Undervisning

I Tivoli med en tilknyttet underviser

I Tivolis inspirerende læringsrum kombineres faglighed og leg i en bred vifte af undervisningstilbud inden for blandt andet historie, dansk og naturvidenskab. Til alle forløb er der tilknyttet en underviser fra Tivoli.
Vi strukturerer det faglige stof og tilpasser det bedst muligt til din klasse. Du har forberedt din klasse på, at de skal have undervisning og tager det pædagogiske ansvar på dagen.

Gå på opdagelse i vores mange spændende forløb til både grundskole- og ungdomsuddannelser herunder, og glæd jer til oplevelsesrig undervisning i Tivoli!

Undervisningsforløb inkl. entré og Turpas gældende fra kl. 11-15: 99 DKK pr. elev/lærer.
Undervisning uden for Tivolis sæsoner: 65 DKK. pr. elev/lærer. Det er uden for Tivolis sæsoner ikke muligt at opholde sig i Haven før og efter undervisning.

Tilbuddet gælder for en klasse under ledsagelse af minimum 1 lærer. Der faktureres altid for minimum 10 billetter.  

Bestil forløb

Undervisningsforløb

Aktiv, legende og social

Pædagogiske principper

Undervisning i Tivoli er baseret på socialkonstruktivistisk læringsteori, hvor læring ses som en social og kognitiv proces. 

Vi mener, at mennesker grundlæggende lærer ved at være aktivt handlende i en social kontekst. Med sit farverige og legende udtryk er Tivoli et inspirerende læringsrum, der motiverer eleverne til engagement og aktiv deltagelse.  

Gennem praktiske øvelser, hvor enten Haven eller forlystelser tages i brug, sætter vi alle sanser i spil, og eleverne får hands-on erfaringer med det faglige stof. Oplevelserne bearbejdes efterfølgende gennem refleksion og samtale. Denne vekselvirkning mellem praktisk handling, refleksion og teori skal sikre, at kropslig og sproglig læring går hånd i hånd i en aktiv læreproces, som styrker forståelsen af det faglige indhold. Der tages således også højde for forskellige læringsstile.

Sprog er centralt i vores tilgang til læring. Vi har som mål at skabe et flerstemmigt læringsrum, hvor alle elever får en værdifuld stemme og kan gå i dialog med både egne tanker og de øvrige elevers tanker om det faglige stof. I dette samspil får eleverne mulighed  for at verbalisere den tillærte viden og gøre den til en varig del af deres faglige rygsæk. Vores undervisere tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og søger gennem udfordring og samtale at udvide deres horisont.

Alle undervisningsforløb er tilrettelagt, så de understøtter nye Fælles Mål.

For yderligere indblik i de pædagogiske principper kan følgende læsning anbefales:

Olga Dysthe: Det flerstemmige klasserum
John Dewey: Experience and Education
ballon_370x472

Praktisk information

 1. Tidspunkter

  Undervisning i Tivoli finder sted alle hverdage mellem 9:15 - 15:00, afhængig af sæson og det valgte undervisningsforløb. Det nøjagtige tidspunkt fremgår af den fremsendte bekræftelse. Klasserne bedes ankomme 5 min. inden undervisningsforløbet starter. Hvis I ikke bliver mødt af Tivolis underviser ved ankomst, bedes I samles ved den runde bænk i Haven ved Hovedindgangen, hvor jeres underviser møder jer.
  Starter jeres undervisningsforløb kl. 13, skal du hente Turpas til klassen i Box Office eller Servicecentret, når I ankommer.
  I er naturligvis velkomne til at fortsætte opholdet i Tivoli efter undervisningen. Efter kl. 15:00 er det muligt at tilkøbe et Turpas til resten af dagen.

  Tivoli åbner kl. 11. Kun klasser, der deltager i et undervisningsforløb i Tivoli før kl. 11, kan komme ind i Tivoli før kl. 11

  Sæsoner i Tivoli
  Sommer i Tivoli: 31. marts - 24. september
  Halloween i Tivoli:12. oktober - 5. november
  Jul i Tivoli: 19. november - 31. december


 2. Priser

  • Prisen er 99 kr. pr. elev/lærer inklusiv entré, undervisning og adgangsgivende stempel til forlystelserne gældende til kl. 15.00.
  • Undervisning uden for Tivolis sæsoner: 65 kr. pr. elev/lærer
  • Turpas til resten af dagen kan købes i kan købes i Service Centeret ved Hovedindgangen efter kl. 15.00 til 129 kr. 

   

 3. Mad og drikke

  SKOLEFROKOST

  Vælg mellem følgende menuer:
  Fish & Chips: Fish & chips og 1 vand
  Dæmongrillen:
   Chickenburger og 1 vand
  Tivoligrillen: 
  Hamburger eller hotdog med pommes frites og 1 vand
  Rutschebanegrillen: 
  Veggie- eller chicken sticks med pommes frites og 1 vand

  85 DKK pr. menu.
  Voucher kan på dagen indløses til en af ovenstående menuer.
  Skolefrokost kan indløses indtil kl. 17.

  Bestil 

  Er I færre end 15 elever/lærere, kan I bestille ved at kontakte: sales@tivoli.dk

  Havens øvrige spisesteder har naturligvis åbent, men vær opmærksom på, at det ikke er muligt at købe mad- og drikkevarer under selve undervisningsforløbet. Det er selvfølgelig også muligt at medbringe madpakker.

 4. Almindelige betingelser

  • Adgang fra Tivolis Hovedindgang
  • Billetter refunderes ikke
  • Alle, der deltager, skal købe billet. Tivolikort er ikke gyldigt til undervisningsforløb.
  • Gælder for en klasse under ledsagelse af minimum én lærer - der faktureres for min. 10 personer
  • Tilbuddet gælder for både lærere og elever  
  • Tilbuddet gælder ikke i weekenden
  • Tilbuddet gælder følgende gruppetyper: folkeskole, privatskole, specialklasser samt gymnasiale uddannelser
  • Gælder ikke for voksenuddannelser
  • Ved udeblivelse på dagen efterfaktureres der differencen op til prisen på entré- og turpaspakken
  • Pris er 99 DKK pr. elev/lærer inklusiv entré, undervisningsforløb og adgangsgivende armbånd/stempel til forlystelserne gældende til kl. 15.00
  • Tivolis undervisere strukturerer og tilpasser det faglige stof bedst muligt til din klasse. Vi forventer at klassen er forberedt på, at de skal have undervisning, og at du på dagen tager det pædagogiske ansvar.

 5. Forlystelser i Tivoli

  I de fleste af Tivolis undervisningsforløb inddrages Haven eller en eller flere forlystelser. Desværre kan der på dagen opstå driftstop. I det tilfælde ydes ikke kompensation. I stedet vil Tivolis underviser foreslå andre forlystelser eller igangsætte alternative øvelser.

  Forlystelserne åbner  kl. 11:15. Bemærk at der kan være ændrede tider under Halloween og Jul i Tivoli - se venligst skilte ved indgangene eller læs mere under hver forlystelse på tivoli.dk.

  Starter jeres undervisningsforløb kl. 13, skal du hente Turpas til klassen i Box Office eller Servicecentret, når I ankommer.

  Se alle forlystelser på Havekortet.

 6. Bestil nu

  Billetter til undervisning kan kun købes på forhånd.

  I tilfælde af aflysning gives pengene ikke retur. Har du spørgsmål til bestilling og fakturering kan du kontakte Sales på tlf. 3375 0247 

  BESTIL FORLØB 

   

Kontakt

Christina_250x250
Daglig leder, Undervisning i Tivoli Christina Høj

Har du yderligere spørgsmål til undervisningsforløbene, er du velkommen til at kontakte Christina på:

Telefon: +45 22237370
E-mail: chho@tivoli.dk

Glæd dig til offentliggørelsen af revyholdet 2015
Booking

Har du spørgsmål vedrørende bestilling, fakturering og Blå Mandag, kan du kontakte Sales: 

Telefon: +45 33750247
E-mail: sales@tivoli.dk