CSR

Vindmølle, kulturarv og socialt ansvar

I Tivoli tager vi et ansvar – både overfor vores gæster, vores medarbejdere, miljøet og kulturarven. Vi er bevidste om vores position som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter – og det forpligter.

Vi ønsker derfor altid at have en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet.

Tivolis CSR-rapporter

CSR 2019 Download rapporten her

CSR 2018 Download rapporten her

CSR 2017 Download rapporten her

CSR 2016 Download rapporten her

CSR 2015 Download rapporten her

CSR 2014 Download rapporten her

CSR 2013 Download rapporten her

CSR 2012 Download rapporten her

CSR 2011 Download rapporten her

CSR 2010 Download rapporten her

CSR 2009 Download rapporten her

 1. Fødevarestyrelsen

  Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

  læs mere

 2. Genbrug

  Inden for affald arbejder Tivoli med velkendte løsninger som kildesortering og genanvendelse. Vi er især stolte af genbrugsbægerordningen med pantsystem på plastikglas, -kopper og -krus. Bægrene returneres i automater, der tilbagebetaler panten til gæsterne. Derefter samles de ind og vaskes i Tivolis eget vaskeri, så de hurtigt kan komme i cirkulation igen.
  Tivoli har selv udviklet genbrugssystemet og vaskeriet. Ved at genbruge bægrene spares 1,2 mio. engangsbægre.

 3. Grøn politik

  "Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. De grønne sider i årsrapporten viser udviklingen på nøgleområderne." - Tivolis CSR-politik, maj 2009

 4. Miljøpolitik

  Tivoli er en forlystelsespark, hvis formål er at give de besøgende en god og tryg oplevelse. Vor vision er at udvikle Tivolis største attraktion - nemlig stedets sjæl, charme og ånd og samtidig skabe rammer og tilbud, der giver Tivoli ny tiltrækningskraft. Under disse forudsætninger vil vi arbejde for at styrke Tivolis image som Københavns grønne oase, ved at Tivoli drives under størst mulig hensyntagen til miljøet.
  Vi vil arbejde for, at miljøhensyn er en naturlig del af den daglige drift og service. Vi vil forpligte vores lejere til også at efterleve denne politik.

  Dette vil vi sikre ved at:

  • Arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug
  • Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores lejere, leverandører og entreprenører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og ydelser
  • Overholde gældende lovgivning
  • Være åbne og informative omkring vores miljøpræstationer

  Målsætninger

  Tivolis overordnede miljøpolitik er uddybet i en række målsætninger, som mere detaljeret beskriver, hvordan vi vil arbejde for at efterleve miljøpolitikken.
  • Tivoli vil i sit daglige virke arbejde systematisk på at forebygge forurening, minimere ressourceforbrug og fremme genbrug
  • Tivoli vil gøre alt hvad der ligger indenfor rimelige planlægningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for at reducere støjemissioner fra Haven så meget som muligt
  • Tivoli vil ved en helhedsorienteret tankegang sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen ved regelmæssigt at gennemgå de miljømæssige påvirkninger af Tivolis aktiviteter og fastsætte målsætninger og mål for indsatsen
  • Tivoli vil gennem kontrakter og aftaler med sine lejere sikre, at de også efterlever Tivolis miljøpolitik og de målsætninger og mål de er omfattet af
  • Tivoli vil lægge vægt på miljø kombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb, og søge samarbejdspartnere med samme holdning
  • Tivoli vil påvirke og motivere sine leverandører til at levere miljøforsvarlige produkter og serviceydelser og sine entreprenører og andre samarbejdspartnere til at opføre sig miljømæssigt ansvarligt
  • Tivoli vil gennem information og uddannelse sikre, at de enkelte medarbejder samt personer der arbejder i og for Tivoli, virker for Tivolis miljøpolitik og erkender sit ansvar for såvel det ydre miljø som for arbejdsmiljøet
  • Tivoli vil arbejde på at bevare Havens parklignende præg, dens store træer og mange blomster og tilstræbe at forholdene for Tivoli Søens flora og fauna forbedres
  • Tivoli vil opretholde en dialog med Tivolis interessenter om miljøpræstationer og formidle de opnåede resultater til Tivolis gæster

  Indsatsområder

  For at kunne opfylde målsætningerne er der udvalgt en række indsatsområder. P.t. arbejdes der blandt andet inden for områderne: affald, energi, el, genbrugsbægre, transport og kemikalier.

 5. Velgørenhed

  En del af Tivolis CSR-politik (Corporate Social Responsibility) handler om velgørenhed. I 2016 gav Tivoli billetter og andre ydelser til en værdi af mere end 2 mio.kr. Vi kalder det sponsorater. Vi støttede blandt andre

  • Danmarksindsamlingen
  • SOS Børnebyerne med en donation + medarbejderne kunne vælge at støtte Børnebyerne økonomisk, i stedet for at få en julegave
  • Rynkeby løbet 
  • Børn i flygtningecentre

 6. Tivolis miljøværksted

  Det er ikke som sådan godt for miljøet at drive forlystelsesparker, men det er godt for vores livskvalitet. Tivoli vil gerne bidrage til at minimere skadevirkningerne af vores aktiviteter. Derfor afprøver vi nye metoder og teknologier i vores 'miljøværksted'.

  Når Vertigo bremser produceres der en masse strøm. Når den ene arm bremser kan vi bruge den strøm til at drive den anden arm; eller vi kan sende strømmen ud i det københavnske net.

  Tivoli har også et lille solcelleanlæg til opladning af de elektriske biler, som benyttes i Haven, og fremtiden vil helt sikkert byde på andre forsøg med miljø- og klimavenlige løsninger i driften af Tivoli.

 7. Tivolis vindmølle

  10 mio. kilowatttimer er, hvad der skal bruges i Tivoli hvert år. Dem får vi fra vindmøllestrøm, som produceres af Ørsted. De er netop begyndt at producere strøm fra den første af tre store vindmøller ved Avedøreværket, den vi kalder Tivolis vindmølle.

  P.S. Vi ved godt, at man ikke kan sortere strømmen og dermed garantere, at den strøm Tivoli får, er den fra vindmøllen. Men vi mener, at man skal støtte produktionen af grøn energi gennem at efterspørge den. Det koster lidt mere, men vi regner med at kunne dække den ekstra omkostning med de besparelser på energiforbruge, vi er ved at finde og sætte i værk. - Se mere under menupunktet "Vi sparer på strømmen" herunder.

  Læs mere om Ørsted

 8. Vi sparer på strømmen

  85.000 glødepærer! Så mange skal der til for at skabe den særlige Tivoli-stemning på en sommeraften. Det er en stor udfordring at finde de løsninger, som kan bruges i Haven, så den eventyrlige stemning ikke går tabt.

  Med LED-pærer er der kommet en brugbar løsning for Tivoli, og sammen med Ørsted har vi skiftet Havens 100.000 glødepærer og lyskæder ud med energivenlige LED-pærer.

  Det har været med til at sænke Tivolis strømforbrug med mere end 1 million kilowatt-timer - uden at oplevelsen i Haven er blevet mindre eventyrlig.

  Til Jul i Tivoli når antallet af lyspunkter omkring en halv million. Også her arbejder vi med LED-pærer, som for eksempel kan ses på de store, hvide pilefletkugler og i piletræerne ved Tivoli Søen.

 9. Andre miljøtiltag

  Kemikalier

  På området kemikalier er mere end halvdelen af de rengøringsprodukter, der bruges i Tivoli svanemærkede. De medarbejdere, der arbejder med kemikalier, er selv med til at finde og vælge de produkter, de arbejder med. På den måde er der skabt stor motivation for at bruge de mere miljøskånsomme midler. Også inden for gødning og ukrudts- og sygdomsbekæmpelse i haveanlæggene bruges der minimale mængede af kemikalier.

TIVOLIS STEMME I DEBATTEN

Tivoli mener

Tivoli er et stærkt brand i Danmark og i udlandet. Stærke brands vækker stærke følelser, og stærke følelser skal ud. Det giver debat.

Svar på tiltale

tern_pjerrot
Genbrug og bæredygtighed

Grønne Tivoli

Tivoli var en af de første forlystelsesparker, der i 1996 begyndte at kigge på bæredygtige tiltag. Læs mere om alt fra genbrugsbægre og økologi til bæredygtige pandekager.

Grønne Tivoli