Haveregulativ

For at sikre dig den bedste oplevelse i Tivoli har vi opstillet en række enkle regler for opholdet i Haven, som vi beder dig følge.

Hvor andet ikke er anført, henvises der til politibekendtgørelsen for København. Overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre bortvisning. I grove tilfælde politianmeldelse.

Vi takker for din forståelse og ønsker dig god fornøjelse i Tivoli.

 1. Generelt

  • Tivoli er et fodgængerområde. Gæster med funktionsnedsættelse kan medbringe en elektrisk- eller en manuel kørestol. Det er ikke tilladt at medbringe cykel, knallert, rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. i Haven.
  • Hunde må ikke medbringes i Tivoli, dog med undtagelse af den årlige mærkedag "Hundens Dag". Servicehunde kan medbringes.
  • Vis hensyn overfor andre – pas på dig selv, dine børn og dine ting.
  • Indhold af tasker og lommer skal på forlangende forevises Tivolis kontrollører.
  • Henstillinger fra Tivolis medarbejdere skal efterkommes.
  • Det er ikke tilladt at indsamle flasker og genbrugsbægre, mv. i Haven. Det er alene tilladt at indløse genbrugsbægre købt af en selv. Svindel med Tivolis genbrugsbægerordning politianmeldes. Det er ikke tilladt at opsamle ting fra Tivolis skraldespande.
  • Det er ikke tilladt, at medbringe genstande der kan anvendes som våben – disse kan inddrages og genstandene vil blive overleveret til politiet.
  • Det er ikke tilladt at medbringe alkohol eller færdes synligt beruset i Tivoli eller genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lign. 
  • Børn under 18 år må ikke indtage alkoholiske drikke i Haven. 
  • Det er ikke tilladt at gå på bare fødder eller i bar overkrop - sko og påklædning skal bæres under hele besøget.
  • Henkastning af papir og affald, forurening i øvrigt og beskadigelse af bygninger, udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.
  • Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer er ikke tilladt.
  • Agitation og politisk propaganda er ikke tilladt.
  • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller planter i Tivolis haveanlæg.
  • Benyt venligst Havens toiletter til såvel voksne som børn.
  • Tivoli er røgfri, men vores gæster kan finde fire zoner hvor der må ryges. Zonerne er tydeligt mærket med rygning tilladt skilte, samt markeret i Tivolis havekort, og beskrevet på tivoli.dk. Det er Tivolis holdning, at e-cigaretter er at sidestille med almindelige cigaretter. Tivolis rygepolitik gælder således også e-cigaretter. 
  • Skulle uheldet være ude, har vi i højsæsonerne en uddannet akutsygeplejerske på arbejde i åbningstiden; udenfor højsæson har vi akutsygeplejerske i weekenden. Kontakt nærmeste medarbejder, som hjælper dig med kontakten.

 2. Forlystelser

  Gæster der benytter Tivolis forlystelser skal overholde de regler, der er skiltet ved de enkelte forlystelser samt følge de givne instruktioner fra Tivolis personale, herunder følgende:

  • Der er knyttet alders-, højde- og helbredsmæssige begrænsninger til visse forlystelser – læs altid vejledningerne ved de enkelte forlystelser.
  • Af- og påstigning må KUN finde sted, når forlystelsen er standset, og i det område der er beregnet dertil. Det er strengt forbudt, og kan være forbundet med stor fare at stige af en forlystelse, efter denne har sat sig i bevægelse.
  • Der må ikke medbringes løse genstande i forlystelserne.
  • Det er ikke tilladt at foretage uforsigtige og dumdristige handlinger, der kan bringe dig selv eller andre i fare.
  • Sikkerhedsbøjler og andet sikkerhedsudstyr må ikke løsnes eller på anden måde sættes ud af funktion, efter forlystelsen har sat sig i bevægelse.
  • Det er ikke tilladt at benytte Tivolis forlystelser, hvis man er under indflydelse af alkohol eller andre rusfremkaldende midler.
  • Det er ikke tilladt at ryge eller indtage mad- og drikkevarer i forlystelserne.
  • Der skal altid overholdes almindelig kø-kultur ved forlystelserne. Det er ikke tilladt at true, skubbe eller snyde i kø-rækkerne.
  • Alle forlystelser godkendes årligt af Københavns Politi jf. Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Tivoli er ansvarsforsikret i Danmark hos Alm. Brand - Midtermolen 7, 2100 København Ø. Såfremt du kommer til skade i en forlystelse skal du altid tage kontakt til personalet. 
    

 3. Sikkerhed

  • Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. 
  • Truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller Tivolis personale politianmeldes.
  • Tyveri og hærværk, eller forsøg herpå, politianmeldes.
  • Tivoli forbeholder sig ret til at nægte adgang for, eller bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning eller generelle adfærd fremstår utryghedsskabende.
  • Antændelse og anvendelse af fyrværkeri eller anden form for pyroteknik er ikke tilladt.

 4. Koncerter og forestillinger

  • Det er ikke tilladt at anvende professionelt eller semiprofessionelt audio-, foto- eller videoudstyr til forestillinger og koncerter, herunder spejlreflekskameraer med udskiftelige objektiver, zoom-objektiv og lignende. Personalets anvisninger skal i alle tilfælde følges, også i tvivlstilfælde.
  • Opstillede afspærringer skal respekteres.
  • "Crowd-surfing" og ”moshpits” er ikke tilladt. 
  • Vis hensyn til andre gæster og følg sikkerhedspersonalets anvisninger.

 5. Adgang til Tivoli

  Der er adgang til Tivoli inden for åbningstiderne med gyldig billet eller adgangskort. Ønsker du at forlade Tivoli og komme tilbage til Haven, skal du venligst benytte udgangen ved Tivoli Food Hall, hvor du vil få et re-entry stempel hos kontrolløren.

 6. Mad og drikke

  Egen mad og ikke alkoholiske drikkevarer må medbringes i Tivoli. Egen mad og drikke kan nydes på Plænen, på græsset langs H.C. Andersens Boulevard og på Tivolis bænke