Gæster med særlige behov

For gæster med særlige behov er der masser af oplevelser at glæde sig til i Tivoli. Kom i Haven og nyd de smukke blomster, en god frokost eller middag eller tag sågar en tur i en af de mange forlystelser.

Teleslynge

Der er teleslynge til rådighed til alle arrangementer i både Tivolis Koncertsal og Glassalen. Teleslynge er tilgængelig på bestemte pladser. På hvilke pladser, der er teleslynge til rådighed i Tivolis Koncertsal kan ses i denne salsplan og på hvilke denne er til rådighed i Glassalen kan ses i denne salsplan.

LEDSAGERORDNING

Tivoli har ledsagerordning til gæster med funktionsnedsættelse. Vores mål med ledsagerordningen er at give lige muligheder for oplevelser i Tivoli. 

Entré og forlystelser

Ordningen fungerer således, at gæster med handicap betaler entré og adgang til forlystelserne på lige fod med Tivolis øvrige gæster. Gæster med handicap kan herudover gratis medbringe en ledsager ved fremvisning af sit ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Ledsageren kan lige så få udleveret et gratis Turpas i indgangene eller i Tivolis Service Center ved Hovedindgangen. 

Ledsageren skal være minimum 14 år. Vi skønner, at man skal være minimum 14 år for at kunne påtage sig det ansvar at være personlig hjælper. Vi har i øvrigt samme aldersgrænse for ledsagere til børn i forlystelserne.


Arrangementer i Salene

Tivoli har ligeledes ledsagerordning til forestillinger og koncerter i Salene.

Ordningen betyder, at gæster med funktionsnedsættelse skal betale for billetten på lige fod med andre gæster, mens én ledsager kan få udstedt en gratis ledsagerbillet mod forevisning af ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationernes Brugerservice. 

Bemærk venligst, at ledsagerordningen kan være begrænset til udvalgte priskategorier.

Handicap- og ledsagerbilletter kan kun bestilles ved direkte kontakt til Tivoli Box Office ved personlig henvendelse, eller ved at kontakte Tivoli Callcenter på tlf.  3315 1001. I begge tilfælde skal ledsagerkortet fremvises, så kontakter du os telefonisk bedes du være klar til at sende et billede via e-mail.

 

Vis hensyn-kort

Man kan hente et "Vis hensyn"-kort i Tivolis Servicecenter, hvis man har et ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationer eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund. Det gives som ledsager til et barn eller en voksen med et usynligt eller psykisk handicap (kognitivt handicap), f.eks. inden for autismespektret. 

Kortet giver mulighed for:

  • at springe køen over for personen det vedrører samt den ledsagende gruppe på op til 5 personer.
  • én fortsat tur (dobbelttur) hvis det ønskes.

Når forlystelsen holder stille, skal man benytte forlystelsernes udgang og kontakte kontrolløren derigennem, hvorefter man får adgang. Dvs. det er ikke nødvendigt at booke tid i forlystelseskøen.

www.handicap.dk

FORLYSTELSER OG ATTRAKTIONER I TIVOLI

Tivolis attraktioner omfatter forlystelser, restauranter, Glassalen, Koncertsalen, Børnelegepladsen, Tivolis indendørs Spillehaller og butikker. Vi har valgt at beskrive forlystelserne særskilt her på siden. Tilgængeligheden til Tivolis forlystelser afhænger af to ting:

 

 

1. For det første afhænger tilgængeligheden af, om gæsten med funktionsnedsættelse selv, eller med hjælp fra ledsager, kan komme over i forlystelsen. Tivolis medarbejdere må ikke hjælpe med at løfte gæsten med handicap. I den forbindelse er det væsentligt, at gæsten med funktionsnedsættelse i tilfælde af driftsstop eller evakuering af visse forlystelser enten selv, eller ved ledsagers hjælp, skal stige af og forlade forlystelsen.

2. For det andet afhænger tilgængeligheden af forlystelsens karakter. Visse forlystelser er på grund af den kraftige fysiske påvirkning af passagerne ikke egnede til eksempelvis kørestolsbrugere, ligesom det kan være tilfældet for gæster med andre helbredsproblemer. Hvis der er i tvivl hos gæsten, kan Tivolis medarbejdere kontaktes for vejledning.

Læs mere om definition af begreber ved Tivolis attraktioner.

FØRERHUNDE OG SERVICEHUNDE

Det er naturligvis tilladt for gæster der er blinde og svagtseende, at tage sin førerhund eller servicehund med i Tivoli. Det er ikke nødvendigt at kontakte Tivoli forud for besøget.

LÅN EN KØRESTOL

Kørestole kan udlånes gratis ved bestilling på tlf. +45 3315 1001. Kørestolen kan hentes i Servicecentret ved Hovedindgangen. Der skal betales et depositum på 100 kr. samt afleveres ID i form af fx kørekort eller sygesikringsbevis, alternativt kan der ligges et depositum på 500 kr.

TEGNSPROGSTOLK

Det er muligt at medbringe tegnsprogstolk til forestillinger i Tivolis Koncertsal og Glassalen.
Da tolken skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til såvel sin klient som salens øvrige gæster og kunstnerne på scenen, kræver det, at der reserveres bestemte pladser i salene.

Ønsker man at medbringe tegnsprogstolk, skal billetten derfor købes direkte i Tivoli Box Office, hvor man kan vejlede om mulighederne. Tivoli Box Office har telefonnummer +45 3315 1012.

 

Tegnsprogstolken skal ikke betale for teaterbilletten hvis han/hun ikke benytter en siddeplads. Billet til Tivoli er dog nødvendig med mindre klienten kan fremvise ledsagerkort. Øvrige betaler den annoncerede pris.

Handicaptoiletter

Der findes handicaptoiletter i toiletgrupperne ved Pantomimeteatret, i Puslehuset (ved legepladsen) og ved Glyptoteksudgangen. Herudover er der handicaptoiletter på en række af Havens restauranter samt i Glassalen og Koncertsalen.

Puslehuset

Der er trappelift ved indgangen til Tivolis Puslehus, som findes ved Rasmus Klumps Verden (legepladsen). Puslehuset byder på pusleborde (højde: 90 cm) med indbygget varme, mikrobølgeovn til opvarmning af mad (betjeningshøjde: 1,8 m), gode stole når der skal ammes, børnetoilet og opholdsrum i øvrigt til familien.

Sygeplejevagten

Sygeplejevagten ligger tæt ved Glyptoteksindgangen og er bemandet med uddannede sygeplejersker og samaritter. Hvis der er brug for akut hjælp, kontakt Tivolis medarbejdere eller ring 33151001.

Parkering

Der er mulighed for offentlig handicapparkering på Vesterbrogade, HC Andersens Boulevard samt i Tietgensgade. Det er muligt at komme ind med kørestol ved de bemandede indgange på Bernstorffsgade og Vesterbrogade. NB: Det er desværre ikke muligt at benytte indgangen ved Glyptoteket i øjeblikket.

Læs mere

Solsikkesnoren

Ikke alle handicap er synlige, nogen er usynlige. Solsikken er et internationalt symbol på et usynligt handikap. Som gæst i Tivoli har du mulighed for at hente en solsikkesnor, hvis du har særlige behov eller et usynligt handicap.  Tivoli er for alle, og vi vil gerne bidrage til at gøre din Tivolioplevelse tryg, og har du Solsikkesnoren på dig, gør du dine omgivelser opmærksomme på, at du kan have brug for ekstra tid, plads, tålmodighed eller hjælp. Du kan hente din Solsikkesnor i Box Office i Tivolis Hovedindgang.