Vis
Vis

Gæster med funktionsnedsættelse

For gæster med funktionsnedsættelse er der masser af oplevelser at glæde sig til i Tivoli. Kom i Haven og nyd de smukke blomster, en god frokost eller middag eller tag sågar en tur i en af de mange forlystelser

Tilgængelighed i tivoli

Tivoli blev i 2005 medlem af Mærkeordningen for Tilgængelighed. Man kan derfor finde det meste information om tilgængelighed i Tivoli påwww.godadgang.dk

ADGANGSFORHOLD FOR GÆSTER I KØRESTOL

Omkring Tivoli kan du finde offentlige handicap P-pladser ved Hovedindgangen samt på Tietgensgade (Glyptoteksindgangen). Ved Hovedindgangen til Tivoli er der placeret tre handicap P-pladser (2 á 6 x 2 m og 1 á 8 x 2 m). Afstand fra P-plads til Hovedindgangen er ca. 30 meter.

Alle indgangene til Tivoli kan benyttes af kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er niveaufri adgang til Tivoli fra Hovedindgangen (Vesterbrogade) og fra Banegårdsindgangen (Bernstorffsgade). Ved Hovedindgangen, Glyptoteksindgangen, samt under Dæmonen tilbydes leje af bagagebokse. Bemærk, at der er lukket for indgang via Glyptoteksindgangen.

Gæster der bruger elektriske kørestole har nu mulighed for at oplade deres stol under et besøg i Haven. Der er installeret stik ved garderobeskabene ved Pantomimeteatret, samt ved Sygeplejevagten ved Glyptoteksindgangen – Spørg blot vores personale, såfremt De har brug for hjælp.

Vi bestræber os på at opstille ramper, hvor der ikke er direkte adgang til restauranter og sale. Af praktiske årsager bedes kørestolsbrugere ved køb af billetter til forestillinger i Koncertsalen og Glassalen gøre opmærksom på, at de medbringer kørestol til arrangementet.

Gæster med funktionsnedsættelse er velkomne i forlystelser med egen hjælper, hvis hjælp behøves.

LEDSAGERORDNING

Tivoli har ledsagerordning til gæster med funktionsnedsættelse. Vores mål med ledsagerordningen er at give lige muligheder for oplevelser i Tivoli. 
  

Entré og forlystelser

Ordningen fungerer sådan, at gæster med handicap betaler entré og adgang til forlystelserne på lige fod med Tivolis øvrige gæster. Efterfølgende kan én ledsager til en gæst med funktionsnedsættelse få udleveret et gratis Turpas i indgangene, naturligvis mod forevisning af et ledsagerkort fra Invalideorganisationernes Brugerservice. 

Handicaphjælpere, der er i besiddelse af ledsagerkort skal ikke betale entré til Tivoli, når de ledsager en person med funktionsnedsættelse.

Ledsageren skal være minimum 14 år. Vi skønner, at man skal være minimum 14 år for at kunne påtage sig det ansvar at være personlig hjælper. Vi har i øvrigt samme aldersgrænse for ledsagere til børn i forlystelserne.
Arrangementer i Salene

Tivoli har ligeledes ledsagerordning til forestillinger og koncerter i Salene.

Ordningen betyder, at gæster med funktionsnedsættelse skal betale for billetten på lige fod med andre gæster, mens én ledsager kan få udstedt en gratis ledsagerbillet mod forevisning af ledsagerkort fra Invalideorganisationernes Brugerservice. 

Handicap- og ledsagerbilletter kan kun bestilles ved direkte kontakt til Tivoli Box Office ved personlig henvendelse eller på tlf.  3315 1012. 

Vis hensyn-kort

Man kan hente et "Vis hensyn"-kort i Tivolis Servicecenter, som giver et barn eller en voksen med et usynligt eller psykisk handicap (kognitive handicap), fx indenfor autismespektret, lov til at springe køen over og dennes gruppe på op til 4 – 5 personer. Kortet giver lov til fortsat tur én gang, altså dobbelttur, hvis det ønskes. Vær opmærksom på at man skal fremvise et ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationer for at få udleveret et ”Vis Hensyn kort”.

www.handicap.dk

FORLYSTELSER OG ATTRAKTIONER I TIVOLI

Tivolis attraktioner omfatter forlystelser, restauranter, Glassalen, Koncertsalen, Børnelegepladsen, Tivolis indendørs Spillehaller og butikker. Du finder beskrivelser af tilgængeligheden til -og i de enkelte attraktioner under den nye Mærkningsordning for Tilgængelighed på www.godadgang.dk.

Tivolis kørende forlystelser er ikke registreret, da de ikke er omfattet af Mærkeordningen Tilgængelighed for Alle. Du kan derfor ikke finde Tivolis forlystelser på www.godadgang.dk. Vi har valgt at beskrive forlystelserne særskilt her på siden. Tilgængeligheden til Tivolis forlystelser afhænger af to ting:

1. For det første afhænger tilgængeligheden af, om gæsten med funktionsnedsættelse selv, eller med hjælp fra ledsager, kan komme over i forlystelsen. Tivolis medarbejdere må ikke hjælpe med at løfte gæsten med handicap. I den forbindelse er det væsentligt, at gæsten med funktionsnedsættelse i tilfælde af driftsstop eller evakuering af visse forlystelser enten selv, eller ved ledsagers hjælp, skal stige af og forlade forlystelsen.

2. For det andet afhænger tilgængeligheden af forlystelsens karakter. Visse forlystelser er på grund af den kraftige fysiske påvirkning af passagerne ikke egnede til eksempelvis kørestolsbrugere, ligesom det kan være tilfældet for gæster med andre helbredsproblemer. Hvis der er i tvivl hos gæsten, kan Tivolis medarbejdere kontaktes for vejledning.

Læs mere om definition af begreber ved Tivolis attraktioner.

FØRERHUNDE OG SERVICEHUNDE

Det er naturligvis tilladt for gæster der er blinde og svagtseende, at tage sin førerhund eller servicehund med i Tivoli. Det er ikke nødvendigt at kontakte Tivoli forud for besøget.

LÅN EN KØRESTOL

Kørestole kan udlånes gratis ved bestilling på tlf. +45 3315 1001. Kørestolen kan hentes i Servicecentret ved Hovedindgangen. Der skal betales et depositum på 100 kr. samt afleveres ID i form af fx kørekort eller sygesikringsbevis.

TEGNSPROGSTOLK

Det er muligt at medbringe tegnsprogstolk til forestillinger i Tivolis Koncertsal og Glassalen.
Da tolken skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til såvel sin klient som salens øvrige gæster og kunstnerne på scenen, kræver det, at der reserveres bestemte pladser i salene.

Ønsker man at medbringe tegnsprogstolk, skal billetten derfor købes direkte i Tivoli Box Office, hvor man kan vejlede om mulighederne. Tivoli Box Office har telefonnummer +45 3315 1012.

Tegnsprogstolken skal ikke betale for teaterbilletten hvis han/hun ikke benytter en siddeplads. Billet til Tivoli er dog nødvendig med mindre klienten kan fremvise ledsagerkort. Øvrige betaler den annoncerede pris.

Handicaptoiletter

Der findes handicaptoiletter i toiletgrupperne ved Pantomimeteatret, i Puslehuset (ved legepladsen) og ved Glyptoteksudgangen. Herudover er der handicaptoiletter på en række af Havens restauranter samt i Glassalen og Koncertsalen.

Puslehuset

Der er trappelift ved indgangen til Tivolis Puslehus, som findes ved Rasmus Klumps Verden (legepladsen). Puslehuset byder på pusleborde (højde: 90 cm) med indbygget varme, mikrobølgeovn til opvarmning af mad (betjeningshøjde: 1,8 m), gode stole når der skal ammes, børnetoilet og opholdsrum i øvrigt til familien.

Sygeplejevagten

Sygeplejevagten ligger tæt ved Glyptoteksindgangen og er bemandet med uddannede sygeplejersker og samaritter. Hvis der er brug for akut hjælp, kontakt Tivolis medarbejdere eller ring +45 3375 0444.