Tue Krogh-Lund

Bestyrelsesmedlem

Født i 1971.
Afdelingsleder.
Indtrådt i bestyrelsen i 2015. Valgt af Selskabets medarbejdere.
Genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026. Afhængig.

Deltog i samtlige bestyrelsesmøder i 2021.

Særlige kompetencer:
Forhold vedrørende drift og vedligehold, herunder vedrørende genbrug og genanvendelse.
Gæsteservice.

Aktiebeholdning:
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2021: 0
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2021: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2021: 0