Tue Krogh-Lund

Bestyrelsesmedlem

Født i 1971.
Afdelingsleder.
Indtrådt i bestyrelsen i 2015.
Genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026. Afhængig.
Deltog i samtlige møder i 2023.

Særlige kompetencer:
Forhold vedrørende drift og vedligehold, herunder vedrørende genbrug og genanvendelse.
Gæsteservice.