John Høegh Berthelsen

Bestyrelsesmedlem

Født i 1969.
Senior Koordinator. 
Indtrådt i bestyrelsen i 2008. Valgt af Selskabets medarbejdere. Genvalgt i 2014 og 2018. Valgperiode udløber i 2022, afhængig.
Deltog i alle bestyrelsesmøder i 2020.

Særlige kompetencer
Koordinering af større møder, selskaber og events i Tivoli og på Nimb.
Gæsteservice samt salg i forhold til forretningssegmentet.

Aktiebeholdning:
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2019: 0
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0

Kontaktdetaljer:
Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.