Sådan søger du optagelse i Tivoli-Garden

Du søger optagelse ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema, som du finder nederst på siden, samt en præsentationsvideo.
Videoen skal udelukkende afdække ansøgerens grundmusikalitet, rytmeforståelse og koordination – herunder evnen til at præsentere og formidle et stykke musik, hvad enten det er instrumentalt eller en sang.

Efter deadline til tilmelding får du besked om hvorvidt du indkaldes til optagelsesprøvens første runde.
Anden runde afholdes for de kandidater der går videre fra første runde. 

Deadline for ansøgning er den 21. maj 2024.

For de yngste ansøgere

Tambourkorpsets Elevskole

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens på Tambourkorpsets elevskole hvis du er fyldt 7år.

Du behøver ikke kunne spille et instrument, men det kan være en fordel at have stiftet kendskab med grundlæggende musikundervisning fx. rytmik eller kor.
På Tambourkorpsets elevskole kommer du til at spille enten piccolofløjte eller marchtromme, og lærer alt fra bunden. På elevskolen modtager du undervisning i fløjte/tromme og hørelære og skal øve dig i ca. et år, hvorefter du optages endeligt i Tivoli-Garden i Tambourkorpset.

Din tid i Tambourkorpsets elevskole betragtes som gensidig prøvetid.

Vi modtager indimellem ansøgninger til Tambourkorpsets elevskole fra børn, der er fyldt 9 år. 
Dog er læringskurven for elever på Tambourkorpets elevskole og efterfølgende i Tambourkorpset meget stejl. Det er derfor næsten altid en forudsætning at 9-årige ansøgere i forvejen har en del musikalsk træning ved optagelse for hurtigt at komme på niveau med jævnaldrene elever i Tivoli-Garden.
Der er stor forskel på børn, og vi vurderer altid hver kandidat individuelt - fx vil nogle 7-årige børn, være modne og selvhjulpne nok til at få et godt forløb på elevskolen, mens andre vil have godt af at søge igen senere.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube. 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation. Desuden skal du synge en sang, fx et vers af en børnesang. Hvis man spiller et instrument så også et kort (uddrag af et) stykke.
Varighed max 1½ - 2 min.

 
Se et eksempel til højre.
Johannes er 9 år i videoen og søgte optagelse i Tivoli-Garden i 2019. Johannes blev optaget Tambourkorpsets elevskole og videoeksemplet er optaget efter ca. 6 måneders undervisning. På Tambourkorpsets elevskole fik han undervisning på marchtrommer og blev efterfølgende optaget i Tivoli-Gardens Tambourkorps. Johannes medvirkede første gang som en del af Tivoli-Garden i december 2020.
Børn i alderen 11+

Tivoli-Gardens Musikkorps

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens Musikkorps, hvis du er fyldt 11 år.

Hvis du allerede spiller et instrument, kan du søge optagelse i Tivoli-Garden med henblik på at komme i Musikkorpset. 
Vi uddanner stort set alle musikere i Tivoli-Gardens Musikkorps selv; fra de optages på Tambourkorpsets elevskole til de er dygtige nok til at komme i orkestret (Tivoli-Gardens Musikkorps).
Men indimellem er der ledige pladser, og vi optager derfor også elever på Musikkorpsets elevskole, hvor man modtager instrumentalundervisning, indtil man er klar til at komme i orkestret.
Sideløbende modtager man undervisning i bl.a. march, eksercits og hørelære efter behov.

Elever, som optages på Musikkorpets elevskole, spiller oftest i forvejen et instrument som indgår i Musikkorpsets besætning (harmoniorkester). Nogle vil dog have andre musikalske færdigheder, som gør, at man med afsæt i ansøgerens alder og niveau tilbyder en omskolingsplads. Fx kunne en blokfløjtenist blive tilbudt en plads på klarinet. 
 
Bemærk at "pensionsalderen" i Tivoli-Garden er 16 år. En Tivoli-garder pensioneres ved udgangen af Tivolis sommersæson i det år hvor Tivoli-garderen fylder 16 år.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube. 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation samt et (uddrag af et) stykke musik, som du selv vælger. Derudover skal du synge en sang, fx et vers af en børnesang.
Varighed max 2-2½ min.

Se et eksempel til højre.
Kristine har spillet fagot i 2 år, da videoen blev filmet. Hun blev optaget i Tivoli-Gardens Musikkorps i december 2019 efter et forløb på Musikkorpsets elevskole sideløbende med at være i Tivoli-Gardens Fanevagt.

Ansøgere fra ca. 11 år

Tivoli-Gardens Fanevagt

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens Fanevagt fra 11 år.

Fanevagten spiller ikke instrumenter, men er et rytmisk korps, der dygtiggør sig i eksercits, marchformationer, geværsving og selvfølgelig traditionen omkring at vogte fanen og styre parader og tattoos. 
Det er ikke et krav at du spiller et instrument, men det kan være en fordel hvis du fx har kendskab til Stomp eller lignende, og har en god pulsfornemmelse.

Elever der optages i Fanevagten har oftest interesse i det musikalske fællesskab og traditionerne omkring Tivoli-Garden. De ældste elever i Fanevagten har vigtige funktioner på paraden og giver kommandoer, ligesom de uddannes til at hjælpe og understøtte de øvrige elever i deres virke i Tivoli-Garden.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube. 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation og pulsøvelse. Du kan fx klappe i takt til et stykke musik. Hvis du synger eller spiller et instrument bedes du også spille et kort (uddrag af et) stykke eller sang. Vi opfordrer desuden alle ansøgere til at synge fx et vers af en børnesang.
Samlet varighed max 1½-2 min.

Se et eksempel til højre.
Lucas er 10 år i vidoen og søgte optagelse i Tivoli-Garden i 2019. Lucas blev optaget i Tivoli-Gardens Fanevagt og har siden dygtiggjort sig i march og eksercits for at komme i uniform fra Tivolis sommersæson 2020.

Kom med i Tivoli-Garden

Søg om optagelse

Du hører fra os!
Når vi har modtaget dit udfyldte ansøgningsskema og din video, hører du fra os. Der kan godt gå noget tid, men alle ansøgere får svar, såfremt vi modtager både video og ansøgningsskema.
Når vi ser ansøgningsvideoerne, ser vi alene på din præsentation og din performance. Vi vurderer ikke videoens kvalitet.
Efter deadline giver vi besked om du skal til optagelsesprøve – du får besked via mail.
Videoen sendes til tivoli-garden@tivoli.dk - det er muligt at sende som vedhæftet fil, link til download eller lignende.


Ansøg

Ønsker du at søge optagelse, så klik på knappen nedenfor. Udfyld og indsend derefter ansøgningsskemaet.
Husk også at sende os en mail med din ansøgningsvideo. 

Send ansøgningsskema nu


Deadline for ansøgning er 21. maj 2024

Vi glæder os til at høre fra dig!
Tern_TG_6