Sådan søger du optagelse i Tivoli-Garden

Du søger optagelse ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema, som du finder nederst på siden, samt en præsentationsvideo.

Efter deadline til tilmelding får du besked om hvorvidt du indkaldes til optagelsesprøvens første runde som finder sted 2. og 3. juni. 
Anden runde afholdes 9. og 10. juni for de kandidater der går videre fra første runde. 

Deadline for ansøgning er d. 20. maj.

Børn i alderen 7-8

Tambourkorpsets Elevskole

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens på Tambourkorpsets elevskole hvis du er 7-8 år.

Du behøver ikke kunne spille et instrument, hvis du er 7 eller 8 år. Men det kan være en fordel at have stiftet kendskab med grundlæggende musikundervisning.
På Tambourkorpsets elevskole kommer du til at spille enten piccolofløjte eller marchtromme, og lærer alt fra bunden. På elevskolen modtager du undervisning i fløjte/tromme og hørelære og skal øve dig i ca. et år, hvorefter du optages endeligt i Tivoli-Garden i Tambourkorpset.

Din tid i Tambourkorpsets elevskole betragtes som gensidig prøvetid.

Vi modtager indimellem ansøgninger til Tambourkorpsets elevskole fra børn, der er fyldt 9 år. 
Dog er læringskurven for elever på Tambourkorpets elevskole og efterfølgende i Tambourkorpset meget stejl. Det er derfor næsten altid en forudsætning at 9 årige ansøgere i forvejen har en del musikalsk træning ved optagelse for hurtigt at komme på niveau med jævnaldrene elever i Tivoli-Garden.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube eller til download via wetransfer.com 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation. Desuden skal du synge en sang, fx et vers af en børnesang. Hvis man spiller et instrument så også et kort (uddrag af et) stykke.
Varighed max 1½ - 2 min.

 
Se et eksempel til højre.
Johannes er 9 år i videoen og søgte optagelse i Tivoli-Garden i 2019. Johannes blev optaget Tambourkorpsets elevskole og videoeksemplet er optaget efter ca. 6 måneders undervisning. På Tambourkorpsets elevskole fik han undervisning på marchtrommer og blev efterfølgende optaget i Tivoli-Gardens Tambourkorps. Johannes medvirkede første gang som en del af Tivoli-Garden i december 2020.
Børn i alderen 9+

Tivoli-Gardens Musikkorps

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens Musikkorps, hvis du er fyldt 9 år.

Hvis du allerede spiller et instrument, kan du søge optagelse i Tivoli-Garden med henblik på at komme i Musikkorpset. 
Vi uddanner stort set alle musikere i Tivoli-Gardens Musikkorps selv; fra de optages på Tambourkorpsets elevskole til de er dygtige nok til at komme i orkestret (Tivoli-Gardens Musikkorps).
Men indimellem er der ledige pladser, og vi optager derfor også elever på Musikkorpsets elevskole, hvor man modtager instrumentalundervisning indtil man er klar til at komme i orkestret.
Sideløbende modtager man undervisning i bl.a. march, eksercits og hørelære.
 
Bemærk at "pensionsalderen" i Tivoli-Garden er 16 år. En Tivoli-garder pensioneres ved udgangen af Tivolis sommersæson i det år hvor Tivoli-garderen fylder 16 år.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube eller til download via wetransfer.com 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation samt et (uddrag af et) stykke musik, som du selv vælger. Derudover skal du synge en sang, fx et vers af en børnesang.
Varighed max 2-2½ min.

Se et eksempel til højre.
Kristine har spillet fagot i 2 år, da videoen blev filmet. Hun blev optaget i Tivoli-Gardens Musikkorps i december 2019 efter et forløb på Musikkorpsets elevskole sideløbende med at være i Tivoli-Gardens Fanevagt.

Børn i alderen 10-13

Tivoli-Gardens Fanevagt

Du kan søge optagelse i Tivoli-Gardens Fanevagt hvis du er 10-13 år.

Fanevagten spiller ikke instrumenter, men er et rytmisk korps, der dygtiggør sig i eksercits, marchformationer, geværsving og selvfølgelig traditionen omkring at vogte fanen og styre parader og tattoos. 
Det er ikke et krav at du spiller et instrument, men det kan være en fordel hvis du fx har kendskab til Stomp eller lignende, og har en god pulsfornemmelse.

Præsentationsvideo 
Du skal – udover ansøgningsskemaet – sende en præsentationsvideo til tivoli-garden@tivoli.dk – du kan sagtens lave en optagelse med en smartphone.

Det er muligt fx at sende videoen som vedhæftet fil eller link til Youtube eller til download via wetransfer.com 

Videoen skal indeholde:
En præsentation med navn, alder og motivation og pulsøvelse. Du kan fx klappe i takt til et stykke musik. Hvis du synger eller spiller et instrument bedes du også spille et kort (uddrag af et) stykke eller sang. Vi opfordrer desuden alle ansøgere til at synge fx et vers af en børnesang.
Samlet varighed max 1½-2 min.

Se et eksempel til højre.
Lucas er 10 år i vidoen og søgte optagelse i Tivoli-Garden i 2019. Lucas blev optaget i Tivoli-Gardens Fanevagt og har siden dygtiggjort sig i march og eksercits for at komme i uniform fra Tivolis sommersæson 2020.

Kom med i Tivoli-Garden

Søg om optagelse

Du hører fra os!
Når vi har modtaget dit udfyldte ansøgningsskema og din video, hører du fra os. Der kan godt gå noget tid, men alle ansøgere får svar, såfremt vi modtager både video og ansøgningsskema.
Når vi ser ansøgningsvideoerne, ser vi alene på din præsentation og din performance. Vi vurderer ikke videoens kvalitet.
Efter deadline giver vi besked om du skal til optagelsesprøve – du får besked via mail.
Videoen sendes til tivoli-garden@tivoli.dk - det er muligt at sende som vedhæftet fil, link til download eller lignende.


Ansøg

Ønsker du at søge optagelse, så klik på knappen nedenfor. Udfyld og indsend derefter ansøgningsskemaet.
Husk også at sende os en mail med din ansøgningsvideo. 

Send ansøgningsskema nu


Deadline for ansøgning er 20. maj.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Tern_TG_6