CSR

En bæredygtig forretning

Verden forandrer sig, og samtidens udfordringer kalder på et fornyet og forstærket ansvarlighedsbegreb.

For Tivoli betyder det, at vi vil prioritere bæredygtighed både i Haven og udenfor Tivoli (fx i samarbejdet med leverandører), og at vi vil intensivere vores arbejde med bæredygtighed.

Tivolis CSR-rapporter

CSR 2021 Download rapporten her

CSR 2020 Download rapporten her

CSR 2019 Download rapporten her

CSR 2018 Download rapporten her

CSR 2017 Download rapporten her

CSR 2016 Download rapporten her

CSR 2015 Download rapporten her

CSR 2014 Download rapporten her

CSR 2013 Download rapporten her

CSR 2012 Download rapporten her

CSR 2011 Download rapporten her

CSR 2010 Download rapporten her

CSR 2009 Download rapporten her

 1. FNs Verdensmål

  I Tivoli er vi i gang med at udarbejde handlingsplaner for de mål, som har mest relevans for Tivolis forretning – og det er vores ambition, at hver enkel medarbejder skal kende sit potentiale i forhold til at bidrage til målene.

  Ud over arbejdet med en fokuseret klimaindsats – mål 13, har vi i Tivoli særligt fokus på verdensmål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 11 (bæredygtige byer, lokalsamfund og kulturarv) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion).

  Læs mere om Tivoli og FNs Verdensmål i Tivolis CSR-rapport.

 2. CO2 Baseline

  For at systematisere arbejdet med bæredygtighed har vi i 2020 kortlagt Tivolis totale klimaaftryk. Med en detaljeret analyse kan vi identificere hvor og hvornår, det er mest effektivt at sætte ind og reducere CO2 udledning.

  Analysen viste et estimeret CO2 aftryk på ca. 2.000 ton fra direkte udledninger og købt energi samt et foreløbigt estimeret CO2 aftryk på ca. 42.000 ton fra øvrige indirekte udledninger. Hertil kommer gæsternes transport til og fra Tivoli. Tallene er baseret på 2019 data, da 2020 ikke er et repræsentativt år.

  Klimaaftrykket fordeler sig på energiforbrug, brændselsforbrug og i væsentlig grad indkøb, fødevarer, gæstetransport og nye byggeprojekter.

  Læs mere om Kortlægningen af Tivolis klimaaftryk i Tivolis CSR-rapport.

 3. Genbrug

  I Tivoli har vi en genbrugsbægerordning med pantsystem på plastikglas, -kopper og -krus. Vi anvender genbrugsbægre til alle former for drikkevarer i Haven, og bægrene returneres i automater, der tilbagebetaler panten til gæsterne. Derefter samler genbrugsafdelingen bægrene ind og vasker dem i Tivolis eget vaskeri, så de hurtigt kan komme i cirkulation igen. På de store dage med mange gæster i Haven er der op til 30.000 bægre i omløb. 

  Tivoli har selv udviklet genbrugssystemet og vaskeriet. Det er i 2020 lykkedes at genbruge bægrene 7,6 gange.

   

 4. Strøm, vand og affald

  Vi er i fuld gang med at udskifte gamle glødepærer med nye LED lyskilder. Vi har arbejder desuden med udskiftning af gamle lysstofrør til LED rør i kældre, på lofter og i gangarealer. Vi har i 2020 sparet 97.000 kWh på udskiftninger, når alle større og mindre projekter er indregnet.

  Tivoli bruger hovedsageligt vand til madlavning, toiletbesøg, vanding af haveanlæg, rengøring og springvand. Det kan mange steder være svært at spare på vandet, men ved at være bevidste om vandforbruget, kan vi eliminere dårlige vaner, der forårsager et overforbrug af vand.

  Inden for affald arbejder Tivoli med velkendte løsninger som kildesortering og genanvendelse. Vi vil gerne producere så lidt affald som muligt, og vi har fokus på bæredygtig emballage, når vi udvælger produkter og leverandører. 

  Vi arbejder på løsninger for affaldssortering, så vi kan sortere i fraktioner på kontorer og i produktionskøkkener. Inden for de næste par år vil vi også sortere affald i Tivolis gæsteområder.

   

 5. Mad i Haven

  I Tivoli vil vi gerne tilbyde gæsterne et varieret udbud af mad tilberedt af gode råvarer. Vi medtænker produktionsmetode, når vi vælger leverandører – det gælder i øvrigt indkøb inden for alle varegrupper. Tivoli stiller krav til leverandører i forhold til dyrevelfærd, og vi indkøber både velfærdsokse og velfærdsgris.

  Vi arbejder på at få endnu flere bæredygtige og økologiske madtilbud i Tivoli, og vi samarbejder med leverandører i forhold til at teste forskellige løsninger
  I 2021 åbner bl.a. Gasoline Grill med økologiske burgere og Nohrlund økologiske cocktails. Samarbejdet er i tråd med vores ønske om fere økologiske og bæredygtige tilbud i Haven.

  Vi tester løbende nye og bæredygtige løsninger inden for emballage. Vi ser stort potentiale i at finde bæredygtige alternativer i forbindelse med fx takeaway og servering i vores restauranter og boder.

  Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

  læs mere

 6. Velgørenhed

  Tivoli støtter med entrebilletter og turpas samt med teaterbilletter til børneforestillinger. I nogle tilfælde vælger vi at støtte med større arrangementer som fx en velgørenhedskoncert i Tivoli.

  Tivoli har indgået et samarbejde med Region Hovedstaden, hvor indlagte børn mellem 5 og 13 år kan ombytte deres hospitals-armbånd til et Turpas. Tivoli vil rette henvendelse til landets øvrige regioner og tilbyde dem et tilsvarende samarbejde.

   

 7. En god og sikker arbejdsplads

  I Tivoli arbejder vi aktivt på at forbedre arbejdspladsen og arbejdsmiljøet for vores ca. 2.000 medarbejdere. Tivoli skal være en sund og sikker arbejdsplads med ordnede forhold, hvor alle medarbejdere har lige rettigheder.

  Mangfoldigheden på arbejdspladsen afspejler vores samfund og gæsterne i Haven, vi tilstræber at vores medarbejderstab er lige så mangfoldig som gæstesegmenterne i Haven. Vi er stolte af det store aldersspænd og de mange forskellige nationaliteter, vi har repræsenteret i Tivoli. Diversiteten bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er nysgerrige og sætter pris på forskelligheder. Drivkraften i Tivoli er medarbejderne.

  Medarbejderne i Tivoli har ret til en sikker og ordentlig arbejdsplads. I Tivoli sikrer vi arbejdstagers rettigheder ved at leve op til de gældende overenskomster og myndighedernes lovkrav. Vi sætter rammer for ansvarlig adfærd via Tivolis code of conduct og politikker, der understøtter rammerne om en god arbejdsplads med ordnede forhold. 

   

Genbrug og bæredygtighed

Grønne Tivoli

Allerede i 1996 begyndte Tivoli at kigge på bæredygtige tiltag. Læs mere om alt fra genbrugsbægre til bæredygtige pandekager.

Grønne Tivoli