Ungdomsuddannelser

Oplevelsesrig undervisning

Lad dine elever få en lærerig dag med både faglighed og fornøjelse. Til alle forløb er der tilknyttet en underviser fra Tivoli.
Vi strukturerer det faglige stof og tilpasser det bedst muligt til din klasse. Du har forberedt din klasse på, at de skal have undervisning og tager det pædagogiske ansvar på dagen.

Gå på opdagelse i vores spændende forløb til ungdomsuddannelser herunder, og glæd jer til oplevelsesrig undervisning i Tivoli!

Undervisningsforløb inkl. entré og Turpas gældende fra kl. 11-15: 99 DKK pr. elev/lærer.
Turpasopgradering til resten af dagen: 129 DKK
Undervisning uden for Tivolis sæsoner: 65 DKK. pr. elev/lærer. Det er uden for Tivolis sæsoner ikke muligt at opholde sig i Haven før og efter undervisning.

Tilbuddet gælder for en klasse under ledsagelse af minimum 1 lærer. Der faktureres altid for minimum 10 billetter.  

Altid som aldrig før

Tivoli er en moderne virksomhed med et stærkt brand, samtidig er det også et sted, der emmer af over 175 års historie. Med udgangspunkt i de begivenheder og strømninger, der kendetegnede 1800-tallet får de studerende indblik i Tivolis historie og de visioner grundlæggeren Georg Carstensen havde, og der tegnes en rød tråd til nutidens Have og den strategi, der præger hele virksomheden i dag. Der arbejdes på alle niveauer i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, og de studerende skal med "Tivoli i hjertet" komme med deres bud på nye aktiviteter til den traditionsrige Have. Forløbet er særlig egnet til studieretningen Oplevelsesdesign.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 2. april - 20. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 10. oktober - 1. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage (dog ikke januar)

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Kina_omraade_tern

FN’s 17 verdensmål på spil

I et engagerende dialogbaseret spil, udviklet i samarbejde med Play Circle, skal eleverne diskutere forskellige dilemmaer indenfor bæredygtig udvikling. De skal med FN’s 17 verdensmål i hånden tage stilling til forskellige løsninger og argumentere for deres valg. Da det at blive en mere bæredygtig forretning er en af Tivolis højt prioriterede strategiske målsætninger, perspektiveres der undervejs i forløbet til nogle af de valg, virksomheden har taget.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 2. april - 20. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 10. oktober - 1. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage (dog ikke januar)

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Betage_Gaester_Tern

Tivoli som virksomhed

Historien om Tivoli tager sin begyndelse under varmere himmelstrøg i Algeriet for over 200 år siden, da Georg Carstensen bliver født. Han var en mand med visioner, sans for eventyr og det eksotiske. Da han åbnede Tivoli i august 1843 varede sæsonen 7 uger og 175.000 gæster besøgte Tivoli. Nu ligger gæstetallet på omkring 4 mio. og virksomhedens omsætning på ca. 1,1 mia. kr. Meget er forandret og mindst lige så meget er det samme. Tivoli er nu en stor virksomhed i hjertet af København, og i dette forløb præsenteres de studerende for både Tivolis historie og nuværende strategi og struktur, og de møder en medarbejder, der fortæller om sit område. Sluttelig skal de arbejde med en projektide til Tivoli, SWOT-analyse og målgruppebeskrivelse. Forløbet henvender sig særligt til de merkantile uddannelser.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 2. april - 20. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 10. oktober - 1. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage (dog ikke januar)

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

tivoliindgang_370x472

Tivoli på spring

Hvilken betydning havde - og har forlystelseslivet på politik og magt?
Hvad kan man bruge ikoner til? Og hvad kendetegner jeres by/bydel?
Med udgangspunkt i Tivoli får eleverne i dette undervisningsforløb indblik i 1800-tallets København, hvor borgerskabet for alvor prægede springet ind i en ny og moderne tid. Da Tivolisøen oprindelig var en del af det gamle voldterræn, er det her vi starter fortællingen om borgerskabets frihedstrang og interesse for det europæiske forlystelsesliv. Undervisningsforløbet lægger op til dialog og refleksion om fortid og nutid, og eleverne skal undervejs lave mindre skriftlige øvelser samt formidle mundtligt.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 2. april - 20. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 10. oktober - 1. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage (dog ikke januar)

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

historie_370x472