Ungdomsuddannelser

Oplevelsesrig undervisning

Lad dine studerende få en lærerig dag med både faglighed og fornøjelse. Se alle undervisningstilbud til studerende på ungdomsuddannelser herunder. Til alle forløb er der en underviser fra Tivoli
Pris: 99 DKK pr. elev/lærer inkl. entré og Turpas frem til kl. 15.

 
Altid som aldrig før

Tivoli er en moderne virksomhed med et stærkt brand, samtidig er det også et sted, der emmer af over 170 års historie. Med udgangspunkt i de begivenheder og strømninger, der kendetegnede 1800-tallet får de studerende indblik i Tivolis historie og de visioner grundlæggeren Georg Carstensen havde, og der tegnes en rød tråd til nutidens Have og den strategi, der præger hele virksomheden i dag. Der arbejdes på alle niveauer i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse og de studerende skal med "Tivoli i hjertet" komme med deres bud på nye aktiviteter til den traditionsrige Have. Forløbet er særlig egnet til studieretningen Oplevelsesdesign.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 4. april - 28. juni og 12. august - 20. september
Halloween i Tivoli
Hverdage fra d. 21. oktober - 1. november
Jul i Tivoli
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Kina_omraade_tern

Vi vil betage vores gæster

Innovation i Tivoli hvilke oplevelser byder den gamle Have på i fremtiden?
Tivoli er rundet 176 år, og der er sket en masse i den tid. Vi kigger, sammen med de studerende, på hvad Tivoli kan være i fremtiden. På en kort rundtur i Haven præsenteres Tivolis historie og forretningsmodel, hvorefter de studerende på en Walk & Talk giver sig i kast med en undersøgelsesfase. Der arbejdes med en brugercentreret tilgang, så det er de studerendes egne følelser og forventninger i forbindelse med en Tivoli-tur, der afdækkes. Ud fra Double Diamond modellen vurderes, udvælges og udvikles der på tankerne fra undersøgelsesfasen, og til slut pitches de endelige ideer/prototyper. Klassens bedste ide går videre og vurderes af Tivolis Udviklingsafdeling – årets bedste ide belønnes med en Tivoli-tur for hele klassen.
Forløbet er blevet til i tæt samarbejde med undervisere fra Innovationsgymnasiet JTP, Niels Brock.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 4. april - 28. juni og 12. august - 20. september
Halloween i Tivoli
Hverdage fra d. 21. oktober - 1. november
Jul i Tivoli
Hverdage fra d. 18. november - 20. december

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Betage_Gaester_Tern

Tivoli som virksomhed

Historien om Tivoli tager sin begyndelse under varmere himmelstrøg i Algeriet for over 200 år siden, da Georg Carstensen bliver født. Han var en mand med visioner, sans for eventyr og det eksotiske. Da han åbnede Tivoli i august 1843 varede sæsonen 7 uger og 175.000 gæster besøgte Tivoli. I 2017 var besøgstallet ca. 4,4 mio. og virksomhedens omsætning var på 947,4 mio. kr. Meget er forandret og mindst lige så meget er det samme. Tivoli er nu en stor virksomhed i hjertet af København, og i dette forløb præsenteres de studerende for både Tivolis historie og nuværende strategi og struktur, og de møder en medarbejder, der fortæller om sit område. Sluttelig skal de arbejde med en projektide til Tivoli, SWOT-analyse og målgruppe beskrivelse. Forløbet henvender sig særligt til de merkantile uddannelser.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 4. april - 28. juni og 12. august - 20. september
Halloween i Tivoli
Hverdage fra d. 21. oktober - 1. november
Jul i Tivoli
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

tivoliindgang_370x472

Tivoli på spring

Hvilken betydning havde - og har forlystelseslivet på politik og magt?
Hvad kan man bruge ikoner til? Og hvad kendetegner jeres by/bydel?
Med udgangspunkt i Tivoli får eleverne i dette undervisningsforløb indblik i 1800-tallets København, hvor borgerskabet for alvor prægede springet ind i en ny og moderne tid. Da Tivolisøen oprindelig var en del af det gamle voldterræn, er det her vi starter fortællingen om borgerskabets frihedstrang og interesse for det europæiske forlystelsesliv. Undervisningsforløbet lægger op til dialog og refleksion om fortid og nutid, og eleverne skal undervejs lave mindre skriftlige øvelser samt formidle mundtligt.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 4. april - 28. juni og 12. august - 20. september
Halloween i Tivoli
Hverdage fra d. 21. oktober - 1. november
Jul i Tivoli
Hverdage fra d. 18. november - 20. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

historie_370x472