Ungdomsuddannelser

Oplevelsesrig undervisning

Lad dine studerende få en lærerig dag med både faglighed og fornøjelse. Se alle undervisningstilbud til studerende på ungdomsuddannelser herunder. Til alle forløb er der en underviser fra Tivoli
Pris: 99 DKK pr. elev/lærer inkl. entré og Turpas frem til kl. 15.

Altid som aldrig før

Tivoli er en moderne virksomhed med et stærkt brand, samtidig er det også et sted, der emmer af over 175 års historie. Med udgangspunkt i de begivenheder og strømninger, der kendetegnede 1800-tallet får de studerende indblik i Tivolis historie og de visioner grundlæggeren Georg Carstensen havde, og der tegnes en rød tråd til nutidens Have og den strategi, der præger hele virksomheden i dag. Der arbejdes på alle niveauer i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, og de studerende skal med "Tivoli i hjertet" komme med deres bud på nye aktiviteter til den traditionsrige Have. Forløbet er særlig egnet til studieretningen Oplevelsesdesign.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 11. april - 22. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 23. oktober - 3. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 17. november - 21. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Kina_omraade_tern

Bæredygtighed i Tivoli

Bæredygtighed er en af de 3 grundværdier i Tivolis 2024 strategi, men det er ikke nyt for virksomheden at arbejde målrettet med at tage hensyn til miljøet. I forløbet kommer de studerende med rundt i Haven, hvor fortællingen om Tivolis arbejde med bæredygtighed tager udgangspunkt i nogle konkrete eksempler på hvordan virksomheden i de sidste 20 år har arbejdet med at reducere fx elforbrug og mængden af engangsplast. Derudover arbejdes der med økologi og dyrevelfærd i vores Food and Beverage afdeling, og i haveanlægget benyttes der ikke pesticider.
Slutteligt skal de studerende orientere sig i FN’s verdensmål for bæredygtighed og komme med deres bud på hvilke af dem Tivoli understøtter.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 11. april - 22. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 23. oktober - 3. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 17. november - 21. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

Betage_Gaester_Tern

Tivoli som virksomhed

Historien om Tivoli tager sin begyndelse under varmere himmelstrøg i Algeriet for over 200 år siden, da Georg Carstensen bliver født. Han var en mand med visioner, sans for eventyr og det eksotiske. Da han åbnede Tivoli i august 1843 varede sæsonen 7 uger og 175.000 gæster besøgte Tivoli. I 2019 var besøgstallet ca. 4,6 mio. og virksomhedens omsætning var på 1,1 mia. kr. Meget er forandret og mindst lige så meget er det samme. Tivoli er nu en stor virksomhed i hjertet af København, og i dette forløb præsenteres de studerende for både Tivolis historie og nuværende strategi og struktur, og de møder en medarbejder, der fortæller om sit område. Sluttelig skal de arbejde med en projektide til Tivoli, SWOT-analyse og målgruppebeskrivelse. Forløbet henvender sig særligt til de merkantile uddannelser.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 11. april - 22. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 23. oktober - 3. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 17. november - 21. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

tivoliindgang_370x472

Tivoli på spring

Hvilken betydning havde - og har forlystelseslivet på politik og magt?
Hvad kan man bruge ikoner til? Og hvad kendetegner jeres by/bydel?
Med udgangspunkt i Tivoli får eleverne i dette undervisningsforløb indblik i 1800-tallets København, hvor borgerskabet for alvor prægede springet ind i en ny og moderne tid. Da Tivolisøen oprindelig var en del af det gamle voldterræn, er det her vi starter fortællingen om borgerskabets frihedstrang og interesse for det europæiske forlystelsesliv. Undervisningsforløbet lægger op til dialog og refleksion om fortid og nutid, og eleverne skal undervejs lave mindre skriftlige øvelser samt formidle mundtligt.

Sommer i Tivoli 
Hverdage fra d. 11. april - 22. september
Halloween i Tivoli 
Hverdage fra d. 23. oktober - 3. november
Jul i Tivoli 
Hverdage fra d. 17. november - 21. december
Udenfor Tivolis åbne sæsoner:
Alle hverdage

Varighed: 2 lektioner (ca. 90 min.)

Bestil forløb

historie_370x472