BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli, sker der en behandling af oplysninger om vores medlemmer og gæster. Det er Tivolis politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan Tivoli behandler de personoplysninger, som Tivoli indsamler i forbindelse med vores aktiviteter, herunder via vores hjemmeside.

Dataansvarlig

Det er Tivoli A/S, cvr.nr. 10404916, Vesterbrogade 3, 1630 København, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Indsamling af personoplysninger

Tivoli indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, foto, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato på medlemmer af Tivolikort samt oplysninger om disse medlemmers foretrukne brug af Haven og dens aktiviteter, samt brug af Tivolikortets betalingsfunktion. Tivoli registrerer derudover oplysninger om medlemmers besøg i Haven i indeværende sæson til brug for inddeling i kategorier og for at sikre mod et eventuelt misbrug af Tivolikortene.

Oplysningerne anvender Tivoli til at give indehavere af et Tivolikort den bedst mulige information om aktiviteter og tilbud i Haven samt til at tilpasse Haven og dens tilbud til medlemmerne og vores øvrige gæster.

Ved køb af billetter til arrangementer i Koncertsalen og Glassalen indsamler, lagrer og bearbejder Tivoli oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og e-mailtilladelser.

I forbindelse med afgivelse af oplysninger, vil det altid fremgå, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af booking- og billetservices.

Hvorfor behandler Tivoli dine oplysninger?

Tivoli behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

- Gennemførelse af ordre i Tivolis webshop:

Digitale produkter:
Når du køber digitale produkter i Tivolis webshops, vil vi beder dig om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb. Dine kreditkortoplysninger behandles under gældende PCI – DSS standarder.

Fysiske produkter:
Når du køber fysiske produkter i Tivolis webshops, vil vi beder dig om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb, og dit fornavn, efternavn og adresse, så vi kan sende varen hjem til dig. Vi beder dig desuden om dit telefonnummer, så at du kan tracke din pakke hos PostNord.

- Tivolikort:
Når du opretter et medlemskab af Tivolikort indsamler Tivoli en række personoplysninger om dig.

I forbindelse med at et Tivolikort tages i brug, tager Tivoli et portrætfoto af kortholderen. Fotoet, der alene vil blive brugt af Tivoli i forbindelse med adgangskontrol, vil blive gemt i en database. Ved besøg i Haven kan fotoet blive vist på en skærm, der kun er synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholdere, der ikke har ønsket et foto registreret, er forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli og kan få noteret i tilknytning til deres personlige data, at de ønsker at anvende billedlegitimation.

 - Markedsføring og nyhedsbreve:
Hvis du har afgivet dit samtykke hertil, vil Tivoli behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, information om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele, som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Du kan til en hver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/erhverv/sponsorer. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnerne. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. mail på tivolikort@tivoli.dk eller ved at benytte knappen ”Afmeld Tivoli Tæt På” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du benytter Tivolis app, kan du samtykke til at Tivoli sender push-beskeder til dig som bruger, via den anmodning som vises, når app’en åbnes første gang. Beskederne vil indeholde information om dit Tivolikort, dine medlemskaber og andre relevante oplysninger om Tivoli. Du kan altid ændre dette i indstillingerne på din smartphone.  

Tivoli forbeholder sig ret til at foretage brevfletning af data på personer, som bor på samme adresse. På den måde undgås, at man i en familie, hvor alle har Tivolikort, modtager fx fire breve (et til mor, et til far og et til hvert af børnene) og i stedet modtager kun ét brev, hvor alle oplysninger er samlet.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke. I dette tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være Tivolis legitime interesse i at foretage markedsføring.

- Overvågning:
Tivoli foretager videoovervågning i dele af Haven. Formålene med videoovervågning er forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster i Haven. Tivoli har opsat skilte ved de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern og ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke herom, kan optagelserne videregives til politiet. Der kan endvidere ske videregivelse, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

- Kundeservice og kommunikation:
Når du henvender dig til Tivolis Kundeservice eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. Hvis du fremsender oplysningerne via e-mail, bør oplysningerne alene sendes i krypteret form.

- Brug af hjemmeside:
Tivoli indsamler oplysninger om besøgende på Tivolis hjemmeside samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes funktioner.
Når du har besøgt Tivolis hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

• De sider på Tivoli.dk, som du har besøgt, herunder hvornår og hvor længe
• Browsertype
• IP-adresse

Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden og vise dig relevante annoncer. Vi bruger derudover data om vores brugeres navigation på hjemmesiden, for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

De indsamlede data behandles på grundlag af dit samtykke. Dette samtykke kan altid kaldes tilbage, ved at trykke på Cookie-pop-en i venstre hjørne på hjemmesiden, hvor du i bunden kan ændre eller kalde dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.  

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere, fx Google, Facebook, LinkedIn og Adform. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, se afsnit ovenfor. For mere information om deres brug af dine oplysninger henvises til vores partneres privatlivspolitikker, som du kan finde links til i vores cookiepolitik. 

- Forlystelser i Haven: 
Visse af forlystelserne i Haven indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af dem som f.eks. fotos og forbrug. Du vil blive informeret om omfanget og formålet med behandlingen af oplysninger i relation til den enkelte forlystelse.

- Andre formål
Ud over ovenstående formål kan Tivoli ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvem deler Tivoli dine personoplysninger med?

Tivoli videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af en aftale, som du er part i, eksempelvis aftaler med samarbejdspartnere i tilknytning til Tivolikort. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det dog være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Tivoli overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Tivolis leverandører, som leverer ydelser på Tivolis vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Tivolis vegne og i overensstemmelse med Tivolis instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Cookies

Tivoli anvender cookies på vores hjemmesider og applikationer. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som kan findes her.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Tivoli. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde dig samme produkter og services.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Tivoli har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Tivoli A/S
Vesterbrogade 3
1630 København V.
E-mail: comments@tivoli.dk
Telefon: +4533151001

Sikkerhed

Tivoli lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysningerne tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

Opbevaring af personoplysninger

Tivoli sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Medlemskabet ophører, når kortet udløber. Ved ophør af et medlemskab vil medlemmets personoplysninger blive sat i bero. Medlemmets personoplysninger vil blive slettet 24 måneder efter medlemskabets ophør, medmindre Tivolikortet gentegnes eller erstattes af et nyt Tivolikort.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage, efter optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Tivoli at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

 

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Tivoli via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Opdateret den 28. maj 2020.