Vilkår og betingelser

Tivoli bestræber sig på altid at have en fuldt opdateret hjemmeside. Tivoli kan dog ikke garantere for fejl eller manglende opdateringer og tager generelt forbehold herfor. Der tages ligeledes forbehold for, at der kan ske ændringer i spilletider, åbningstider, sæsoner og priser i relation til samtlige varer, ydelser og oplevelser hos Tivoli, herunder entré, Turpas, Tivolikort, forlystelser, Tivoli Akvarium, illuminationer, diverse scener og koncertsale samt spisesteder og lignende. Tivoli tager forbehold for aflysninger af shows, koncerter, forestillinger, events og andre underholdningstilbud.

Der tages forbehold for fejlagtig information, manglende opdateringer, prisændringer, ændrede spilletider samt aflysninger af shows, koncerter og forestillinger, der skyldes forhold henhørende under Tivolis lejere og samarbejdspartnere. Tivoli hæfter ikke for tab som følge heraf. Ethvert krav skal rettes mod den virksomhed, der leverer/skulle have leveret den relevante ydelse.

Tivoli tager forbehold for fejl, trykfejl eller ændringer i CSR-rapporter, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt aktionærinformation.

Tivoli kan ikke drages til ansvar for trykfejl - og andre fejl på Tivoli.dk, ej heller for programmeringsfejl, systemnedbrud, systemfejl, virus eller andre fejl opstået ved opkobling til tivoli.dk, eller til web-sites, til hvilke Tivoli.dk er forbundet. Tivoli kan ikke drages til ansvar for indirekte eller direkte skade, der måtte opstå som følge af adgang til, brug af eller browsing på tivoli.dk.

Misbrug af, indgreb i eller forsøg på at ændre tivoli.dk eller dermed forbundne hjemmesider kan medføre retsforfølgelse.

Alle rettigheder til indhold på hjemmesiden forbeholdes. Det er ikke tilladt at bruge eller gengive materiale fra tivoli.dk uden skriftligt samtykke fra Tivoli, dette gælder bl.a. billeder, logoer, varemærker, tekstfremstillinger, programoversigter, typografiske formater, illustrationer og ornamentering. Som udgangspunkt er alt materiale på tivoli.dk beskyttet af rettigheder tilhørende Tivoli eller en samarbejdspartner til Tivoli.

Det tillades at printe eller downloade materiale fra tivoli.dk, hvis det udelukkende er til privat, ikke-kommerciel brug og under forudsætning af, at samtlige immaterielle rettigheder respekteres og holdes intakte. Er der tvivl herom, bør Tivoli kontaktes inden videre foretages. Ved brud herpå, herunder ved krænkelse af Tivolis immaterielle rettigheder, tager Tivoli juridisk skridt til udbedring heraf samt erstatning herfor.

Behandling af persondata

Tivoli behandler persondata i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Se Tivolis persondatapolitik her