Støtte, bidrag og sponsorater

Læs mere om, hvem der kan ansøge og komme i betragtning til støtte

Tivoli får mange henvendelser vedr. støtte, bidrag og sponsorater og har stor sympati for de mange gode initiativer og formål. Tivoli yder som udgangspunkt udelukkende direkte støtte – og således ikke i form af præmier eller gevinster ved lodtrækning eller andet. Tivoli yder ikke støtte i form af monetære bidrag.

Tivoli støtter hovedsageligt organisationer med fokus på børn under 18 år - børn som har haft eller har det ekstremt vanskeligt og kommer fra trange kår. Tivoli støtter bl.a. gennem Regionerne, så børn indlagt på børneafdelinger tilgodeses.
 1. Privatperson

  Tivoli yder som udgangspunkt ikke støtte til privatpersoner, da fokus ift. velgørenhed er, at bidrag skal komme flest muligt til gavn.

 2. Forening/organisation

  Såfremt en forening beskæftiger sig med at støtte børn under 18 år, som lever under vanskeligt vilkår, kan denne komme i betragtning, ved at sende en ansøgning hertil.

 3. Skole/institution

  Ansøgninger fra skole eller institutioner kan i enkelte tilfælde tilgodeses med en særlig ’skolerabat’ – se her

 4. Øvrige

  Såfremt ansøger opfylder ovenstående retningslinjer og yder støtte til børn, der særligt bør tilgodeses, kan ansøgning sendes hertil