Ulla Brockenhuus-Schack

Bestyrelsesmedlem

Født i 1961
MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018, uafhængig.

Ledelseshverv
Managing partner i SEED Capital Denmark I/S.

Administrerende direktør i Pre-Seed Innovation A/S.

Bestyrelsesmedlem i Expandite A/S, Orderyoyo A/S, WDI Invest, Oticon Fonden, DVCA samt Mary Fonden.

Tillidshverv
Medlem af Olympisk Idrætsforum.

Særlige kompetencer
Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i Egmont-gruppen.

Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos McKinsey & Co Inc.

Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED Capital Denmark samt Administrerende direktør i Pre-Seed Innovation A/S.

Aktiebeholdning

Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2016: 100
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0

Kontaktdetaljer
SEED Capital Denmark, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.