Tue Krogh-Lund

Bestyrelsesmedlem

Født i 1971
Arbejdsmand og kontrollør

Indtrådt i bestyrelsen i 2015. Valgt af Selskabets medarbejdere. Valgperiode udløber i 2018.

Kontaktdetaljer: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Særlige kompetencer:
Forhold vedrørende drift og vedligehold. 
Gæsteservice.

Aktiebeholdning:
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2014: 0
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2014: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2014: 0