Tue Krogh-Lund

Bestyrelsesmedlem

Afdelingsleder. Født i 1971
Indtrådt i bestyrelsen i 2015. Valgt af Selskabets medarbejdere. Genvalgt i 2018, valgperiode udløber i 2022. Afhængig.
Deltog i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Særlige kompetencer:
Forhold vedrørende drift og vedligehold, herunder vedrørend genbrug og genanvendelse.
Gæsteservice.

Aktiebeholdning:
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2019: 0
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0

Kontaktdetaljer:
Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.