Tom Knutzen

Formand

Født i 1962
Cand.merc.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2019.

Ledelseshverv
- Administrerende direktør for Jungbunzlauer Suisse AG, Schweiz
- Bestyrelsesmedlem i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, FLSmidth & Co. A/S og CAF Invest A/S.

Særlige kompetencer
- Bestyrelseserfaring fra private virksomheder.
- Ledelseserfaring fra både danske og internationale selskaber – herunder som adm. direktør i Danisco A/S og henholdsvis adm. direktør og finansdirektør i NKT Holding A/S. 
- Erfaring indenfor teknologiintensive, globale Business-to-Business produktions-virksomheder og den finansielle sektor.
- Strategiudvikling, organisationsudvikling, økonomistyring og værdiskabelse gennem omstrukturering af virksomhedsporteføljer