Mads Lebech

Næstformand

Født i 1967
Cand. jur.

Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen 2010, uafhængig.
Genvalgt til bestyrelsen i 2019. Valgperiode udløber 2020.
Deltog i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Ledelseshverv

Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board.
Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
Bestyrelsesmedlem i bl.a. FrederiksbergFonden og Rolighedsfonden.

Tillidshverv
Formand for Turismens Vækstråd.

Medlem af Rektoratets Rådgivningsudvalg ved Københavns Universitet.

Særlige kompetencer
Ledelseserfaring fra Industriens Fond og Frederiksberg Kommune.
Bestyrelseserfaring fra såvel private, offentlige og offentlig/private virksomheder, bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og transport. 

Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti.
Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
Turismefremme og hovedstadens udvikling.
Forsikringsforhold.

Aktiebeholdning
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2019: 10
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2019: 0

Kontaktdetaljer
Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V