Jørgen Tandrup

Formand

Født i 1947
Cand. merc.

Formand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i 2000, afhængig.
Genvalgt til bestyrelsen i 2017. Valgperiode udløber i 2018.
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk Holding A/S. Skandinavisk Holding II A/S, Fritz Hansen A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Jeudan A/S, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab. CAF Invest A/S.

Medlem af bestyrelsen i Augustinus Fonden, Skodsborg Sundpark A/S, Rungsted Sundpark A/S.
 
Tillidshverv
Sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet.
 
Særlige kompetencer
Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber.
Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg samt branding som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S.
Erhvervspolitisk erfaring som tidligere formand for Erhvervspolitisk Udvalg i Dansk Industri.

Aktiebeholdning
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2016: 200
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0

Kontaktdetaljer
Scandinavian Tobacco Group A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg.