John Høegh Berthelsen

Bestyrelsesmedlem

Født i 1969
Arrangmentskoordinator.

Indtrådt i bestyrelsen i 2008 valgt af Selskabets medarbejdere. Genvalgt i 2014, valgperiode udløber i 2018.

Projektkoordinator Salg samt kontrollør i Tivoli A/S.

Kontaktdetaljer:
Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Særlige kompetencer:
Gæsteservice samt salg i forhold til forretningssegmentet.

Aktiebeholdning:

Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2016: 0
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0