Tivoli mener

Tivolis stemme i debatten

Tivoli er et stærkt brand i Danmark og i udlandet. Stærke brands vækker stærke følelser, og stærke følelser skal ud. Det giver debat. 
  

Tivoli deltager gerne i debatten, når det er relevant, og så længe vi kan bidrage med nye synspunkter. Men det kan ikke lade sig gøre at svare alle enkeltvis, når debatten breder sig til mange medier, sociale medier, blogs etc. 

Vi har oprettet denne side for at dele vores svar med så mange som muligt. Her vil vi løbende komme med svar på tiltale i de debatter, der opstår om Tivoli.

 1. Amning i Tivoli

  Tivoli er for alle, også for de ammende kvinder; det er der ingen tvivl om. Vi har endda indrettet Puslehuset specielt med henblik på gode forhold som ammestole og plads til eventuelle søskende. Man må også gerne amme på en bænk i Tivoli, for så vidt.

  I slutningen af oktober 2012 har der været debat i medierne om amning i det offentlige rum. Debatten udsprang af en episode på en beværtning i Tivoli.

  Amning på offentlige steder deler vandene. Nogle synes, det er helt naturligt. Andre bliver generte og påvirkede af det, og efter Tivolis opfattelse, skal vi prøve at vise hensyn begge veje.

  De enkelte restauranter i Tivoli har lov til at lave egne retningslinjer, som passer til restaurantens publikum og koncept. På den pågældende beværtning, som primært er en vinstue for voksne, har man oplevet, at gæster har forladt stedet på grund af amning i lokalet.

  Vi beklager, at den ammende mor har haft en dårlig oplevelse og vil gøre alt for, at undgå lignende misforståelser i fremtiden.

 2. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VEDR. STORE UDENDØRS KONCERTER

  Læs hele ansøgningen til Københavns Kommune her

 3. Samarbejde med Kopenhagen Fur

  Tivoli og Kopenhagen Fur forlænger sponsoraftale med 3 år

  Verdens største pelsauktionshus, Kopenhagen Fur, og Tivoli har indgået aftale om at forlænge det nuværende sponsorsamarbejde. Det betyder, at Kopenhagen Fur bliver officiel sponsor for Pantomimeteatret. Det er Kopenhagen Furs største kulturelle partnerskabsaftale, og den indbringer Tivoli et større øremærket beløb til Pantomimeteatret. Aftalen løber til og med 2017.

  Det andelsejede pelsauktionshus Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels med en auktionsomsætning på 8,1 milliarder kroner i 2013/14. Kopenhagen Fur indtager en verdensledende rolle inden for minkavl og spiller en ikke uvæsentlig rolle for dansk eksport. Minkskind udgør en tredjedel af den samlede danske eksport til Kina/Hong Kong, og alene i Danmark er mindst 6.000 mennesker direkte beskæftiget med minkproduktion.

  Underdirektør, Brand & Kommunikation, Tivoli Dorthe Weinkouff Barsøe siger:

  ”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og hilser forlængelsen af sponsoratet med Kopenhagen Fur velkomment. Det giver os mulighed for fortsat at udvikle Pantomimeteatret til glæde for vores gæster fra ind- og udland. Vores gæster får oplevelser i verdensklasse som det fortsatte sponsorsamarbejde bidrager til. I tilgift sætter vi fokus på København, som et sted, hvor ballet og dans er en del af det kulturelle tilbud.” 

  Dyrevelfærd
  Vi har fuld tillid til - og har fået dokumentation for, bl.a. gennem Fødevareministeriet, at Kopenhagen Fur, som verdens største pelsauktionshus, arbejder tæt med sine ejere på farmene, arbejder inden for lovens rammer og forholder sig ansvarligt til de etiske spørgsmål, som løbende opstår i forbindelse med auktionshusets virksomhed. Hvis vi var af en anden overbevisning, ville vi ikke have indgået aftalen.

  Men vi er godt klar over, at der er mange synspunkter og følelser involveret, når det gælder pels. Der er modstandere og fortalere. Den debat vil fortsætte med eller uden dette partnerskab. Ligesom der kan debatteres om en række andre brancher i Danmark.

  Der er ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke dokumenteret en ringere dyrevelfærd i minkproduktionen end i andre dyrehold. Fødevarestyrelsens seneste kontrolresultater viser, at minkbranchen klarer sig helt svarende til eller bedre end andre sammenlignelige brancher. Det kan man læse mere om i denne artikel Fødevarestyrelsens hjemmeside.”Danske regler for mink giver god dyrevelfærd”

  Også forskere fra Århus Universitet har arbejdet med området, og deres konklusion er, at danske regler for minkavl giver god dyrevelfærd.
  Forskerne baserer deres vurderinger på en lang række forsøg udført gennem flere år. Læs evt. mere om forsøgene og konklusionerne her. 

  SPØRGSMÅL?
  Har du yderligere spørgsmål eller vil deltage i debat om brug og produktion af pels i Danmark, henviser vi til www.pelsforum.dk og har du kommentarer til Tivoli kan du maile til comments@tivoli.dk.