ÅRSBERETNING

2022At give tid og oplevelser fylde

2022 har på mange måder været som et billede på Tivoli: Tradition og fornyelse.

Ved årets start var samfundet atter engang delvist lukket på grund af coronapandemien, fremtiden var usikker og sigtbarheden i forhold til forventningerne til året var ringe. Hvor hurtigt ville restriktionernes greb slippe? Hvordan ville danskerne reagere? Hvor hurtigt ville vi igen høre den skønne blanding af forskellige modersmål i Haven?

I Tivoli, som i store dele af det øvrige samfund, var konsekvenserne af coronapandemien substantielle med store økonomiske tab til følge. Men i tiden med stærkt vigende besøgs- og omsætningstal formåede Tivoli at reducere i omkostningsbasen, uden at gå på kompromis med hverken Tivolis DNA eller gæsteoplevelsen. Tiden uden gæster blev bl.a. brugt på at udføre det nødvendige og krævende vedligeholdelsesarbejde, og ikke mindst på at udvikle forretningen med nye koncepter som Have- & Blomsterfestival og Foodfestival, Havefest og Lørdagshits, og på at byde velkommen til nye restauranter.

En naturlig konsekvens af usikkerheden var, at vi tog hul på året med forventningen om et marginalt underskud. Men vores bekymring blev gjort til skamme, da det hurtigt viste sig, at sommersæsonen blev præget af markant flere gæster, end ventet. Sommer i Tivoli er altid dejlig, men igen at opleve en Have fuld af gæster, var i sandhed en glæde. Juli måned slog rekord både med hensyn til omsætning og resultat, og vi så, at turisterne kom tilbage til Haven i stort set samme omfang, som tidligere år, men med en større andel af turister fra vores nærområder.

Udover en klassisk Tivoli-sommer lagde Tivoli også Have til et festligt Regeringsjubilæum og fik sendt cykelstjernerne afsted ved den velbesøgte, tv-transmitterede Tour-de-France holdpræsentation. Efter løbets afslutning kunne vi fejre de danske ryttere med Jonas Vingegaard i front. Sommeren viste sig hurtigt på flere parametre at nærme sig de historiske tal.

Endelig kunne Tivoli i sommeren markere 25-års jubilæet for Fredagsrock, der med store navne på plakaten skabte forventningsglæde efter to år uden. Det viste sig at være forbundet med udfordringer at være blandt de første aktører til at afholde større koncerter efter nedlukningen. Det afstedkom en del omtale af udfordringer med især de unge førstegangskoncertgængere. Tivoli fik hurtigt indført en række tiltag, der sikrede den gode Tivolioplevelse for alle gæster.
 

Tom Knutzen & Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand | Adm. direktør

Også Halloween bød på store oplevelser, høje gæstetal og markant højere resultat, end forventet. Den smukt udsmykkede Have trak i den grad gæster fra nær og fjern, på samme vis som den klassiske stemningsfulde Jul i Tivoli. Tivoli endte med et tilfredsstillende resultat, markant højere end forventningen ved årets start. Vi skylder stor ros til alle kollegaer, der har stået skulder ved skulder hele året og også tak til alle gæster fra nær og fjern.

I begyndelsen af 2023 er usikkerheden igen med som følgesvend med krig på europæisk grund, høj inflation og lav forbrugertillid. Tivolis lange historie viser imidlertid, at Tivoli på mange måder er en symbolsk konstant gennem usikre tider. Siden åbningen i 1843 har adskillige kriser og tunge perioder præget det omkringliggende samfund. Og Tivoli. Undervejs har vi lagt Have til nære, fælles oplevelser, såvel som de store og spektakulære. Det ser vi frem til at tilbyde igen i 2023, hvor Tivoli sammen med gæster og medarbejdere fejrer 180-års fødselsdag. Det sker med et festligt fødselsdagsprogram, der rummer noget for enhver smag. Vi fejrer 180-års betydningsfuld arv og stærk tradition med nye visioner: Når vi tager hul på fremtiden, bliver det med fokus på at dyrke Haven. Tivolis 3-årsplan ’Dyrk Haven. Styrket kerne. Bæredygtig forretning’ sætter retningen for de kommende års fokus på Haven, medarbejderne og de oplevelser, vi skal give vores gæster – nu og i fremtiden. Vi glæder os.

0 Gæster

1. kvartal

38.000

2. kvartal

1.161.000

3. kvartal

1.311.000

4. kvartal

1.344.000
omsætning 2021 (inkl. forpagtere)
omsætning 2022 (inkl. forpagtere)
963,2 mio. kr.
1.610,5 mio. kr.
Resultat før skat 2021
Resultat før skat 2022
-47,6 mio. kr.
87,5 mio. kr.

Klassiske Tivoli-oplevelser, gode nyheder og store markeringer

Efter to år med nedlukninger og begrænset aktivitet grundet coronapandemien blev 2022 et år med klassiske Tivoli-oplevelser, mange nyheder og store markeringer. Der var i 2022 rig aktivitet i Haven, og ud over gode koncerter bød året på festlige events og fejringer af danske og udenlandske mærkedage. Igen i år holdt Tivoli to store festivaler med masser af aktiviteter og udsmykninger, Tivoli Food Festival i foråret og Tivoli Have- & Blomsterfestival i sensommeren. Den klassiske del af Tivolis brede repertoire udspillede sig bl.a. på Plænen, som dannede en utraditionel ramme om en række koncerter med Tivoli Copenhagen Phil, som også vanen tro spillede i Koncertsalen sammen med en perlerække af internationale dirigenter og solister. Inden for musik og dans har solid fondsstøtte i høj grad gjort det muligt at forløse Tivolis ambitionsniveau, og Augustinus Fonden har ligeledes givet tilsagn om støtte de kommende tre år.

Den klassiske musiksæson kulminerede med festivalen Stjernestunder i august, hvor både Koncertsalen og Glassalen husede verdensstjerner inden for den klassiske musik. Musicalsæsonen blev skudt i gang i Koncertsalen med repremiere på ’SHU-BI-DUA – The Musical’. I løbet af sommeren lancerede Tivoli to nye koncertserier: Syng Med-koncerter med Annette Heick som vært og skiftende gæster, der sang sammen med publikum på Plænen, og Lørdagshits, hvor populære danske navne fra især 80’erne og 90’erne spillede op til fest på Plænen.

Tiden med nedlukning under coronapandemien blev brugt på investeringer i Haven og istandsættelser af vores mange ikoniske bygninger og forlystelser. Da Tivoli igen kunne tage hul på den 25. Fredagsrock-sæson i april, blev det et stort tilløbsstykke, men desværre med uro ved to af de første koncerter. Derfor indførte Tivoli pladsreservation og andre tiltag på udvalgte koncerter.

Resten af sommeren blev Fredagsrock afviklet uden problemer – med store og populære stjerner som 50 Cent, Tom Jones og Rasmus Seebach. Der var masser af andre rytmiske koncerter i Haven i form af Onsdagsjazz, Lillefredag, Lørdagsdans med Tivolis ensemble og Havefest, der lagde op til Fredagsrock-koncerterne i sommermånederne.

Der var også mulighed for at se kunst i Haven, da Tivoli som noget nyt indgik et samarbejde med den internationale kunstmesse CHART, som udstillede 15 værker af danske og udenlandske topkunstnere rundt omkring i Haven til glæde for alle de gæster, der kom i den sidste måned af sommersæsonen.

Sommeren 2022 bød på helt enestående oplevelser: I maj var Tivoli med til at fejre Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regeringsjubilæum med en festdag i Haven med bl.a. en tur i den gamle Rutschebane og en international balletgalla i Koncertsalen. I slutningen af juni dannede et festklædt Tivoli rammen om holdpræsentationen til Tour de France, som blev transmitteret til hele verden, og efter de imponerende danske resultater ved touren blev flere af de danske ryttere med Jonas Vingegaard i spidsen hyldet i Tivoli. De klassiske Tivoliforlystelser blev under Halloween suppleret med spektakulær scenografi og endnu mere hyggelig uhygge i form af hele to ’Scary Houses’. Der blev også sat ekstra sejl til ved årets ’Jul i Tivoli’ og det betød bl.a., at julemanden flyttede ind på Plænen i sit helt eget hus. 

Gastronomisk blev 2022 ligeledes et skelsættende år for Tivoli: Øget fokus på spiseoplevelser i alle prisklasser gav både langt større besøgstal i Tivoli Food Hall og gastro-oplevelser i verdensklasse med skiftende, internationale Michelinkokke i Det Japanske Tårn. 2022 blev i sandhed et rigtigt Tivoli-år med tradition og fornyelse i hele Haven. 

Forventninger til 2023

2023 er året hvor Tivoli fylder 180 år og samtidigt året, hvor den nye strategi “Dyrk Haven. Styrket kerne. Bæredygtig forretning” implementeres og skal danne det stærke grundlag for de kommende år.

Der er fortsat usikkerheder ved flere af de væsentlige forudsætninger for Tivolis forretning; høj inflation, dalende økonomisk råderum hos gæsterne og øget omkostningsniveau for Havens drift. Tivolis forretning er dog meget robust, særligt som følge af et stærkt 2022, hvilket samlet set giver grobund for optimisme i en usikker tid.

Forventningen til 2023 er baseret på, at antallet af gæster vil stige i det kommende år (ca. + 5 % i forhold til 2022), og at gæsterne fortsat vil benytte Havens mange muligheder.

Dog må det forventes, at det gennemsnitlige forbrug pr. gæst vil falde en smule som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer. Samtidig bliver Tivoli i 2023 påvirket af stigende omkostninger inden for bl.a. energi.

Baseret på ovenstående, og i tråd med fondsbørsmeddelelsen af 17. januar 2023, forventer Tivoli en omsætning i niveauet 1.100 mio. kr. for 2023. Det er på niveau med 2022.

Årets resultat før skat forventes i niveauet 50-70 mio. kr. og er dermed lavere end det realiserede resultat for 2022. Forventningerne til et lavere resultat end i 2022 skyldes som omtalt dels usikkerhed omkring forbrugeradfærden, grundet de makroøkonomiske udfordringer, dels at vi foretager bevidste investeringer i Tivolis forretning for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år.

Samfundsansvar og bæredygtighed

Tivoli er en aktiv del af samfundet og bidrager til løsningerne på nogle af de store samfundsproblemer. Klimapåvirkningen og den grønne omstilling hører til tidens vigtigste dagsordener, og for Tivoli var 2022, også inden for miljø og klima, et markant år.

Samtidig har Tivoli fokus på kortsigtede såvel som langsigtede samfundsmæssige og økonomiske udfordringer og naturligvis et skarpt øje på de bæredygtighedsrelaterede udfordringer, som vil kunne påvirke Tivolis forretning i fremtiden. Af den grund har Tivoli løftet sin bæredygtighedsindsats og forbereder forretningen på en fremtid i et lav-emissionssamfund.

Tivoli har vedtaget beslutning om net zero emissions i scope 1 og 2 i udgangen af 2025. Handleplanen er på plads, og arbejdet for at nå målet er godt på vej; af de vigtigste initiativer kan nævnes, at Tivoli er så godt som i mål med at udskifte alt Havens, hotellets og kontorernes lys til LED, at udskifte fossildrevne maskiner og køretøjer til elektriske samt indgåelse af en elkøbsaftale, som sikrer mere vedvarende energi i det danske elnet svarende til Tivolis forbrug.

Som den første forlystelsespark modtog Tivoli i 2022 Green Attractioncertificeringen. I sin vurdering af Tivolis indsats fremhævede juryen bag certificeringen Tivolis omfattende klimaarbejde, mangeårige arbejde med miljø og energireduktion samt løbende og kontinuerlige indsatser for forbedring på tværs af aktiviteter og bygninger.

Tivolis samfundsansvar omfatter også filantropisk arbejde, der retter sig primært mod børn, som har det vanskeligt. Tivoli yder direkte hjælp til børn og børnefamilier ved at give adgang til Haven under andre vilkår. Tivoli har i 2022 bl.a. udvidet samarbejdet med Regionerne, så det nu omfatter Region Hovedstaden og Region Midt. Tivoli har desuden i mere end 20 år åbnet Haven for foreningen Familier med kræftramte børn, der år efter år vender tilbage på en særlig dag dedikeret til foreningen. Endelig har Tivoli i 2022 støttet Børnetelefonen med billetindtægter fra den festlige sommerdag, hvor Tivoli kunne byde de danske Tour de France-ryttere velkommen hjem med Jonas Vingegaard.

Hele Tivolis drift kræver et solidt, veldrevet fundament. Tivoli arbejder rettidigt og aktivt med retningslinjer og politikker på områder, der kan påvirke Tivolis forretning – men også der, hvor Tivoli påvirker omverdenen. De vigtige områder er Tivolis IT-sikkerhedstiltag og vores sanktionspolitik, som begge er aktualiseret af den geopolitiske situation. Desuden er ESG-dataindsamling prioriteret og vil blive systematiseret. Øvrige fokusområder er bl.a. ajourføring af Tivolis politikker og safety compliance og dialog med vores største leverandører vedrørende deres klimaaftryk.

Et særligt ansvar har vi for de mange medarbejdere, der dagligt bidrager til resultater, oplevelser og det helt særlige miljø, der er i Haven. At kunne tiltrække og udvikle de bedste talenter kræver fokus på hele ansættelsen i Tivoli: Systematisk onboarding, udvikling og trivsel på arbejdspladsen, og at sige godt farvel og sende dygtige medarbejdere ud på deres videre færd. Og så arbejder Tivoli systematisk med ambitionerne for diversitet. Tivoli er for alle – det gælder både gæster og medarbejdere.

Læs mere i Bæredygtighedsrapporten for 2022, herunder redegørelse for håndtering af årsregnskabslovens § 99a, § 99b, § 99d og § 107d.

Rapporten er tilgængelig på Tivoli hjemmeside, på følgende link.