ÅRSBERETNING

2016Formanden har ordet

Tivolis strategi 2014 – 2016 blev indfriet til fulde. Det er et godt udgangspunkt for Strategi 2017 – 2019

I strategien for 2014-2016 var der opsat 5 målsætninger:

 • Tivoli vil være en attraktiv arbejdsplads
 • Tivoli vil have en høj, international standard på kvalitet og service
 • Tivoli vil være en helårsforretning, mindre afhængig af vejret
 • Tivoli vil videreudvikle det stærke brand også inden for nye forretningsområder
 • Tivoli vil levere et så stort overskud, at Tivoli fortsat kan være en attraktiv oplevelse for gæsten

Strategiperioden sluttede godt. Målinger for medarbejdertilfredshed viser for eksempel, at over 84 % af Tivolis medarbejdere er tilfredse. 

Det skaber et enestående afsæt for at yde Tivolis gæster den bedste service, hvilket er lykkedes. Over 96 % af gæsterne mener, at besøget har været en god oplevelse og at det er pengene værd. 

Tivoli er i perioden i højere grad blevet en helårsforretning, med flere forretningsområder, som ikke er vejrafhængige. Det er blandt andet sket gennem yderligere udnyttelse af Tivolis stærke brand for eksempel onlinekasino, flere forestillinger i salene samt indgåelse af partnerskaber med virksomheder uden for Haven. Indgåelsen af partnerskaberne er sket med respekt for Tivolis brand, der fortsat måles til at være meget værdifuldt. 

Ovenstående har skabt grundlaget for, at Tivoli i 2016 rapporterer et resultat før skat på 96,3 mio. kr. mod 64,1 mio. kr. året før, hvilket er det bedste resultat i Tivolis 173-årige historie. 

Det samlede besøgstal endte på 4,6 mio. i 2016, hvilket er på niveau med 2015, hvor besøgstallet var 4,7 mio. Det lidt lavere besøgstal skyldes færre åbningsdage, da Tivoli i 2016 havde åben 246 dage mod 254 dage i 2015.

Resultaterne danner et godt grundlag for Tivolis fremtid. Tivolis strategi for årene 2017 – 2019 ligger derfor i forlængelse af de foregående års strategi, og afspejler Tivolis alsidighed.

Omdrejningspunktet er Vesterbrogade 3, forlystelseshaven Tivoli. Her skal kvalitet og service fortsat være i højsædet, og Tivolis æstetiske udtryk skal fastholdes og videreudvikles.

Tivoli skal være en attraktiv arbejdsplads, for kun de bedste medarbejdere kan levere den kvalitet, Tivoli ønsker. Som ringe i vandet kan dette gode udgangspunkt spredes, så Tivolis aktiver udnyttes bedst muligt. 

Tivoli-navnet har værdi i sig selv, det kan udnyttes i stærke partnerskaber om nye produkter, forretningsområder og aktiviteter i eller uden for Haven. På matriklen skal det sikres, at kapaciteten udnyttes bedst muligt, at Haven ikke står gabende tom det ene øjeblik og er proppet til bristepunktet det næste.

Strategiens fjerde og sidste element er overskud. Overskud er nødvendigt, så aktionærerne kan forrente deres kapital og for, at Tivoli kan fortsætte den udvikling, der har været opskriften på et langt liv. Ja, i 2018 kan Tivoli fejre 175 års fødselsdag, og jubilæet er under planlægning.Jørgen Tandrup
Bestyrelsesformand

Man kan godt tillade sig at bruge udtrykket et rekordår

Lars Liebst

Adm. direktør

DE 4 STRATEGIPUNKTER

 • God arbejdsplads

  Vi vil være en god, attraktiv og professionel arbejdsplads

 • Kvalitet

  Vi vil levere kvalitet og service på et højt, internationalt niveau

 • Udvikling

  Vi vil udvikle og udvide vores forretning med afsæt i Haven

 • Overskud

  Vi vil levere så stort et overskud, at Tivoli fortsat kan udvikle nye, attraktive oplevelser

0

102.000 1.289.000 1.649.000 1.598.000
omsætning 2015 (inkl. forpagtere)
omsætning 2016 (inkl. forpagtere)
1.311,2 mio. kr.
1.355,2 mio. kr.
Resultat før skat 2015
Resultat før skat 2016
64,1 mio. kr.
96,3 mio. kr.
SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
JUL I TIVOLI

Et godt ry

Tivoli-navnet er et vigtigt aktiv, der skaber gode muligheder for samarbejde

I 2016 kunne Tivolis mission fejre 10 års jubilæum. Det var i 2006, at formuleringen ’Vi vil betage vores gæster’, blev introduceret som Tivolis helt overordnede strategiske sigtepunkt sammen med visionen ’Vi vil være et førende, internationalt oplevelsesbrand’.

Det lyder enkelt, men det er faktisk blevet sværere at betage i en tid, hvor der er flere og flere særinteresser, og hvor det er let at komme til orde gennem de sociale medier. Nogle vil have højere lyd til rockkoncerter, nogle vil slet ikke have rockkoncerter, nogle vil have nye forlystelser, nogle vil helst have, at alt bliver ved det gamle. 

Det har været Tivolis grundtanke siden 1843 at rumme det hele og være for alle, og sådan er det fortsat. Mangfoldighed er en del af konceptet, hvad enten det gælder bredden i kulturelle tilbud og spisesteder, eller medarbejderstaben, der består af alle aldre og nationaliteter. Derfor vil der også fortsat være debat, diskussion, kritik og forsvar, når det gælder Tivoli, hvad enten det er Havens udvikling og tilbud eller de forretningsstrategier, der rækker ud over matriklen på Vesterbrogade. Hvad der betager nogen, falder ikke i god jord hos andre. Det må vi være åbne om, for at Tivoli kan blive ved at være Tivoli. 

Tivolis navn er et væsentligt aktiv, og et godt omdømme er derfor vigtigt for forretningen. Det er Tivolis ry som en god arbejdsplads, der tiltrækker de mange dygtige medarbejdere. Det er respekten om virksomheden Tivoli, der tiltrækker de mange gode samarbejdspartnere. Og det er tilliden til, at Tivoli-haven står for kvalitet, tryghed og ordentlighed, der tiltrækker de mange loyale gæster.

Tivoli undersøger medarbejdertilfredsheden, gæstetilfredsheden og kvaliteten med fast frekvens, og offentligheden kan følge med i resultaterne i årsberetningen og CSR-rapporten. 

Når det drejer sig om respekten om virksomheden Tivoli, kan Berlingske Business Guldimage-måling tjene som en indikator for, hvordan det står til. I denne årlige måling vurderes 140 virksomheder af mere end 4.000 danske erhvervsledere inden for 10 felter: ledelse, troværdighed, kvalitet, medarbejdere, kommunikation, konkurrenceevne, finansiel styrke, innovation, ansvarlighed og kendskab. I 2016 opnåede Tivoli en plads som nr. 11 på listen, et spring fra nr. 17 i 2015 og den bedste placering til dato. På områderne kommunikation, innovation og medarbejdere er Tivolis placeringer i Top 10 (kommunikation nr. 5, innovation nr. 8 og medarbejdere nr. 9).

Tivolis rolle

Tivoli har historisk spillet en stor rolle for udviklingen af dansk kulturliv, og er fortsat blandt de største udbydere af teater, koncerter, ballet og anden underholdning, og som arbejdsgiver for kunstnere og kreative inden for alle felter, herunder også design og arkitektur

Tivoli er medlem og medstifter af netværket Københavns Kulturkvarter, hvor 18 kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen vil skabe mere liv og dynamik i det spændende kvarter. Kulturkvarteret er fremhævet i regeringens turismestrategi fra 2016, som et eksempel på, hvordan netværk og samarbejder mellem private og offentlige instanser kan løfte turismen op på et højere niveau. 

Tivoli har i en årrække deltaget aktivt i debatten om turismeerhvervets vilkår. Meget glædeligt kom der i 2016 en lettelse på energiafgifterne, hvilket har været en mærkesag i forlystelsesbranchen.


Det vidner også om Tivolis gode omdømme, at Melinda Gates fra Melinda and Bill Gates Foundation aflagde et besøg i Tivoli i sommeren 2016, hvor der blandt andet blev drøftet CSR og byudvikling.

Ansvarligt spil
Der er høje forventninger til Tivoli, også når det gælder etik og værdier. Tivoli drives med vægt på gennemsigtighed, rettidig omhu og ordentlighed. For at understrege, at Tivoli er en ansvarlig virksomhed, blev ansvarligt spil tilføjet virksomhedens CSR-politik, hvor det tidligere udelukkende har været adresseret inden for rammerne af tivolicasino.dk.
 
Tivoli-produkter
En række nye tiltag med Tivoli-branding så dagens lys i 2016. På egen hånd har Tivoli udviklet Tivoliakademiet, der tilbyder servicekurser til virksomheder og offentlige institutioner. De første kurser blev afholdt i november og december for medarbejdere fra Københavns Kommune. Et mobilspil til tablet og smartphone havde premiere i juli, hvor USAs ambassadør Rufus Gifford trykkede på launchknappen. Tivoli Puzzle er udviklet i samarbejde med Point Voucher. Det er et match-3-spil baseret på Tivolis stærke motivverden, hvor man samtidig kan læse små historier om Tivoli og vinde Tivoli-præmier.

Royal Unibrew lancerede Tivoli Øl, tre gourmet-øl, der er inspireret af, hvad der vokser af planter og blomster i Tivoli. Øllen er tiltænkt både det danske og det internationale marked, hvor den sælges i en særlig gaveæske. Det er også værd at nævne en produktserie fra lysproducenten e3 light med navnet Tivoli Lights, der er inspireret af Jul i Tivoli.

Gæster fra nær og fjern

Det samlede besøgstal for 2016 var 4,6 mio. gæster som er på niveau med 2015

Sommersæsonen var af den blandede slags, hvor vejret spiller en altafgørende rolle for, om der kommer gæster til de koncerter og arrangementer, der er på programmet. 

Besøgstallet blev 2,9 mio. gæster. En af de mange gæster var USAs udenrigsminister, John Kerry, der var på officielt besøg i Danmark. Med Tivoli-besøget fulgte Kerry sine forgængeres eksempel, for alle amerikanske udenrigsministre siden Colin Powell har faktisk aflagt Tivoli besøg.

Halloweensæsonen begyndte godt, men endte svagt med meget dårligt vejr. Ikke desto mindre havde Tivoli 507.000 gæster i løbet af de 25 dage, sæsonen varede.


Jul i Tivoli 2016 blev den mest besøgte julesæson siden begyndelsen i 1994. 1,1 mio. gæster besøgte Haven, der i år bød på masser af kunstig sne. Også belysningen lokkede gæster til. I hvert fald steg besøgskurven markant ved mørkets frembrud sidst på eftermiddagen. Især lørdage i december er traditionelt meget intense, og 2016 var ingen undtagelse. Med en Net Promoter Score (NPS) på 87 og en høj grad af tilfredshed med julesæsonen 2016 må man konkludere, at Tivolis gæster har det som i den kendte julesang, og oplever ’voldsom trængsel og alarm’ som en del af charmen ved Jul i Tivoli.
Andel af gæster der

SANDSYNLIGVIS + HELT SIKKERT


vil anbefale Tivoli

SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
JUL I TIVOLI

Stemningen gør forskellen

Når vi spørger Tivolis gæster, hvorfor de går i Tivoli, svarer de på tværs af gæstesegmenter og sæsoner, at de kommer for at nyde stemningen generelt

Familier med børn kommer typisk også for forlystelsernes skyld. Venner, par og Tivoli-nydere angiver stemningen som hovedårsagen, mens de kulturelt interesserede ganske logisk angiver koncerter og forestillinger som den primære årsag til besøget. Ikke overraskende er det at spise i Tivoli den primære besøgsårsag for forretningssegmentet.

Andelen af turister i Tivoli i forhold til herboende gæster steg i 2016. Det hænger naturligvis sammen med en generel vækst i turismen i København, hvor der er vækst i hotelovernatninger. Væksten vurderes endda at være større end hotelovernatningerne indikerer, da deleøkonomien og den private udlejning af lejligheder for alvor har bredt sig i året. Tal for omfanget af privat udlejning findes ikke.

Samtidig har Tivoli haft øget fokus på salg, marketing og kommunikation til de internationale markeder, ikke mindst Sverige, Norge, UK og Tyskland i samarbejde med Visit Denmark og Wonderful Copenhagen. 

Effekten af deltagelse i messer og journalistbesøg i Tivoli viser sig først på den lidt længere bane, mens forbedret kommunikation til hoteller og andre samarbejdspartnere i København om Tivolis program kan have umiddelbar effekt. Interessen for den danske hygge i anden halvdel af 2016 – især i UK og USA – har formodentlig også givet anledning til flere korte citybreaks i København.Nationalitet

 • 1
  Danmark
  69%
 • 2
  Øvrige verden
  16%
 • 3
  Sverige
  7%
 • 4
  Norge
  2%
 • 5
  US
  2%
 • 6
  UK
  3%
 • 7
  Tyskland
  1%

GÆSTESEGMENTER

SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
Jul i TIVOLI

Aldersfordeling

Sommer i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover
Halloween i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover
Jul i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover

Mangfoldighed og trivsel

Tivoli er en mangfoldig arbejdsplads, der har arbejdet i flere år for et rummeligt arbejdsmarked. I 2016 har Tivolis medarbejdere på kontorerne og i Haven med stort engagement kastet sig ud i at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked

I samarbejde med Frederiksberg Kommune modtog Tivoli 16 flygtninge, der dels skulle arbejde i Tivoli, dels passe deres sprogundervisning. Tanken er, at det er lettere at lære dansk, når man kombinerer undervisning med at komme ud blandt dansktalende kolleger, hvor man aktivt bruger sproget, en såkaldt sprogpraktik. Samtidig skal sprogpraktikanterne lære om kultur og normer på en dansk arbejdsplads. Hver sprogpraktikant blev desuden tildelt en mentor i Tivoli, der kunne støtte med råd og vejledning om, hvordan man får fodfæste i det danske samfund som nytilflyttet.

Tivolis næste integrationsprojekt er at oprette pladser til integrationsgrunduddannelsen (IGU), det nye to-årige forløb, der minder om en lærlingeuddannelse. Tivoli har desuden, i regi af Foreningen nydansker, deltaget i en mentorordning for højtuddannede nydanskere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev i 2016 gentænkt, blandt andet i forhold til at koble medarbejder- og gæstetilfredshed tættere sammen og behovet for feedback hos de yngre medarbejdere. Frekvensen af målinger er øget, og antallet af spørgsmål er reduceret. Et nyt element er et spørgsmål, der besvares på sammen måde som i NPS (Net Promoter Score), der er den metode, der bruges, når der måles gæstetilfredshed i Haven. Med de hyppigere målinger er resultaterne helt aktuelle, når afdelingerne følger op på resultaterne og arbejder med løbende forbedringer.

Tivolis evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere er afgørende for konkurrenceevnen. Kampen om de bedste kandidater er skærpet. Derfor arbejdes der med at udbrede kendskabet til Tivoli som en mangfoldig og ordentlig arbejdsplads, med muligheder, faglige udfordringer og et godt arbejdsmiljø. Der søges viden om de nye generationer på arbejdsmarkedet, tiltrækning af nye profiler samt fastholdelse og udvikling af medarbejderne. Der arbejdes også med attraktive praktik- og traineeforløb for studerende og nyuddannede på en række områder, herunder blev der oprettet praktikpladser til elever og lærlinge inden for to nye fag i 2016, så vi nu tilbyder 13 forskellige fagretninger. Det kræver en levende og udviklingsorienteret kultur, hvor organisationen løbende tilpasser sig de nye krav.


Antal medarbejdere

868

Hele årsværk 2016

Medarbejdertrivsel

Gennemsnitlig procent af samtlige medarbejdere, som har svaret ’næsten altid sandt’ og ’ofte sandt’ på alle spørgsmål i trivselsmålingen 2016. For 2012 – 2015 er det procent af samtlige medarbejdere, der har svaret ’næsten altid sandt’ og ’ofte sandt’ alene på udsagnet ’Alt i alt mener jeg, Tivoli er et godt sted at arbejde.’

2012

94%

2013

94%

2014

92%

2015

90%

2016

84%

Sygefravær

2012

2,9 % Tivoli

3,3 % DI

2013

3,1 % Tivoli

3,1 % DI

2014

2,8 % Tivoli

3,1 % DI

2015

3,1 % Tivoli

2,9 % DI

2016

3,1 % Tivoli

3,1 % DI

Tivoli-året 2016

Helt fra begyndelsen af 2016 var aktivitetsniveauet i Tivoli højt på flere områder

På Hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade gik nedrivningen af det tidligere Hard Rock Cafe og Tivoli Jackpot Wivex i gang, hvor Tivoli Hjørnet nu er under opførelse. Takket være en fantasifuld afskærmning af byggepladsen, har gæsterne fundet morskab og underholdning, om det så har været forvrængningsspejle, giraffer eller isbjørne, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed.

I det modsatte hjørne af Tivoli, ved H. C. Andersens Boulevard og Tietgensgade, blev der også bygget. Her skulle den nye 3-i-1-forlystelse Fatamorgana opføres. Forlystelsen er den første af sin art. Den kombinerer nemlig to forskellige karruseller i det samme tårn, så man kan vælge imellem en stille og en mere vild tur i den samme forlystelse. Ved tårnets fod blev der indrettet radiobiler for helt små børn, Minimorgana.

Top 5 forlystelser

Antal gæsteture

 • Rutschebanen

 • Odinekspressen

 • Den Flyvende Kuffert

 • Dæmonen

 • Minen

Teater og dans

Koncertsalen og Glassalen, tilsammen Salene, har været fyldt med scenekunst i alle genrer

I Koncertsalen havde musicalen Hairspray premiere den 10. marts, hvor kendisser og almindelige borgere forventningsfuldt stimlede sammen for at opleve et stjernecast bestående af blandt andre Martin Brygmann, Silas Holst, Lene Nystrøm med flere. 

Forventningerne var tårnhøje til Nanna Rossen, der havde hovedrollen som Tracy Turnblad. Nanna Rossen blev castet ved en åben audition, der blev afholdt i efteråret 2015, og spillede sin første professionelle teaterrolle i Tivoli. Hun imponerede både kolleger, anmeldere og publikum med sin stemme og sit talent. Faktisk imponerede hun i en sådan grad, at hun fik en af Årets Reumerts Talentpriser i maj 2016 og desuden blev optaget på Musicalakademiet i Fredericia.

Hairspray, der blev produceret af Tivoli og Thomas Langkjær Entertainment i samarbejde, spillede også i Jyske Bank Boxen i Herning.

Askepot

En anden ung pige spillede også en vigtig rolle i sommersæsonen. Askepot havde premiere på Pantomimeteatret den 25. juni. Balletten havde koreografi af Yuri Possokhov (Yuri Possokhov modtog i øvrig prisen Benois de la Danse 2016, ballettens Oscar, som bedste koreograf for en koreografi til Bolshoi-balletten), musik af Oh Land (Nanna Øland) og scenografi og kostumer af Dronning Margrethe. Det var Possokhovs første arbejde for Tivoli, Oh Lands første balletkomposition og Dronningens første samarbejde med dem begge. 

Tivoli Ballet Teater dansede. Forestillingen blev godt modtaget af publikum og anmeldere, og er nok den mest sete forestilling på Pantomimeteatret nogensinde. 

Tivoli Ballet Teaters og Dronning Margrethes juleklassiker Nøddeknækkeren havde stor succes i Tivolis Koncertsal i december. For første gang i Tivoli blev balletten ledsaget af levende musik, naturligvis fremført af Tivoli Copenhagen Phil (Tivolis Symfoniorkester). Dette blev muliggjort takket være støtte fra Augustinus Fonden.

Inden Nøddeknækkeren rykkede ind i Koncertsalen havde Mastodonterne været forbi med musicalen Shrek i efterårsferien. Senere under Halloween i Tivoli var der gæstespil med Alvin Ailey America Dance Theater. Ved premieren blev Dronning Ingrids Hæderslegat overrakt af tre kongelige søstre til danseren Andreas Kaas og jazzsangerinden Sinne Eeg. Sammen med Nikolaj Koppel fremførte Sinne Eeg A Case Of You live, mens de formidable dansere opførte Judith Jamisons koreografi af samme navn. Gæstespillet blev støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Foruden forestillingerne i Koncertsalen var der undervisning på flere københavnske skoler i, hvad Alvin Ailey American Dance Theater står for. Det er en vigtig del af arven fra Alvin Ailey at bringe dansen ud til børn og unge i USA. Nu fik de københavnske børn og unge muligheden for at opleve dansens virkning på egen krop.

Sommeren i Glassalen var præget af Tivoli Revyen Tam Tam med hovedkræfterne Bodil Jørgensen og Niels Olsen. I august og september spillede forestillingen Dirch, baseret på filmen af samme navn. I oktober var Glassalen rammen om Eventyrteatrets 25 års jubilæumsforestilling, Nilens Stjerne, og i december gjaldt det Et Juleeventyr. De talentfulde børn og unge delte som sædvanligt scenen med London Toast Theatre, hvis Crazy Christmas Cabaret i 2016 havde titlen Shakin’ Up Sherwood.


Tivolis egenproduktioner 2016

Antal forestillinger

122

Antal produktioner

5

Musikugen

Fredagsrocks 20. sæson blev godt besøgt af såvel danske og internationale artister som publikum

25 fredage bød på 48 unikke koncerter. I alt besøgte 420.000 gæster Fredagsrock. I slutningen af juni 2016 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet (NMK), at myndighederne burde have foretaget en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) i 2015, da Tivolis miljøgodkendelse blev ændret, og der blev givet tilladelse til at spille 10 koncerter ved 65 dB (mod 60 dB normalt). 

En uge senere blev tilladelsen derfor helt annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet. Dette stillede ikke bare Tivoli i en vanskelig position i forhold til de kontrakter, der var indgået for sæsonen. Det truer også hele Fredagsrock-konceptet, der ellers må kaldes en vaskeægte succes med 400.000 – 500.000 gæster årligt igennem 20 år. Igen konstateres det, at hvad der betager den ene, mishager den anden. Byens og Tivolis udvikling er til debat.

Der var engang, hvor H.C. Lumbyes musik var højeste mode, og derfor blev den spillet i Tivoli. Nu er det andre kunstnere, der er på mode. Tivoli og kunstnerne vil gerne levere den bedste kvalitet; det kræver mere volumen. Tivoli er nu i den situation, at friluftskoncerter alle andre steder i København må afvikles med højere lyd, hvilket naturligvis gør det svært at konkurrere.Stifteren Georg Carstensens ambition med Tivoli var at skabe en populær forlystelseshave for alle. Det bliver noget mere vanskeligt med den ændrede miljøgodkendelse. Måske er der hjælp at hente i  EU-projektet MONICA, som Tivoli er en del af. I projektet arbejdes med at optimere koncertlyden på spillesteder uden at øge volumenen. Spillesteder over hele EU deltager i projektet sammen med ledende forskere og producenter af lydudstyr.

En af sæsonens helt store koncerter var med Pharrel Williams i juli måned. Det var samme koncertmodel, som tidligere har bragt kunstnere som Elton John og Mark Knopfler til Tivoli, hvor der bliver solgt billetter til området umiddelbart foran plænescenen, og hvor resten af Haven er normalt åben og tilgængelig for alle gæster. 

Hver dag hele sommeren har budt på musik på Tivolis udendørs scener. Under ledelse af Peter Jensen har Tivoli Ensemblet været kernen i musikken. Tirsdage på Plænen med filmmelodier, musical og operette, onsdage på Harmonipavillonen med jazz og - traditionen tro -  udvidet til Tivolis Big Band, lørdag aften til dans på Plænen. Koncerterne havde naturligvis besøg af skiftende solister. 

Sammen med Tivoli Copenhagen Phil spillede Tivoli Ensemblet op med Daimi og Christian Hjelm i en eftermiddagskoncert på Plænen under Copenhagen Jazzfestival. 

Alt i alt bød koncertprogrammet i 2016 på 276 timers gratis musik for ca. en halv million publikummer. Til sammenligning var der 156 timers gratis musik i 2015.


Top 5 besøgte fredagsrock

 • Kim Larsen

 • Dizzy Mizz Lizzy

 • Tiësto

 • S!vas + Gilli + MellemFingaMuzik

 • Christopher

Sommerklassisk

Der blev eksperimenteret med den klassiske musik i Tivoli i 2016

Navne betyder noget. Som en konsekvens af, at Sjællands Symfoniorkester nu benytter sit engelske navn, Copenhagen Phil, og for at skabe en bedre sammenhæng mellem orkestrets vinterliv og sommerliv, kaldes Tivolis Symfoniorkester nu for Tivoli Copenhagen Phil.

I 2016 omdøbte Tivoli også sin klassiske musiksæson, der nu kaldes SommerKlassisk. Det nye navn markerede et skift til en profil, der lægger vægt på at bevare de stolte traditioner med at præsentere store, internationale verdensnavne i Tivolis Koncertsal samtidig med, at der er fokus på publikumsudvikling, for eksempel med inddragelse af publikum, udvikling af nye koncertformater samt ikke mindst nyt fokus på tilbud til børn og familier.

Mere for de mindste
Tivolis program for børn blev udvidet med Champagnegaloppen – et gratis musikalsk tilbud til børn hver lørdag med musikere fra Tivoli Copenhagen Phil, Tivoli-Garden og børn fra Tivolis Ballet Skole anført af en skuespiller i rollen som H. C. Lumbye, der fortalte om klassisk musik. Desuden har Tivoli-Garden gået sine traditionsrige parader, også under Jul i Tivoli, og spillet ugentlige koncerter på Plænen.

Søndag eftermiddag akkompagnerede Tivoli Ensemblet højtlæsning for børn. Og sidst, men ikke mindst, har Rasmus Klump igen underholdt og krammet hundredvis af børn foran sit hus ved legepladsen. Under Halloween i Tivoli flyttede Rasmus Klump ind på Plænen med to nye, sæsonaktuelle forestillinger, BØH Rasmus og Ren Magi.


Årets klassiske musiksæson varede fra midten af maj til midten af september. Koncerterne blev præsenteret i nye overskrifter eller spor for at gøre musikprofilen tydeligere for publikum:

PÅ TOUR præsenterede internationale orkestre fra verdens scener, for eksempel Budapest Festival Orchestra med dirigenten Ivan Fisher i front. Også Minnesota Orchestra gæstede Tivoli med den finske dirigent Osmo Vänskä og den ligeledes finske violinist Pekka Kuusisto som solist i Sibelius’ violinkoncert. National Youth Orchestra of the USA med ingen ringere end dirigenten Gergiev i spidsen bør også nævnes.

STORE STEMMER videreudviklede Tivolis succes med at præsentere operakoncerter og internationale solistnavne med Tivoli Copenhagen Phil. 

I CENTRUM eksperimenterede med koncertformatet ved at invitere publikum op på scenen i kreds omkring solisten. 

SommerKlassisk lagde derudover scene til den kommende generation af klassiske musikere og landets bedste con amore-orkestre.

De tematiske spor i programlægningen fortsættes i 2017, nu skærpet med en decideret abonnementsordning, der skal udvikle et tæt loyalitetsforhold med det klassiske publikum. Dertil kommer fortsættelsen af de eventprægede aktiviteter for eksempel fødselsdagskoncerten og filmkoncerten. Desuden introduceres et nyt tilbud til børn, nemlig familiekoncerten Nattens Tivoli!Sommerklassisk 2016

Årskortkoncerter

44

Betalingskoncerter

22

Koncerter i alt

66

Top 5 Sommerklassisk

De mest besøgte koncerter

 • Tivolis fødselsdagskoncert

 • Spielberg & Williams

 • Operadivaens yndlingsarier

 • Anne Sofie von Otter

 • Wagners kvinder

Bo og spis

Nimb og Holckenhavn Slot på Fyn præsenterede i januar 2016 et strategisk samarbejde, der især er møntet på turister

Tanken er, at gæster på Nimb Hotel kan kombinere opholdet i København med et ophold på Holckenhavn Slot, der ligger ved Nyborg. Transporttiden er under to timer, og gæsterne får med det kombinerede ophold mulighed for at opleve det danske landskab og overnatte på et ægte renæssanceslot foruden alle de oplevelser, som Tivoli og København byder på.

Tivoli Erhvervsklub, TEK, er hyppige gæster i Tivolis lokaler. Der findes nu tre typer medlemskaber i den voksende klub, hvis formål det er at skabe netværk og nære relationer mellem medlemsvirksomhederne.

Tivolis easyfood-spisesteder blev suppleret med Frikadellen, hvor der sælges frikadellesandwich. Boden ligger i Nimb-bygningen over for Rutschebanen og fortsætter rækken af unikke fastfoodmuligheder med kvalitet, der også tæller spisesteder som Fish ’n’ Chips, Hotdog Corner, Rasmus Klumps Pandekagehus og Flæskestegssandwich-boden, der er et af Tivolis mest populære spisesteder under Halloween og Jul i Tivoli.

Til Jul i Tivoli lancerede Tivoli sin egen gløgg på flaske. Desuden åbnede Honningkageslottet i H. C. Andersen Slottet. Her kunne gæsterne købe og dekorere honningkagehjerter i en hyggelig cafe, og samtidig studere den store, nissebetjente honningkagefabrik på bagvæggen i to etager.

Ved sommersæsonens begyndelse åbnede Price’s diner i den ene del af det tidligere Divan 1. Price’s diners menukort er naturligvis fokuseret på amerikanske klassikere som burgere og hotdogs. Stedet blev en øjeblikkelig succes.

Efter 20 sæsoner i Grøften sagde Poul Eriksen farvel til Tivoli. Eriksens værtskab var uovertruffent og Tivoli skylder ham stor tak for den formidable indsats. Den legendariske restaurant fik nye forpagtere, Dorte og Jacob Elkjær, der med stor succes har drevet den velrenommerede Restaurant Fænøsund i Middelfart. Bekymringen om, at konceptet for Grøften ville ændre sig med de nye forpagtere, blev gjort til skamme. 

Mod slutningen af året meddelte Henrik Damgaard, at han ikke ville fortsætte som forpagter i Det japanske Taarn. I stedet er der indgået aftale med Henrik Yde Andersen om at åbne Kiin Kiin Piin To i Tivoli i den eksotiske pagode fra 1900.


Digitalt godt på vej

Tivoli fortsætter sin digitale rejse på de indre såvel som de ydre linjer

Internt i virksomheden betyder det forbedrede processer ved teknologiens hjælp, for eksempel digital indrapportering af data, forbedret intern kommunikation og en ny billeddatabase. I Haven er selvbetjeningsautomaterne blevet taget godt imod, og anvendes nu af omkring en tredjedel af Tivolis gæster.

Efter Tivoli Puzzle kom endnu et spil til verden i oktober i Tivoli. Zombiespillet var et af de nye tiltag ved Halloween i Tivoli, hvor der var indrettet tre spillezoner, hvor man i augmented reality – altså som et ekstra lag ovenpå rigtige billeder af Tivoli – ved hjælp af sin smartphone blev angrebet af zombier, som man skulle skyde ned med græskar. 

Zombiespillet var en del af Tivoli-appen, der vinder bredere og bredere frem, som det bedste redskab til at klare Tivoli-turens praktiske opgaver fra årskortet til dagens program.

På de sociale medier fortsætter den gode udvikling i antallet af følgere og interaktioner og dermed den vedvarende dialog med Tivolis loyale gæster. 

På Facebook har Tivolis side nu mere end 300.000 følgere. Væksten i antal følgere på Instagram var 83 % i 2016 i forhold til 2015, mens Youtube havde en imponerende vækst i antal visninger på 380 % i forhold til 2015. Det store antal visninger på Youtube skyldes ikke mindst, at Tivoli havde besøg af de norske ungdomsidoler Marcus & Martinus, der var med Tivoli TV en tur i Dæmonen. Klippet blev vist mere end 1,5 mio. gange frem til nytår og ses stadig meget.

Planer for Tivolis fremtid

Med den nye strategi for Tivoli 2017 – 2019 er der klarhed om, hvordan virksomheden skal arbejde og mod hvilke mål

Der skal skabes nye og unikke oplevelser til Tivoli gæster inden for alle områder: forlystelser, spil, spisesteder, kultur og have, som illustreret i denne figur.

Allerede i november venter åbningen af Tivoli Hjørnet, Nimb Hotels nye værelser og Tivoli Food Hall. Også i 2017 pågår myndighedsbehandlingen af Tivoli Huset, der efter yderligere bearbejdning af projektet blev præsenteret i en ny startredegørelse for Københavns Kommune i 2016.

I Tivoli-haven præsenteres en række spændende nyheder i 2017. Der er store forventninger til juleforestillingen, musicalen Elf, i Koncertsalen, men teatersæsonen i Tivoli begyndte allerede i februar med krimikomedien De 39 Trin i Glassalen og musicalen Spamalot i Koncertsalen.

Orangeriet erstatter Harmonipavillonen og TV-studiet som kombineret scene, væksthus og studie, og det tidligere tv-studie foran Koncertsalen nedrives. Nautilus omscenograferes, og Dæmonen opdateres med tilføjelsen af VR (Virtual Reality).

I Haven vil man kunne se nye lamper designet af den anerkendte kunstner Olafur Eliasson. Desuden kommer der nye aktiviteter i Det kinesiske Tårn og i Perlen (bag Plænen), hvor Kähler lukkede med årets udgang.

Endelig er det værd at nævne, at alle Tivolis afdelinger kigger fremad mod Tivolis 175 års fødselsdag i 2018.

CSR

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens § 99a kan læses i sin helhed på tivoli.dk. Her følger et overblik.

Som følge af ændrede krav til CSR-rapportering jævnfør Årsregnskabslovens § 99a er der foretaget en række ændringer i CSR-rapporteringen for 2016. Rapporten indeholder nu en beskrivelse af Tivolis forretningsmodel samt en vurdering af risici. I den indledende læsevejledning kan man desuden se, hvordan Tivoli forholder sig til de obligatoriske emner menneskerettigheder, miljø og klima, sociale forhold og antikorruption.

Der er desuden foretaget en række ændringer i målepunkterne. Dels på grund af ændret praksis og målemetoder, dels på grund af et ønske om mere tidssvarende målepunkter.


Medarbejdere
Tivoli har i en årrække gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) én gang årligt i samarbejde med Great Place to Work. Sådan er det ikke længere. MTU udføres nu fire gange årligt med udgangspunkt i Net Promoter Score. Ændringen betyder, at der ikke længere er adgang til data vedrørende Forskelsbehandling, der udgår. Det ændrer ikke ved, at Tivoli fortsat er en mangfoldig virksomhed, der lægger vægt på respekt mellem medarbejderne.

Som noget nyt arbejder Tivoli nu med e(employee) NPS som pendant til NPS, Net Promoter Score. Det betyder, at medarbejderne på en 0-10 skala svarer på, i hvor høj grad, de vil anbefale deres arbejdsplads til andre, på samme måde som gæsterne gennem nogle år har svaret på, i hvor høj grad, de vil anbefale Tivoli til andre (NPS).  Temaerne for de øvrige MTU spørgsmål er informationsniveau, samarbejdet mellem kolleger, stemning på arbejdspladsen og orden i tingene.

Gæster
Tivoli har tidligere rapporteret om gæsternes sundhed og helse – altså muligheden for sunde fødevarevalg – ved hjælp af mængden af solgte fedtfattige pommes frites og mængden af økologiske hotdogs. Det har givet visse udfordringer, da økologiske pommes frites ikke leveres i den fedtfattige variant, hvorfor man altså har skullet vælge det ene sunde tiltag fremfor det andet. Der er ikke mindre fokus på gæsternes muligheder for sunde fødevarevalg, men det er besluttet, at ændre rapporteringspraksis, så der fremover rapporteres vedrørende dyrevelfærd. Området er i stigende grad i fokus blandt forbrugerne. 

Økologi fastholdes som fokusområde. Fremover vil KPI’en være økologisk brød vs. konventionelt brød, da dette tal rækker mere på tværs af Tivolis madsteder.

Omverden
Tivoli har gennem en årrække haft nedbringelsen af trafik i Haven som et mål i miljøarbejdet. For nogle år siden kom der i stedet fokus på brugen af biobrændsel. Imidlertid viste biobrændsel sig uegnet til brug i Tivoli, da der gik uforholdsmæssigt meget tid med vedligeholdelse af motorerne. Tivoli anvender altså ikke længere biobrændsel, og målepunktet udgår.

Det er fortsat ikke skønnet nødvendigt at indføre kvantificerede KPI’er vedrørende korruption og leverandørforhold. Korruptionen i Danmark er den laveste i verden og i Tivoli accepteres korruption ikke. Hvad angår leverandørforhold fortsættes med brugen af code of conduct, der forpligter Tivolis leverandører til at overholde visse regler.

Efter debat om onlinekasinoer, herunder TivoliCasino.dk, har Tivoli ønsket at indføje ansvarligt spil i CSR-politikken, for dermed at understrege, at det er af allerhøjeste vigtighed, at Tivolis onlinekasino drives med en høj etisk standard. Der er ikke sat en kvantificeret KPI for målepunktet; i stedet vil der blive rapporteret om sager i årets løb, hvor der har været spørgsmål til TivoliCasino.dk om ansvarligt spil.


Tivolis elforbrug er sammensat af

12%
19%
47%
22%

Over 4.600 pærer blev udskiftet med LED-pærer

Antal el pærer

Heraf LED-pærer

85.000

36.000

Samlet el-besparelse

969.000 kWh

Hent Tivolis fuldstændige CSR-rapport