ÅRSBERETNING

2015Formanden har ordet

I 2015 var sommersæsonen den længste i mere end 100 år, idet Tivoli åbnede allerede 1. april.

2015 havde et samlet antal åbningsdage på 254. Besøgstallet for året endte på over 4,7 mio. gæster mod ca. 4,5 mio. gæster i 2014. Det er ikke set højere i flere årtier, og det bekræfter, at Tivoli er inde i en god udvikling.

En af årsagerne til det høje besøgstal er en vellykket Fredagsrock-sæson. Bedre lyd og et mere ambitiøst program trak flere gæster i Tivoli fredag aften. De flere gæster skabte god omsætning i Haven.

Nimb Huset kunne i efteråret glæde sig over, at hotelsammenslutningen Small Luxury Hotels of the World udpegede hotellet til verdens bedste blandt 520 hoteller i 82 lande. Hotellet har fortsat en høj belægningsprocent året rundt.

Årets resultat på 64,1 mio. kr. anses for tilfredsstillende, da det overgår  de forventninger, der oprindeligt blev meddelt om et resultat før skat i niveauet 50 - 60 mio. kr. Resultatet skyldes det ovennævnte høje besøgstal, en god fremgang for TivoliCasino.dk samt de mange aktiviteter i salene også uden for sæson. Årets resultat er 14 % højere end sidste år, og 35 % højere, når der justeres for særlige poster i 2015.

Gennem 10 år har Tivoli A/S arbejdet ud fra strategien ’fra sæsonvirksomhed til helårsvirksomhed’. I 2015 blev en vigtig forudsætning for denne tankegang opfyldt. Tivoli Hjørnet blev endeligt godkendt af Københavns Kommune således, at der nu kan bygges på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Dermed får Tivoli et nyt ansigt på dette vigtige hjørne, hvor der skal være butikker, food court og flere hotelværelser til Nimb Hotel.

Debatten om Tivolis udvikling har kørt, siden grundlæggeren, Georg Carstensen, selv sad i direktørstolen. Carstensen var fuldt bevidst om, at udvikling er forudsætningen for overlevelse. Forandringerne i Tivoli skal holde trit med de forandringer, der sker i verden i det hele taget. Bliver afstanden for stor mellem Tivolis nostalgiske charme og det, verden ellers byder på af oplevelser, ja, så vælger gæsterne at gå andre steder hen. Det så vi senest i midten af 1990erne, hvor Tivoli havde vigende besøgstal og deraf følgende dårlig økonomi. Men Tivolis stemning, historie og traditioner er også noget af det, gæsterne sætter allermest pris på. Vores opgave bliver da at sikre, at tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd sådan, som de altid har gjort, og med den høje kvalitet, som Tivoli er kendt og respekteret for verden over.

Det er en opskrift, der virker. Tivolis gæster er overordentligt tilfredse med deres besøg, og vil gerne anbefale andre at besøge Tivoli. Faktisk angiver 98 % af Tivolis gæster i sommersæsonen, at besøget i Tivoli var ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende”.  Med hensyn til anbefalingsgraden siger 96 % af gæsterne, at de ”helt sikkert eller sandsynligvis vil anbefale familie/venner at besøge Tivoli”. 

Net Promoter Score (NPS) for den samlede oplevelse af Tivoli-besøget har været støt stigende, og var i 2015 77 % for hele året mod 72 % i 2014. NPS definerer gæster som 'promoters', 'detractors' eller 'passive'. Promoters bliver de gæster, der på en skala fra 0 - 10 vurderer servicen til 9 eller 10. For Tivolis medarbejdere er '10er-oplevelser' blevet en daglig målestok for, hvor god service skal være.

Jørgen Tandrup
Bestyrelsesformand

...det bedste resultat i nyere tid...

Lars Liebst

Adm. direktør

DE 5 STRATEGIPUNKTER

 • EN HELÅRS­FORRETNING

  Skabe aktiviteter, der gør Tivoli mindre afhængig af vejret

 • BRAND­UDNYTTELSE

  Udnytte Tivolis stærke brand

 • OVERSKUD TIL UDVIKLING

  Skabe tilstrækkeligt overskud til fortsat at kunne opretholde og udvikle Tivoli som en attraktiv oplevelse for gæsterne

 • KVALITET & SERVICE

  Fortsat at have en høj, international standard på kvalitet og service

 • EN GOD ARBEJDSPLADS

  Fortsat at være en attraktiv og professionel arbejdsplads

0

119.000 1.441.000 1.592.000 1.581.000
omsætning 2014
omsætning 2015
1.244,0 mio. kr.
1.311,2 mio. kr.
Resultat før skat 2014
Resultat før skat 2015
56,4 mio. kr.
64,1 mio. kr.
SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
JUL I TIVOLI

Velbesøgt attraktion

Tivoli midt i København ligger i toppen blandt verdens forlystelsesparker, ikke udelukkende, når man ser på alder og autenticitet men også, når man sammenligner besøgstal.

På verdensplan ligger Tivoli kontinuerligt i Top 25, og i Europa i Top 5 over de mest besøgte parker.

En fjerdedel af Tivolis gæster er turister. I 2015 så vi en vækst i antallet af turister til Halloween og Jul i Tivoli.

Nationalitet

 • 1
  Danmark
  75%
 • 2
  Øvrige verden
  13%
 • 3
  Sverige
  6%
 • 4
  Norge
  3%
 • 5
  US
  1%
 • 6
  UK
  1%
 • 7
  Tyskland
  1%

Brand med
værdi

I oktober åbnede Arp-Hansen Hotel Group A/S anden del af Tivoli Hotel & Congress Center, der nu består af to bygninger, Harbour Tower og City Tower. De nye værelser i City Tower er møntet på forretningssegmentet, og i bygningen indrettes også spa og swimmingpool.

Samarbejdet med Arp-Hansen Hotel Group er et godt eksempel på, hvordan Tivolis stærke brand kan bruges i sammenhæng med produkter og services uden for Tivoli, og dermed bliver et aktiv og en forretningsmulighed.

I 2015 er der blandt andet indgået aftaler med en kunsthåndværker og en grafisk tegnestue om at anvende motiver fra Tivoli.


GÆSTESEGMENTER

SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
Jul i TIVOLI

Aldersfordeling

Sommer i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
65 år eller derover
Halloween i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
65 år eller derover
Jul i Tivoli
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
65 år eller derover

Stolthed og fællesskab

Det er Tivolis medarbejdere, der skal levere kvalitet og service på højeste niveau, for at Tivolis vision og mission bliver til virkelighed.

Tivolis mission lyder ”Vi vil betage vores gæster” og visionen ”Vi vil være et førende, internationalt oplevelsesbrand”. De to udsagn kan kun blive til virkelighed gennem Tivolis medarbejdere. Derfor måler Tivoli hvert år medarbejdertilfredsheden i samarbejde med Great Place to Work. Det overordnede nøgletal er besvarelsen af udsagnet ”Alt i alt er Tivoli et godt sted at arbejde”. Her ligger Tivoli igen i 2015 højt med en positiv tilkendegivelse på 90 % for alle medarbejdere. 

Dykker man ned i tallene, viser der sig en række styrker, men også nogle udviklingsmuligheder. Generelt er Tivolis medarbejdere på tværs af afdelinger og fra ’bund til top’ stolte af deres arbejdsplads og glade for det stærke fællesskab, der er mellem kollegerne. Tivolis medarbejdere motiveres af at arbejde blandt glade gæster i smukke omgivelser. Det kollegiale fællesskab gør det lettere at løfte i flok for eksempel i forbindelse med pressede deadlines.

Men der er plads til forbedringer inden for kommunikation og kompetenceudvikling. Tivolis medarbejdere har et stort informationsbehov, og der arbejdes kontinuerligt med at sikre, at kommunikationen flyder uhindret mellem ledelse, mellemledere og medarbejdere på trods af skiftende arbejdstider og skæve vagter. Tivolis intranet er helt centralt for kommunikationsflowet, og alle medarbejdere undervises nu på Tivoli Skolen i, hvordan man tilgår intranettet fra mobile enheder som smartphone og tablet.

Tilbud om kompetenceudvikling, som længe har været et fokusområde i Tivoli, gøres endnu mere synlige på intranettet og i den direkte kommunikation mellem leder og medarbejder i håb om, at flere vil melde sig til Tivolis interne uddannelser og søge tilskud i Tivolis to uddannelsesfonde til at deltage i ekstern uddannelse. De interne uddannelser tæller bl.a. en lederuddannelse, et lederakademi og en række it-kurser.

Antal medarbejdere

886

Hele årsværk 2015

"Alt i alt er Tivoli et godt sted at arbejde"

Andel enige i udsagnet i den årlige medarbejdertilfredshed (MTU)

2011

94%

2012

94%

2013

94%

2014

92%

2015

90%

Sygefravær

2011

1,83 % Tivoli

3,1 % DI

2012

2,85 % Tivoli

3,3 % DI

2013

3,07 % Tivoli

3,1 % DI

2014

2,82 % Tivoli

3,1 % DI

2015

3,06 % Tivoli

2,9 % DI

Fokus på service

Tivoli har gennem nogle år arbejdet systematisk med Customer Experience Management, CEM. Man kunne også kalde det at arbejde med serviceoplevelsen i Tivoli.

En høj, international standard på kvalitet og service er et strategisk mål for Tivoli. CEM er det værktøj, der gør det muligt at nå målet.

Ved at kortlægge gæstens ’rejse’ under Tivoli-besøget, for eksempel ved billetkøb eller ved et koncertbesøg, ned til den mindste detalje, får man fat om både de store udfordringer og de små forhindringer for, at besøget kan overgå gæstens forventninger. Det bliver enkelt og konkret at definere god service og de handlinger, den kræver.

Som et tal for, hvordan Tivoli lever op til sine servicemål bruges Net Promoter Score, NPS. NPS definerer gæster som ’promoters’ – altså gæster, der kan forventes at tale positivt om Tivoli – eller ’detractors’ – gæster, der muligvis taler negativt om Tivoli. Mellem de to grupper findes en gruppe ’passive’ – neutrale – gæster, der ikke formodes at ytre sig hverken for eller imod. Promoters bliver de gæster, der på en skala fra 0 – 10 vurderer servicen til 9 eller 10. For Tivolis medarbejdere er ’10er-oplevelser’ blevet en daglig målestok for, hvordan god service skal være.

Net Promoter Score for den samlede oplevelse af Tivoli-besøget har været støt stigende, og var i 2015 77% for hele året mod 72% i 2014.Andel af gæster der

SANDSYNLIGVIS + HELT SIKKERT


vil anbefale Tivoli

SOMMER I TIVOLI
HALLOWEEN I TIVOLI
JUL I TIVOLI

Med teknikkens hjælp

En af de måder, Tivoli kan styrke serviceoplevelsen på, er ved at fjerne de praktiske opgaver, der kan udgøre en barriere for samvær og afslapning. Derfor har Tivoli arbejdet med at digitalisere og smidiggøre løsningen af disse opgaver.

I Tivoli-appen findes havekort og dagens program let tilgængeligt, og Tivolikortet kan scannes og lægges i appen, så plastikkortet bliver overflødigt.

De nye servicekiosker kan udlevere Turpas ved scanning af vouchers eller Tivolikort, tage billeder til Tivolikort og sælge billetter og Turpas. Automaterne er opstillet tæt på forlystelserne, og der er flere af dem, end der var af de personbetjente salgssteder.

I Tivolis webshop forhandles et stigende antal produkter, og storkunder og samarbejdspartnere har mulighed for at benytte særlige links til shoppen.

Tivolis hjemmeside, der blev re-designet i årets løb, havde næsten 7 mio. besøg i 2015, og er gæsternes primære informationskilde forud for Tivoli-besøget. De knap 300.000, der synes godt om Tivolis Facebook-side er flittige til at lægge billeder, kommentarer og spørgsmål op på siden, der er det primære forum for dialog mellem Tivoli og gæsterne. Om sommeren er der også livlig aktivitet på Fredagsrocks Facebook-side, der har mere end 100.000 fans.

Tivolis Instagram-profil har været særdeles aktiv i 2015, og nåede kort før jul 23.000 følgere. Tivolis gæster opfordres til at tagge deres billeder med #tivolicph, og på den måde opstår et kolossalt billedkatalog over gæsternes Tivoli-oplevelser. Med jævne mellemrum har Tivoli inviteret populære instagrammere til at lave ’take-over’ og lægge billeder op på Tivolis side gennem et helt døgn. Under Jul i Tivoli blev der afholdt en ’instawalk’, hvor et par håndfulde instagrammere mødtes før åbningstid og så Tivoli fra nogle andre vinkler; blandt andet gik de en tur op ad Rutschebanens optræk.

Se billeder fra Instagram her

Tivoli-året 2015

2015 var et kulturår med store koncerter og forestillinger på scener og i sale.

Det er aktiviteter, som hører med i Tivoli-konceptet, og som giver nye anledninger til besøg, så Tivoli kan leve op til sit motto ”Altid som aldrig før”.
  
Altid som aldrig før kan man også sige om Tivoli-Garden, der blev grundlagt i 1844, og frem til 2015 var en ren drengeklub. Den epoke sluttede 5. juni 2015, hvor Danmark fejrede Grundlovsdag og 100-året for danske kvinders stemmeret. Samme dag var der nemlig optagelsesprøver til Tivoli-Garden, og for første gang kunne piger også søge ind. Der var 19 piger blandt de 47 deltagere i optagelsesprøven. 18 børn blev optaget i Garden, og lige præcis halvdelen af dem er piger.

Det er ikke udelukkende for at bringe ligestilling i Tivoli-Garden, at der nu også er piger. Det handler også om at få de største talenter i spil, så at sige. Ved at åbne for pigerne fordoblede man med et slag talentmassen, og det forventes, at Tivoli-Garden, der allerede anses for en af landets bedste musikuddannelser for børn, kan hæve niveauet yderligere.

Det er ønsket, at undervisningen i Tivoli-Garden og Tivoli Ballet Skole om få år kan foregå i Tivoli Huset i Tietgensgade. Arkitektfirmaet Pei, Cobb, Freed & Partners Architects har tegnet et hus i tilknytning til Tivolis Koncertsal, hvor Tivolis talentudvikling skulle finde sted. Desuden var det tanken at Tivolis administration skulle flytte ind i huset, så de administrative medarbejdere endelig kunne sidde på samme adresse i stedet for i hver sit hjørne af Haven. Da startredegørelsen blev behandlet i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, havde den et flertal i mod sig. Projektet bearbejdes nu med henblik på justeringer af det arkitektoniske udtryk.

Tivolis fokus på kultur i 2015 ses også ved, at Tivoli ikke bare har ansat en programchef til at stå for den klassiske musik i Haven og Koncertsalen, men også en programchef med ansvar for teater, herunder musicals. I området Kultur, der ledes af Nikolaj Koppel, er der nu fire programchefer med ansvar for hhv. dans, underholdning i Haven (herunder musik på de udendørs scener), klassisk musik og teater. Tivoli-Garden hører under programchefen for klassisk musik og Tivoli Ballet Skole under balletchefen. Produktion, herunder sceneteknik, teater- og koncertproduktion, ledes af produktionschefen, og er også hjemmehørende i området Kultur.


Mangfoldig kultur

Tivoli ændrede strategi for de mange events og temadage, der afholdes hen over sommersæsonen. Dels kom der flere events, dels flyttede mange af dem ugedag til søndag med godt resultat.

Mangfoldigheden er markant med events som Danseskolernes Dag, Hundens Dag, Musikskolernes Dage og Champions League-finale på storskærm.

Men der skal også nyt ind, så i 2015 var der for første gang Kaninens Dag i Tivoli. Her ’optrådte’ racekaniner sammen med deres ejere, og gæsterne kunne have deres egne kaniner med og lære mere om kaninens røgt og pleje. En anden ny event var en konkurrence for verdens bedste skatere; Tivoli lagde nemlig klinker til en af konkurrencerne i Copenhagen Skateboard Open.

Endnu et eksempel på bredden i eventudbuddet er festivalen Offspring for bands og solister, der står på spring til det store gennembrud. Den blev afholdt i september over to dage, hvor 30 danske og internationale navne optrådte på Tivolis forskellige scener.


Dirty Dancing

I titusindvis af forventningsfulde gæster havde på forhånd købt billetter til Dirty Dancing – The Musical, så der nærmest var udsolgt, da forestillingen endelig fik premiere den 26. februar. Den røde løber var rullet ud, salen kogte af begejstring, – og det blev den ved med at gøre frem til den sidste forestilling i maj i Aarhus.

Silas Holsts Johnny Castle fik understreget at ”Nobody puts Baby in a corner”, og Mathilde Norholts Baby kom ud af sin generte skal og “Had the time of her life” i den store dansekonkurrence. Mere end 120.000 mennesker så forestillingen.

Den Grønne Elevator

Tivoli begyndte kultur-året 2015 med premiere på turné-udgaven af Den Grønne Elevator i Odense 31. december 2014. Latterfarcen med Bodil Jørgensen og Tommy Kenter i hovedrollerne spillede med succes i 25 byer spredt over hele Danmark samt to uger i Glassalen.

TAM TAM i Glassalen

I slutningen af maj var der igen Tivoli-revy, TAM TAM, i Glassalen. Bodil Jørgensen, Ole Thestrup, Ditte Gråbøl, Lene Maria Christensen, Thomas Mørk og Pelle Emil Hebsgaard – samt sangsildene Szhirley og Rikke Hvidbjerg – var igen instrueret af Joy-Maria Frederiksen.

Revyanmelderne var gavmilde med stjernerne og de rosende ord, og forestillingen blev set af 25.000 gæster.

Koncert eller teater – eller teaterkoncert? Årets sidste tilbud i Tivolis Koncertsal var forestillingen Come Together af Nikolaj Cederholm og Brdr. Hellemann. Forestillingen har tidligere været vist på Østre Gasværk Teater, men måtte naturligvis genskabes og ændres så den passede ind i Koncertsalen.

Tivoli Ballet Teater

Bliver vi på Tivolis scener, har året desuden budt på mange forestillinger af andre producenter end Tivoli. Både Mastodonterne, Eventyrteatret og Crazy Christmas Cabaret er tilbagevendende indslag i Koncertsalen og Glassalen, der også har lagt hus til Ørkenens Sønner og en række koncerter med Thomas Helmig – mutters alene.

Tivoli Ballet Teater fornøjede ikke kun Tivolis gæster med de traditionsrige casortiske pantomimer, hvor Pjerrot forsøger at skille kæresterne Harlekin og Columbine. Tivolis balletkompagni havde også to urpremierer på programmet. I juni gav de unge talenter fra Den Kongelige Ballet Sebastian Kloborg og Tim Matiakis med Homeless Love et bud på, hvordan pantomimernes evigtgyldige kærlighedsintrige ville tage sig ud i vore dages København.

I august var det Dansk Danseteaters chef, Tim Rushton, der med Accordion Stories skildrede møder mellem mennesker til musik af Accordion Tribe og inspireret af Jerome Robbins’ The Concert.

Årets balletgæstespil var et gensyn med Pilobolus’ eventyrlige Shadowland, der i september besøgte Koncertsalen.

Bloody Mary Dance Show

Hip hop og streetdance var udgangspunktet for Bloody Mary Dance Show, en ny Halloween-aktivitet i 2015.

Den prisvindende danser Nicklas Milling havde koreograferet og Susanne Breuning iscenesat den grumme historie om tre unge mennesker, der lokkes ind i heksens uhyggelige hus og kun undslipper i sidste øjeblik.


Tivolis egenproduktioner 2015

Antal dage

141

Antal forestillinger

175

Antal billetter

176.965

Teater, musical og ballet

Musik

Fredagsrock nød i 2015 godt af, at Tivoli og Københavns Kommune fik en aftale på plads, om at skrue op for lyden til 10 af årets koncerter.

Koncertbudgettet var desuden øget, så der både var flere og større navne på programmet. Gæsterne kvitterede ved at møde talstærkt op. 0,5 mio. gæster estimeres at have været til Fredagsrock i 2015.

Foruden de faste fredagskoncerter afholdt Tivoli tre betalingskoncerter med internationale topnavne. Den koncertmodel, hvor der kræves billet til området lige foran plænescenen, men hvor Haven er almindeligt åben, og alle kan lytte med på afstand, har vist sig at fungere bedst for Tivoli. Det var derfor modellen for disse koncerter med Mark Knopfler, Elton John og Tony Bennett/Lady Gaga.

Sommeren igennem har Haven klinget af levende musik i mange genrer, sådan som det er tradition. Fra verdensmusik om mandagen, over promenademusik om tirsdagen til torsdagens pop-navne og lørdagens swing er det hensigten, at Tivoli skal byde på musikoplevelser og musikoverraskelser med kvalitet og variation.

Med udgangen af september måned sagde vi farvel til Promenadeorkestret og goddag til Tivoli Ensemblet, som fremover skal varetage såvel promenademusikken som andre musikgenrer på Tivolis scener. Tivoli Ensemblet indgår i en ny musikstrategi for Tivoli. Denne strategi vil også betyde ændringer i det klassiske musikprogram, der meget gerne skal nå ud til et bredere publikum. Et af de nye tiltag vil derfor være en børne-musik-oplevelse, Champagnegaloppen, der er er under udvikling denne vinter.

Top 5 besøgte fredagsrock

 • Snoop Dogg

 • D-A-D

 • Julias Moon + Scarlet Pleasure

 • Marie Key

 • Mads Langer

Tivoli Festival

Tivoli Festival er Nordens største klassiske musikfestival.

Årets klassiske musiksæson varede fra slutningen af maj til slutningen af september.

Programmet åbnede med Det danske Suzuki Instituts traditionsrige forårskoncert. Siden fulgte 15 andre koncerter med Danmarks dygtigste amatørmusikere, herunder tre koncerter med Tivoli-Garden. 


En række store sangsolister var på plakaten, blandt andre de internationalt efterspurgte danskere, barytonen Bo Skovhus og bassen Stephen Milling. Tenoren Lawrence Brownlee vendte tilbage til Tivoli i koncertopførelsen af Donizettis Elskovsdrikken, hvor han optrådte med blandt andre sopranen Olga Peretyatko og Tivolis Symfoniorkester.

De nye stjerneskud på den internationale operahimmel var repræsenteret ved den sydafrikanske sopran Pumeza Matshikiza og den kinesiske tenor Yijie Shi, der optrådte ved en stilfuld operagalla i september.

Klavermusikken fik sin plads i programmet, blandt andet med den altid efterspurgte András Schiff og Bachs Goldberg-variationer. Derudover var det en fornøjelse at præsentere tre dygtige, nordiske ungdomsorkestre: University of Gothenburg Symphony Orchestra, Norwegian National Youth Orchestra og Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester samt en række kammerensembler.

Tivoli Festival markerede naturligvis også 150-året for Carl Nielsens fødsel ved en række koncerter med studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Kort før nytår døde Tivolis tidligere musikchef, Lars Grunth, 77 år gammel. Lars Grunth sluttede i Tivoli i 2005 efter 25 år som musikchef, 43 år efter at han blev bratschist i Tivolis / Sjællands Symfoniorkester. Som musikchef stod Grunth for Tivolis klassiske profil, hvor han lagde vægt på at præsentere de bedste dirigenter, solister og ensembler fra den internationale scene i Tivolis Koncertsal. Men han var også med til at skabe Fredagsrock, der efterhånden er blevet en af Danmarks største udendørs musikbegivenheder.Tivoli Festival 2015

Årskortkoncerter

40

Betalingskoncerter

14

Koncerter i alt

54

Top 5 Tivoli Festival

De mest besøgte koncerter

 • Operagalla: Pumeza Mitshikiza og Yijie Shi med Tivolis Symfoniorkester

 • Sir András Schiff, Bachs Goldberg-variationer

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester. Solist: Ingrid Søfteland Neset

 • Bo Skovhus og Københavns Drengekor

 • Tivolis fødselsdagskoncert: Donizettis Elskovsdrikken med Lawrence Brownlee og Olga Peretyatko

Forlystelses-
marathon

Hen over sommeren blev der sat fokus på Tivolis forlystelser på en ny og anderledes måde.

I et samarbejde mellem marketing- og presseafdelingerne i Tivoli blev der afholdt forlystelsesmarathon. De indledende konkurrencer blev afholdt i fire af Tivolis vildeste og mest ikoniske forlystelser, hvor ca. 20 forlystelsesfans per konkurrence deltog i et udskillelsesløb over fire timer. De mange ture i forlystelsen blev suppleret med forskellige benspænd, så man til slut stod tilbage med to vindere i hver konkurrence. I finalen mødte de otte hinanden i Vertigo, Tivolis vildeste kørende forlystelse. Den, der var sidst tilbage, vandt gratis adgang med Turpas til Tivoli i 10 år.

Forlystelsesmarathon blev kommunikeret via Tivolis egne sociale medier, og blev desuden dækket af den danske presse. Ad Tivolis egne kanaler nåede forlystelsesmarathon ud til 1,5 mio. mennesker. Tivoli TV dækkede konkurrencen med livestreaming og videoklip, der blev set af næsten en halv million mennesker. Med 22.000 interaktioner i form af spørgsmål og kommentarer var det tydeligt, at konkurrencen vakte den ønskede opmærksomhed i målgruppen unge og unge voksne.


Top 5 forlystelser

Antal gæsteture

 • Rutschebanen

 • Odin Ekspressen

 • Dæmonen

 • Den Flyvende Kuffert

 • Minen

Spise i Tivoli

Huset Nimb kunne i efteråret glæde sig over, at hotelsammenslutningen Small Luxury Hotels of the World udpegede Nimb Hotel til verdens bedste blandt 520 hoteller i 82 lande.

Hotellet har stadig stort set udsolgt året rundt, og er også topscorer, når det gælder vurderingerne på Tripadvisor, Trivago med flere.

Som et led i en strategi om at nå ud til en bredere målgruppe, der interesserer sig for mad, livsstil og hotelophold, inviterede Tivoli en række kendte og populære bloggere til at besøge Nimb i forbindelse med nye tiltag som for eksempel High Tea, Bloody Mary Brunch og Wine Makers Dinner. Det kom der meget og god synlighed ud af, som ikke alene har skabt en opmærksomhed hos bloggernes mange følgere, men også i dagspressen, der i høj grad bruger bloggere som kilder til nyheder.


I den tidligere Tivoli Bodega Vinstue åbnede smørrebrødsrestauranten Fru Nimb, som den nyeste i rækken af kvalitetsrestauranter under navnet Nimb. Fru Nimb kom gastronomisk godt fra start, og efterhånden forstod Tivolis gæster også, at der sker nye og spændende ting på hjørnet ved Plænen. Fru Nimb havde desuden en lille take-away-forretning med salg af flæskestegssandwich.

Nimb Brasserie præsenterede i foråret sine egne snapse, der er smagssat med planter fra Tivoli-haven. Med Nimb at Home blev det endvidere muligt at bestille nytårsmaden fra Nimb. Hver køkkenchef stod for én af de fire retter i menuen, der blot skulle varmes og anrettes derhjemme.

Alle forretningerne under Nimb er helårsforretninger. Ikke mindst Nimb Event, der forestår møder og selskaber såvel på Nimb som i Akvariefoyeren, Lumbye Salen og H. C. Andersen Salen, er i gang året rundt. Blandt de mere spektakulære – og efterhånden tilbagevendende – arrangementer er et internationalt computerfirma, der holder arrangement for flere hundrede internationale gæster i et stort telt på Plænen, og byder på kørende forlystelser, mad, musik og underholdning. Tivoli og Nimb Event varetager både planlægning og praktisk afvikling.

Tivolis easyfood-forretninger (burgere, hotdogs m.m.) har nydt godt af de mange gæster i Haven. Ikke mindst Flæskestegsboden, der er åben på Plænen til halloween og jul, kan notere en betragtelig fremgang i 2015, hvor der blev solgt 50.476 flæskestegssandwich, svarende til 12.619 kg svinekam.

En af Tivolis veletablerede forretninger, Hereford Beefstouw, kunne fejre 40 års jubilæum i 2015. Familien Damgaard var pionerer inden for deres område, nemlig gode bøffer til danske restaurantgæster. I løbet af de 40 år er restauranten vokset fra 80 til 500 pladser, og bøfrestauranter er blevet en god forretning for mange andre restauratører.

Ved udgangen af året tog Tivoli og Grøftens mange stamgæster afsked med Poul Eriksen, der takkede af som vært i Grøften efter 20 år. Eriksen virkede i Tivoli i 40 år, først som restaurantchef på Hereford Beefstouw, siden som vært i Restaurant Italia for at slutte af i Tivolis vel nok mest ikoniske restaurant, Grøften. 

Grøften overtages af Jacob og Dorte Elkjær, der kommer med års erfaring fra den velrenommerede Restaurant Fænøsund i Middelfart.

Tivoli har i 2015 drevet to midlertidige spisesteder, nemlig Spisehuset i det tidligere Divan 1, som Spisehuset har delt med Illums Bolighus’ Tivoli-forretning, og Rock Bar Royal på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade.


Høns i Haven

Det, Tivolis gæster sætter allermest pris på ved Tivoli, er selve haveanlægget med bygninger, lys, planter og de mange finurlige detaljer.

I 2015 fik Tivoli både høns og perlehøns. Sidstnævnte går frit omkring i Haven ligesom påfuglene gør det, og skaber på den måde glæde og adspredelse for de gæster, der løber på de charmerende dyr under besøget.

Tivolis hønsegård i den genetablerede pergola ved Koncertsalen er et imponerende, hvidt palads, i et ottekantet indelukke, hvor høns af forskellige sjældne racer holder til. Hønseracerne er valgt på grund af deres usædvanlige fjerpragt.

Ved sommersæsonens begyndelse 1. april kunne gæsterne glæder sig over en stor tulipanmark, som Tivolis gartnere havde etableret på Plænen. Det forholdsvis kølige forår gjorde, at tulipaner og andre forårsblomster stod smukt og længe til stor glæde for gæsterne.

Tivolis lys, der beundres vidt og bredt, har fået yderligere opmærksomhed med ansættelsen af lysdesigner Jesper Garde Kongshaug, der med sin internationale erfaring har taget fat på at gøre belysningen endnu mere magisk. I første omgang er det belysningen af ’sorte flader’ som tage, bede og mure, der har lysdesignerens fokus. Men et enkelt større projekt er det også blevet til, nemlig en helhedsplan for området under Dæmonen. Her har de ret enkle indsatser allerede vist et bedre flow af gæster gennem området.

Samme område er hjemsted for en af de nye lysoplevelser, Tivoli introducerede til Jul i Tivoli. Her lyser en baldakin af LED-pærer i små forløb eller fortællinger, der skifter aftenen igennem. Lysene i Tivoli fik international opmærksomhed, da et tv-indslag om julelyset blev vist på tv-kanaler verden over, for eksempel i Kina, USA og Rusland.


Helårs-
aktiviteter

I første kvartal af 2015 gennemgik Tivolis Billetcenter en større forandring og skiftede navn til Tivoli Box Office.

Der er kommet mere plads til gæsterne, og der er skabt adgang mellem Servicecentret, der vender mod Haven, og Box Office, der vender mod gaden. Dermed kan gæsterne betjenes ved alle kasser uanset, hvilken vej, de er kommet ind. Tivoli Box Office sælger årskort og andre Tivoli-produkter samt billetter til alle de arrangementer, der udbydes via operatører som billetNET, Billetlugen etc. I en tid, hvor billetsalg i højere og højere grad sker ved selvbetjening, kan de synes mærkeligt, at Tivoli styrker sit fysiske billetcenter. Det er dog vores erfaring, at mange kulturkøbere ønsker vejledning og har spørgsmål, og at ikke mindst turisterne har behov for den personlige og kompetente service. Tivoli Box Office er åbent hele året.

I Tivoli Erhvervsklub var der i 2015 225 medlemsvirksomheder, der deltog flittigt og aktivt i de mange arrangementer. De månedlige netværksmøder tidlig morgen på Nimb Brasserie var særdeles populære. Det samme var de lidt større arrangementer med foredrag og debat efterfulgt af middag. Her kunne man i 2015 blandt andre høre Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell, fortælle om sit syn på byens udvikling. Som medlem af Tivoli Erhvervsklub har man desuden en række andre fordele i Tivoli, og får tilbudt billetter til koncerter og forestillinger før det egentlige billetsalg begynder.

TivoliCasino.dk har fået godt fat i markedet for onlinespil i Danmark, og indtager andenpladsen hvad angår markedsandel blandt danske onlinekasinoer. På TivoliCasino.com blev det i 2015 muligt for onlinespillerne at spille i deres egen valuta frem for i euro, hvilket har medført en pæn fremgang for TivoliCasino.com.

Tivoli påtog sig rollen som turoperatør, da Disney Cruises anløb København flere gange i sommerens løb. I samarbejde med Strömma, der driver sightseeingbusser og kanalrundfart, var der arrangeret en række udflugtsmuligheder i København, herunder naturligvis besøg i Tivoli med og uden guide. En af turene hed I Walt Disneys Fodspor; Disney var nemlig flere gange i Tivoli for at finde inspiration til Disneyland i Californien


Erhvervsklubben havde i 2015 225 medlemmer

Tivoli som virksomhed

Tivolis rolle som væsentlig aktør i den danske oplevelsesbranche er fortsat betydningsfuld.

”Hvad laver du så om vinteren? ” eller ”Nå, kører du så i Rutschebanen hver dag? ” er typiske spørgsmål, når man fortæller, at man arbejder i Tivoli.

Spørgsmålene siger noget om, hvordan vi danskere tænker om Tivoli. Det er et sted, vi kender på første hånd som gæster, et sted, vi associerer med sommer, sjov og samvær. At Tivoli er et børsnoteret selskab, en stor arbejdsplads, en skatteyder og et lokomotiv for turismen i København og Danmark er ikke det første, der falder de fleste ind.


Danskernes meget personlige forhold til Tivoli er et stort aktiv i de fleste sammenhænge. Men lige præcis når det gælder forretningsmæssige dispositioner, kan det være en hæmsko for en sund udvikling af virksomheden, at gæsterne først og fremmest tænker med følelserne. Når det gælder nye bygninger, forlystelser og andre tilbud, må Tivoli A/S nødvendigvis se på, hvad der kan sikre Haven og virksomheden for fremtiden, mens gæsterne typisk ser på de minder, der knytter sig til alt det eksisterende og alt det gamle. Tivoli har derfor i disse år fokus på at skabe en større forståelse for Tivoli som virksomhed, og for at den udvikling Tivoli gennemgår i disse år, er en nødvendig forudsætning for at såvel forlystelseshaven som virksomheden kan gå en lys fremtid i møde.

Planer for Tivolis fremtid

Tivolis gæster kan i 2016 se frem til premieren på musicalen Hairspray med et stort cast bestående af nogle af Danmarks bedste dansere og sangere. I spidsen som Tracy, den buttede teenagepige, der gerne vil danse på tv, står Nanna Rossen, som blev fundet ved en storstilet, åben audition.

Pantomimeteatret får urpremiere på Askepot, der er et nyt, kunstnerisk samarbejde mellem koreografen Yuri Possokhov, musikeren Oh Land og scenografen Dronning Margrethe.

I Glassalen er der endnu engang sommerrevy med et stærkt revyhold.

På den musikalske front skal Tivolis nye musikstrategi foldes ud, blandt andet med en musikalsk karavane for børn og nye musikindslag med Tivoli Ensemblet.

Endvidere får forlystelsen Dragen sin afløser i form af Fatamorgana, der er en 3-i-1-forlystelse til både småbørn og fartglade forlystelsesfans. Forlystelsen er 45 meter høj og den første i verden af sin art.

Tivoli Hjørnet er nu under opførelse på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Tivolis planer om at opføre Tivoli Huset i Tietgensgade med musik- og balletskole, fik ikke tilslutning i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Projektet bearbejdes nu med henblik på justeringer af det arkitektoniske udtryk.

CSR

Tivolis CSR-politik drejer sig i høj grad om miljø og arbejdsmiljø, som man kender det fra andre virksomheder.

Men der er også punkter i politikken, der er unikke for Tivoli, for eksempel emnet Kulturhistoriske bevidsthed. Her rapporterer Tivoli om udgifterne til kultur i Tivoli og udgifterne til vedligeholdelse af det historiske anlæg. Det gør vi for at understrege, at traditionerne og kulturarven prioriteres højt.

I 2015 viser regnskabet for Kultur i Tivoli et minus på 55,5 mio. kr. mens der er brugt 41,5 mio. kr. på vedligeholdelsen af det historiske anlæg.

Når det gælder velgørenhed og andre bidrag til samfundet, er Tivoli måske også en smule anderledes end andre virksomheder. Hvert år doneres et stort antal billetter og Turpas til børn, der vokser op under svære kår. I 2015 er der doneret billetter og Turpas svarende til 1,1 mio. kr.

Under Jul i Tivoli havde et af Tivolis bidrag en helt anden karakter. Danske skolebørn fra projektet Google CS First fik nemlig til opgave at skabe en af Tivolis nye lysoplevelser, fire store bannere i Boulevardhaven. I samarbejde med MIT (Massachusetts Institute of Technology) Scratch, et programmeringssprog, kodede børnene de motiver, der vistes på bannerne. 

I en helt anden boldgade er Tivoli gået i samarbejde med bybi.dk om at holde bier på Koncertsalens tag. Tivolis mange blomster og planter er kræs for bierne, og den honning, der kommer ud af sværmeriet, sælges og anvendes på Nimb.


Tivolis elforbrug er sammensat af

12%
18%
48%
22%

Over 4500 pærer blev udskiftet med LED-pærer

Antal el pærer

Heraf LED-pærer

ca. 85.000

31.771

Samlet el-besparelse

854.562 kWh

Hent Tivolis fuldstændige CSR-rapport 2015