Tivoli Huset

Ambitionen for Tivoli Huset er at skabe et kraftcenter for musik og ballet, hvor professionelle lærerkræfter og udøvende balletdansere og musikere vil dygtiggøre og inspirere de mange kreative talenter, der findes blandt børn og unge i Danmark

Tivoli Huset lægger sig omkring den eksisterende koncertsal og restauranten wagamama midt i Tietgensgade.

I bygningen vil Tivoli-Garden få til huse sammen med Tivoli Ballet Skole. Begge talentskoler mangler plads i dag under de eksisterende forhold. Med Tivoli Huset vil skolerne ikke bare få plads og tidssvarende forhold for eleverne, men også kunne modtage flere elever og realisere de ambitioner, Tivoli har på området.

Når Tivoli mener, at vi har en opgave her, er der flere grunde. Dels har Tivoli en stærk kulturel profil og tradition for at præsentere både dans og musik af høj kvalitet for et bredt publikum. Dels har Tivoli historikken med sig, idet Tivoli-Garden har eksisteret siden 1844 og haft et egentligt musikkorps siden 1909. Lige så længe er børnene blevet undervist på højt niveau.

I projekteringen af Tivoli Huset bliver der taget hensyn til bæredygtigheden. Huset vil være i den laveste energiklasse, så der bruges et minimum af energi på opvarmning hhv. afkøling. Der vil være lokal afvanding af regnvand, idet regnvand vil blive brugt til vanding i Tivolis haveanlæg. Taget begrønnes med græs eller mos og der etableres solceller. Desuden ønsker Tivoli bistader på taget af Tivoli Huset.

Ideen om at åbne en talentskole fik blandt andet næring af besøg i New York hos Alvin Ailey American Dance Theater, der i 2005 flyttede ind i en nyopført ejendom på W55th Street tæt ved Central Park. I huset træner Alvin Ailey American Dance Theater, der så ofte har besøgt Tivoli. Desuden træner juniorkompagniet Ailey II, og The Ailey School uddanner professionelle dansere. Endelig er huset også åbent for motionsdansere, der kan nyde godt af de professionelles metoder og teknikker. Blandt de tidligere elever er både Beyoncé og fotomodellen Tyra Banks.

Et vigtigt arkitektonisk element i Ailey-bygningen er de store vinduespartier i dansestudierne, som skaber åben kontakt mellem byen og huset. Den åbenhed har inspireret Tivoli: Glaspartierne vil ikke blot give et smukt lysindfald i lokalerne, de vil også skabe en ny stemning i Tietgensgade, der får liv og aktivitet med Tivoli Huset. Eleverne i de to talentskoler kommer til at færdes i et professionelt miljø, hvor også Tivoli Ballet Teater og Tivolis Symfoniorkester har deres gang.

4.500 kvadratmeters talentudvikling

Tivoli Huset

Tivolis balletchef, Peter Bo Bendixen, fortæller om ambitionerne for Tivoli Huset.