Grøn bypark

Forestil dig, at Vesterbrogade fra Axelborg forbi Tivoli og hele vejen ind til Rådhuspladsen bliver forvandlet til en bypark med træer, blomster, spisesteder, borde og bænke. Et fristed med meterbrede fortove til fodgængere, plads til cykler og fri for trafiklys og biler.

Det kan blive til virkelighed, hvis den visionære ide bliver til virkelighed. Tivoli har taget initiativ til at sætte ord og billeder på ideen i samarbejde med byrumsarkitekterne fra Gehl.

Tivoli offentliggør forslaget nu, så den konkrete vision kan blive debatteret og udviklet yderligere med input fra alle interessenter herunder borgere, naboer og myndigheder.

Tankerne bag
Visionen viser, at Vesterbrogade kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor natur flettes ind i byrummet. Der er tale om et område på 10.400 m2, hvor asfalten fjernes og erstattes af træer, græs og planter, og kommer til at fremstå som et rekreativt område midt i København.

Det vil give en anden oplevelse i hverdagen, hvad enten man er en af de mange, der færdes til fods eller på cykel – som lokal eller turist. Der bliver mere byrum til københavnerne, og turisterne vil i endnu højere grad opleve hovedstaden som en grøn by.

Projektet kommer til at spille sammen med de nye metrostationer og området vil samtidig komplementere alt det nye på Rådhuspladsen og understøtter Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad.