Kammerballetten

Nykoreograferet ballet med stjerner fra Den Kongelige Ballet, San Francisco Ballet og Trio Vitruvi.

Fra 25. august 2021 - 28. august 2021

Pantomimeteatret

Nykoreograferet ballet med stjerner fra Den Kongelige Ballet, San Francisco Ballet og Trio Vitruvi.