Sankt Annæ Pigekor - Sangfugle i Tivoli

Sankt Annæ Pigekors sommerkoncert – Sangfugle i koncertsalen.

5. juni 2023

Kl: 19:30

Tivolis Koncertsal

Sankt Annæ Pigekor kommer flyvende til Tivoli med en række værker der kredser om fugle. Om det handler om lærken, om at svæve, om solsortens sang eller om at se alting fra oven, så indrammer tematikken på smuk vis sommeren med værker af bl.a. Gustav Holst, Lili Boulanger, Carl Nielsen, Lennon/McCartney, Sarah Quartel med flere.

Sankt Annæ Pigekor er blandt de førende af sin art og indtager en fremtrædende rolle i dansk og internationalt korliv. Koret blev grundlagt i 1973 og har sin base på Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole, hvor klassekammeraterne synger i Københavns Drengekor. Koret består af i alt 140 piger, men typisk optræder koret med et hold på 35-70 sangere ad gangen.

Aktiviteterne spænder bredt; fra større koncertprojekter med eksterne professionelle musikere og orkestre, talrige Lucia-optrædener i december, udlandsturnéer samt en række mindre turnéer, udvekslingssamarbejder og enkeltstående arrangementer. De ældste sangere i koret udgør det egentlige koncertkor, mens de yngre piger primært varetager forpligtelserne i Helligaandskirken samt de efterspurgte Lucia-optog.

Siden 1980 har Sankt Annæ Pigekor sunget til højmesser og haft fast koncertrække i Helligaandskirken på Strøget i København. Desuden har koret en omfattende koncert- og turnéaktivitet både i Danmark og på den internationale arena, hvor korets officielle navn er Copenhagen Girls’ Choir.

H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for Sankt Annæ Pigekor.

Den musikalske fødekæde
Sammen med de øvrige ensembler på Sankt Annæ Gymnasium er Sankt Annæ Pigekor et vigtigt led i den musikalske fødekæde. Sangerne gennemgår fra starten af deres skolegang i 3. klasse en af de mest kompetente og alsidige musikalske uddannelser der findes for børn, nationalt som internationalt. Den unikke musikalske dannelse, som pigerne tilegner sig gennem deres tid i koret, er en vigtig del af deres udvikling og en ballast, der for manges vedkommende bliver den afgørende faktor til et senere karrierevalg. Således er mange af korets tidligere sangere at finde som aktive professionelle sangere og musikere på såvel den danske som den internationale musikscene.


Foto: Sankt Annæ Pigekor. Credit: Kim Matthäi Leland.

Program

Dirigent: Anne -Terese Sales