Sofa Beats

Fra 28. maj 2021 - 3. september 2021

Pantomimeteatret

Sofa Beats inviterer til varme electronica rytmer og live perkussion med byens rareste downtempo DJ’s