H. C. Lumbye og De små spiller

En involverende og festlig introduktion til klassisk musik for børn og deres familier!

11. august 2018

Pantomimeteatret

Komponisten H. C. Lumbye skabte i 1800-tallet Tivolis klassiske musik-profil.
Med talentfulde børn ved sin side introducerer han på denne dag klassisk musik for børn og deres familier.

H.C. Lumbye spilles af Flemming Bang