Sang, Spil og Bevægelse

Hvis dit barn elsker musik, men er i tvivl om et instrumentvalg, så er Tivoli Musikskoles hold;
Sang, Spil og Bevægelse for 3. til 4. klasse det helt rigtige hold.

 
I undervisningen spiller vi på percussioninstrumenter, men vi bruger også vores egen krop som instrument – både til sang og til bodypercussion. Vi arbejder med, gennem bevægelsesmønstre, at skabe sikker puls- og periodefornemmelse, imitation og improvisation, koordination, grounding og meget andet, som giver et solidt fundament for fremtidig musikalsk skaben – alt sammen med kropslig fokus!

Vi arbejder videre med elementer fra Bjørneunger II, og dykker ned i endnu mere teori og hørelære – det vi kalder musikkundskab -, for på den måde at blive endnu klogere på den musik vi spiller. Har du ikke har været på et af Bjørneunger-holdene, kan du også starte direkte her. 

Et par gange i løbet af sæsonen, vil vi sammen gå til koncert med Tivoli-Garden eller Tivoli Ensemblet, så vi også øver os i at blive kulturbrugere.

Undervisningen giver eleverne glæden ved og lysten til at udtrykke sig musikalsk, og de bliver bevidst om egen og andres rolle i den musikalske udfoldelse. Alt dette sker i et skabende, levende, legende og ikke mindst trygt rum, hvor eleverne kan føle sig frie i at bruge krop og stemme.

Vi glemmer det, vi hører, husker det, vi ser, og forstår det, vi gør!

 

 

Sang, Spil og Bevægelse er også oplagt for elever, der spiller et instrument, og som gerne vil arbejde mere i dybden med forståelsen af musikken gennem hørelære og teori.

Sang, Spil og Bevægelse for 3.-4. klasse

Undervisningslængde: 50 minutter om ugen i skoleåret 2020-2021
Holdstørrelse: ca. 12 elever pr. hold 
Pris: 4.885 kroner fordelt på 5 rater
Antal lektioner: minimum 33 lektioner

Tilmeld