Om Tivoli Musikskole

I Tivoli Musikskole mener vi, at mange flere børn og unge skal have glæde af de erfaringer og undervisningsmetoder vi kender fra Tivoli-Garden. Derfor er det også naturligt, at vi tilbyder undervisning i de samme instrumenter – blæser- og slagtøjsinstrumenter - som i Tivoli-Garden. Der findes allerede gode, specialiserede tilbud til børn, der tidligt vil lære fx at synge eller spille strygeinstrumenter i stærke undervisningsmiljøer. Tivoli Musikskoles ønske er at vokse sig til at være tilsvarende tilbud for slagtøj og blæseinstrumenter. I Tivoli Musikskole får eleverne også glæde af de bedste musiklærere og det professionelle miljø, der findes omkring Tivoli-Garden.

Ideen og grundlaget for Tivoli Musikskole har dog sit udspring af Tivoli-Garden, og vi drømmer om, at Tivoli Musikskole kan støtte og udvikle slagtøjs- og blæsermiljøet.

Tivoli Musikskole har egne aktiviteter og koncerter - og er ikke en forskole til Tivoli-Garden.

Undervisningen i Tivoli Musikskole giver eleverne musikalske og sociale færdigheder - og nye kammerater. Derudover får eleverne kulturel indsigt og udsyn, samt almen dannelse blandt andet gennem adgang til Tivolis mange tilbud.

 • Musikundervisning af høj kvalitet
 • Et solidt musikalsk fundament for resten af livet
 • Musikalske fællesskaber, hvor du bliver en del af Tivolis musik- og kulturliv
 • Glæde af de bedste musiklærere og det professionelle miljø, der findes omkring Tivoli-Garden
 • Elevkoncerter
 • Fællestimer
 • Tivoli-fordele
 • Adgangskort til Tivoli med fri adgang til Tivoli og forlystelser, samt mange kulturelle tilbud
 • 2 personlige følgekort (fungerer kun som adgangskort og kan ikke bruges til forlystelserne)

Og sidst, men ikke mindst - en masse sjov og musik!

VISION OG MISSION

Vision
Tivoli Musikskole skal – sammen med Tivoli-Garden – være et musikalsk og pædagogisk fyrtårn for Danmarks blæsere og slagtøjsspillere.

Mission
Tivoli Musikskole er et lærerigt og inspirerende undervisningsmiljø, hvor musikalsk læring foregår i fællesskab og samspil. Eleverne får både musikalske og sociale færdigheder gennem musikundervisning af høj kvalitet samt menneskelig dannelse ved at blive en del af Tivolis miljø og tradition.

PÆDAGOGISK GRUNDLAG

Pædagogisk arbejder Tivoli Musikskole med en tilgang, hvor eleverne lærer med hele kroppen, så både hjerne, krop og omgivelser indgår i det pædagogiske arbejde. Det er et optimalt udgangspunkt for at lære og blive dygtigere – både hver for sig og som hold. Eleverne vil både styrke deres musikalitet, deres sociale færdigheder, kreativitet og motorik gennem undervisningen.

ADVISORY BOARD

Tivoli Musikskole lægger vægt på at have et solidt pædagogisk fundament. Derfor har vi etableret et advisory board, der skal udfordre og udvikle grundlaget undervisningen hviler på – til inspiration for lærerne, og ikke mindst til gavn for eleverne.

Tivoli Musikskoles Advisory Board består af:

 • Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adjungeret professor, forfatter og foredragsholder
 • Per Bundgaard, leder af Den almene musikuddannelse på det Kgl. Danske Musikkonservatorium, pianist og kordirigent
 • Lars Søgaard, leder af Tivoli-Garden og Tivoli Musikskole
 • Julie Hellum, projektleder for Tivoli Musikskole og Tivoli-Garden
 • Henrik Gantzel, daglig leder af Tivoli Musikskole


   

Tivoli Musikskoles opstart støttes økonomisk af