Vil du være med i Tivoli-Garden?

Tivoli-Garden optager fortrinsvis børn i alderen 7-11 år. Med indimellem har vi huller i geleddet – og derfor plads til ældre ansøgere, hvis fx en Tivoli-garder flytter og derfor stopper før pensionsalderen, som er 16 år. 

Hvert år optager vi lige så mange børn, som vi må sige farvel til. Det vil sige omkring 15 børn. Vi optager piger og drenge med vidt forskellige baggrunde. Der er altid mange flere ansøgere, end vi har plads til, så det er ikke noget nederlag, hvis du ikke kommer ind - men det er en fjer i hatten, hvis du gør. 

Det er ikke en forudsætning at kunne spille et instrument i forvejen, men det kan være en fordel at have stiftet bekendtskab med musikken, inden man søger ind, når vi skal vurdere en ansøgers musikalitet.
Tivoli-Garden anbefaler eksempelvis ansøgere Tivoli Musikskoles bjørneunge-hold, som er inspireret af Tivoli-Gardens undervisning til de yngste og som fokuserer på grundmusikalske færdigheder med afsæt i krop, stemme og leg.

 Ansøgere over 10 år vil oftest kunne spille et instrument i forvejen, når de optages, med mindre de søger optagelse i Tivoli-Gardens Fanevagt.
De yngste ansøgere optages på Tambourkorpsets elevskole, her får man undervisning i ca. et år på enten piccolofløjte eller tromme, inden man optages i Tambourkorpset og kommer i uniform.
Ældre ansøgere kan optages i Tivoli-Gardens Fanevagt, som er et rytmisk korps, der dygtiggør sig i eksercits, marchformationer, geværsving og selvfølgelig traditionen omkring at vogte fanen. 
Det er også muligt at blive optaget i Tivoli-Gardens Musikkorps, hvis man spiller et instrument. Så optages man oftest på Musikkorpsets elevskole og lærers op i Tivoli-Gardens stil og tradition. Sideløbende vil man få undervisning i march og eksercits i Fanevagten, og medvirke på fx parader som en del af Fanevagten. Der kan gå op til to år fra man optages på Musikkorpsets elevskole til man er klar til at blive optaget i korpset.

Ved optagelsesprøvens første runde, der varer bare 10 minutter, finder vi ud af, om du har musik og rytme i kroppen, om du kan marchere i takt, om du kan passe vores uniformer, om du er kvik og fornuftig – og om dine forældre er helt sikre på, at de ved, hvad det vil sige at have et barn i Tivoli-Garden. 
Ca. en uge senere afholder vi anden runde for de ansøgere, som er gået videre. Derefter tilbydes udvalgte kandidater en plads i Tivoli-Garden.

Hent dokumentet Information til nye Tivoli-gardere for at få mere at vide om, hvad det indebærer at være i Tivoli-Garden. Har du yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os på tivoli-garden@tivoli.dk eller tlf. 33 75 04 55. 

Information til Nye Tivoli-Gardere

Optagelsesprøverne ligger oftest i forsommeren. Næste optagelsesprøve vil finde sted i 2020 – datoen offentliggøres her på siden. 
Vi åbner for tilmeldinger til optagelsesprøven i januar 2020.

Vil du vide mere om livet som Tivoli-Garder, så kan du læse mere om vores hverdag her.

 

 

 

Tivolis egen elitemusikskole

Vil du være en del af noget stort?

Se videoen, og få et indblik i livet i Tivoli-Garden.