Vis
Vis

Betingelser

Konkurrencebetingelser i Tivoli Puzzles lodtrækning om et Wildcard 2017

Konkurrencen starter den 10. april og slutter den 1. maj 2017. Du skal bruge 5.000 voucherpoint for at deltage i konkurrencen med ét lod. 

Du skal mindst være 18 år gammel for at deltage i lodtrækningen. Tivoli forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og til at frasortere deltagere under 18 år. 
Konkurrencen har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Tivoli.
Konkurrencevinderen kontaktes direkte. Tivoli forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet på vinderen af konkurrencen på såvel Tivoli.dk som på andre medier, som Tivoli anvender. 
Reagerer vinderen ikke på vores henvendelse inden for to uger, forbeholder Tivoli sig retten til at trække en ny vinder. 

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Tivoli, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.
Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Tivoli kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen.
Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter.
Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Tivoli er du som deltager indforstået med konkurrencereglerne.
Tivoli forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Tivolis afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.