Handelsbetingelser

A. Entré, Turpas og Gruppebilletter

B. Pakketilbud med og uden overnatning

C. Arrangementer, udstillinger og menuer

D. Tivoli Årskort

E.  Køb af bamser

F.  Parkering hos APCOA PARKING

G. Billet til Strömma

H. Gavekort


A. Entré, Turpas og Gruppebilletter

1. Hvis billetten printes, SKAL den printes på standard hvidt printerpapir i A4-format og medbringes i Tivoli.

2. Klip og riv IKKE i selve billetten. Kun hele billetter modtages som gyldige.

3. Print-selv-billetter med og uden Turpas gælder til adgang i Tivoli i den periode der angives på kvitteringen. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter trods gyldig billet. Sker begrænsningen uden varsel, og er begrænsningen af væsentlig karakter, er det muligt at få refunderet pengene herfor ved henvendelse til Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

4. Stregkoden på billetten SKAL scannes straks ved indgang i Tivoli mod aflevering af billetten (hvis inkl. Turpas).

5. Billetten er et ihændehaverbevis.

6. Hver stregkode/billet kan kun benyttes én gang.

7. Billetterne kan ikke refunderes. Køber fraskriver sig retten til at få refunderet billetterne indenfor 14 dage efter købet jf. Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, herunder § 9, stk. 2, nr. 2a.

8. Tivoli kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af billetten, hvis for eksempel der er printet flere eksemplarer af samme stregkode, stregkoden ikke er udstedt af Tivoli eller billetten er benyttet af en anden person end den tiltænkte.

9. I forbindelse med anvendelse af entrébilletter, der også giver adgang til en given forlystelse, skal alle sikkerhedsbegrænsninger være opfyldt. Der tages forbehold for driftsstop på forlystelserne.

10. Reklamationer og spørgsmål: Tivolis Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V, 3315 1001, eller info@tivoli.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@tivoli.dk

11. Har du glemt din print-selv billet, kan du få printet din billet i Tivoli Box Office, der findes til venstre for hovedindgangen på Vesterbrogade 3.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


B. Pakketilbud med og uden overnatning

1. Billetten SKAL printes på standard hvidt printerpapir i A4-format eller scannes direkte fra mobiltelefon.

2. Klip og riv IKKE i selve billetten. Kun hele billetter modtages som gyldige.

3. Print-selv-billetter med og uden Turpas gælder til adgang i Tivoli i den periode der angives på kvitteringen. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter trods gyldig billet. Sker begrænsningen uden varsel, og er begrænsningen af væsentlig karakter, er det muligt at få refunderet pengene herfor ved henvendelse til Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

4. Stregkoden på billetten SKAL scannes straks ved billetlugerne i Tivolis indgange, hvor Turpas og kuponer udleveres mod aflevering af billetten.

5. Billetten er et ihændehaverbevis.

6. Hver stregkode/billet kan kun benyttes én gang.

7. Billetterne kan ikke refunderes. Køber fraskriver sig retten til at få refunderet billetterne indenfor 14 dage efter købet jf. Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, herunder § 9, stk. 2, nr. 2a. 8. Tivoli kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af billetten, hvis for eksempel der er printet flere eksemplarer af samme stregkode, stregkoden ikke er udstedt af Tivoli eller billetten er benyttet af en anden person end den tiltænkte.

9. Reklamationer og spørgsmål: Tivolis Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V, 3315 1001, eller info@tivoli.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@tivoli.dk

10. Der tages forbehold for, at indløsningen af madkuponerne uden varsel kan begrænses ved evt. udsolgte retter samt fuldt optagede spisesteder. Medfører dette, at der ikke kan findes alternative muligheder for indløsning af kuponerne inden for 2 timer, refunderes madbilletterne. Bordreservation kan ikke foretages i forbindelse med All Inclusive og PULS.

11. I forbindelse med anvendelsen af både Turpas og forlystelsesfoto skal alle sikkerhedskrav og -begrænsninger være opfyldt, ligesom man altid skal have adgangsgivende billet eller Turpas til forlystelserne. Der tages desuden forbehold for evt. driftsstop.

12. Der tages forbehold for evt. lukning af Tivolis Akvarium pga. arrangementer e.l. i Tivolis Koncertsal samt for udsolgt af retailprodukterne forlystelsesfoto. Ved forud købt billet til Tivolis Akvarium, refunderes billetten til akvariet, såfremt dette er lukket.

13. OBS! Hotelophold ifm. All Inclusive med overnatning skal forudbetales og kan ikke ændres, refunderes eller ombyttes til andre datoer eller produkter. Tilbuddet gælder udelukkende ved én overnatning, og ved maks. en opredning pr. værelse. Tilbuddet gælder et begrænset antal værelser på udvalgte datoer i følgende periode.
Hotelvoucheren skal indleveres i receptionen på det pågældende hotel, og All Inclusive billetterne skal anvendes i Tivolis billetluger. Check-ind på hotellerne kan ske efter kl. 14.00 på ankomstdagen. Check-ud skal ske før kl. 12.00 på afrejsedagen.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


C. Arrangementer, udstillinger og menuer

1. Billetten SKAL printes på standard hvidt printerpapir i A4-format.

2. Klip og riv IKKE i selve billetten. Kun hele billetter modtages som gyldige.

3. Print-selv-billetter gælder til adgang til arrangementer i Tivoli i den periode, der angives på print-selv billetten. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse adgangen til de øvrige faciliteter i Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter trods gyldig billet. Entré til Tivoli er ikke inkluderet i billetprisen medmindre andet er angivet.

4. Stregkoden på billetten scannes ved afbenyttelse af billetten og evt. Turpas udleveres i Service Centret v. Hovedindgangen mod aflevering af billetten (hvis inkl. Turpas).

5. Billetten er et ihændehaverbevis.

6. Hver stregkode/billet kan kun benyttes én gang.

7. Ved diverse rabatter skal gæsten på forlangende kunne fremvise gyldig legitimation eller dokumentation, der giver ret til den pågældende rabatpris.

8. Byttepolitik for Tivoli-forestillinger i Koncertsalen og Glassalen

  • Billetter ombyttes mod gebyr på 25,- kr. pr. billet til samme forestilling en anden dato senest 14 dage før den oprindelige spilledato.
  • Billetter byttes kun, hvis der er billetter til rådighed i en tilsvarende priskategori eller bedre (bemærk, at der ofte er forskel på hverdags- og weekendpriser).
  • Billetter byttes kun ved personlig henvendelse til Tivoli Box Office eller telefonisk kontakt til Tivolis Callcenter på tlf. 3315 1001.
  • Billetter refunderes udelukkende, hvis forestillingen aflyses. Køber fraskriver sig retten til at refundere billetterne inden for 14 dage efter købet jf. lov om visse    forbrugeraftaler § 17, stk. 2, herunder § 9, stk. 2, nr. 2a.
  • På eksterne forestillinger, hvor Tivoli ikke er medproducent, henvises til den relevante arrangør/billetudbyder. 
9. Tivoli kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af billetten, hvis der fx printes flere eksemplarer af samme stregkode, stregkoden ikke er udstedt af Tivoli eller billetten er benyttet af en anden person end den tiltænkte.

10. Reklamationer og spørgsmål: Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V, 3315 1001, eller info@tivoli.dk

11. Menuer: Ved køb af menuer i Tivolis webshop fraskriver køber sig retten til at fortryde et køb inden for 14 dage. jf. lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, herunder § 9, stk. 2, nr. 2a. 

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


D. Medlemsbetingelser for Tivoli Årskort

Ved køb af årskort betragtes nedenstående betingelser som accepteret. Læs derfor disse betingelser grundigt, inden årskortet købes.

1. Gæster med årskort til Tivoli er medlem af Tivoli Årskort.

2. Alle kort giver gratis adgang til Tivoli til Vinter, Sommer, Halloween og til Jul i Tivoli for kortholderen fra det fyldte 8. år.

Der findes følgende typer årskort:

  • Årskort: Adgang til kortholderen selv. Kortet er strengt personligt, og kan ikke anvendes til adgang for andre end kortholder.
  • Wild Card: Udover adgang har kortholderen ret til at få et gratis Turpas til kortholderen ved hvert Tivoli-besøg (kun ét pr. dag). Turpas er personlige og må ikke videresælges. En overtrædelse heraf anses som misbrug af medlemskabet.
  • Sølv- og Aktionærkort: Udover egen adgang har kortholderen mulighed for gratis at medbringe én ledsager pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med kortholderen, og det er en betingelse, at ledsageren er en forretningsforbindelse, familie, kollega eller ven til kortholder.
  • Guld- og VIP-kort: Udover egen adgang har kortholderen mulighed for gratis at medbringe op til fire ledsagere samlet pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med kortholderen, og det er en betingelse, at samtlige ledsagerne er forretningsforbindelser, kollegaer, familie eller venner til kortholder.
3. Alle typer årskort er strengt personlige og må kun anvendes af kortholderen. Kortholderen bærer ansvaret for, at årskortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes årskortet af en anden end kortholderen, vil dette blive betragtet som misbrug af årskortet, hvilket medfører inddragelse af årskortet og ophør af medlemskabet. Misbrug af et årskort kan føre til retsforfølgelse, idet Tivoli forbeholder sig ret til erstatning for tab lidt i forbindelse med misbruget. Årskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for medlemskabet refunderes hverken helt eller delvist.

4. Har kortholderen købt et årskort, der skal aktiveres, påhviler det kortholderen at aktivere sit årskort via www.tivoli.dk, som angivet i den medfølgende vejledning. Årskort, der ikke er aktiveret, giver ikke adgang til Tivoli og kan ikke refunderes eller overføres til kommende år.

5. I forbindelse med at et årskort tages i brug, tager Tivoli et portrætfoto af kortholderen, der gemmes med henblik på adgangskontrol. Ved besøg i Tivoli vises dette foto på en skærm synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholderen skal mod forlangende forevise gyldig legitimation. Det er ikke et krav for anvendelse af årskortet, at Tivoli indsamler og opbevarer portrætfoto af kortholderen, dog er kortholdere, der ikke ønsker et foto registreret, forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli.

6. Der er kun fri adgang til Tivoli mod forevisning af gyldigt årskort, ligesom medlemsfordele og -rabatter udelukkende kan opnås ved forevisning af gyldigt årskort. Såfremt gyldigt årskort ikke er medbragt, skal kortholderen betale normal entré, som ikke refunderes. Ved glemt Wild Card skal kortholderen ligeledes betale fuld pris for Turpas.

7. Mister kortholderen sit årskort, skal Tivoli Årskort administration straks kontaktes på tlf. 33 15 10 01, hvorefter årskortet spærres. Anvendes årskortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne årskort leveres ikke tilbage og refunderes ikke. Mistede eller beskadigede kort kan erstattes mod et gebyr svarende til en normal entré.

8. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at inddrage et årskort, såfremt kortholderen har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for Tivoli, eller har udvist en uacceptabel opførsel over for andre gæster, ansatte eller inventar i Tivoli, eller ikke har efterlevet Tivolis til enhver tid gældende Haveregulativ eller henstillinger fra personale i Tivoli.

9. Medlemskabet af Tivoli Årskort og det købte årskort er gyldigt fra købstidspunktet/aktiveringstidspunktet og til udløbet af det kalenderår, hvor årskortet er købt. Medlemskabet ophører automatisk herefter, såfremt det ikke fornyes. Årskort købt efter Halloween, vil også være gyldigt for det følgende kalenderår.

10. Medlemskabet er bindende og kan ikke opsiges eller refunderes i gyldighedsperioden. Hvis der er udstedt to medlemskaber i samme navn, kan det ene medlemskab refunderes i gyldighedsperioden, såfremt årskortet ikke allerede er benyttet. Medlemskabet kan ikke overdrages til andre, dog kan medlemskabet i tilfælde af dødsfald overdrages mod et gebyr svarende til en normal entré. Gave- og erhvervsmedlemskaber refunderes ikke. Hvis årskortet er ubrugt, kan gavemedlemskaber inden for en uge fra modtagelsen overdrages i et andet navn. Hvis der skal udstedes et nyt årskort, koster det er gebyr svarende til en normal entré. Årskort sponseret af Tivoli kan opgraderes mod betaling af prisdifferencen af listepriserne. Aktionær-, Presse og andre særkort kan ikke ændres.

Gave- og erhvervsmedlemskaber refunderes ikke. Hvis årskortet er ubrugt, kan gavemedlemskabet inden for en uge fra modtagelsen overdrages i et andet navn. Hvis der skal udstedes et nyt årskort, koster det et gebyr svarende til en normal entré. Årskort sponseret af Tivoli kan opgraderes mod betaling af prisdifferencen af listepriserne. Aktionær-, Presse og andre særkort kan ikke ændres.

11. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at ændre medlemsbetingelserne. Ændrede medlemsbetingelser vil blive bekendtgjort på www.tivoli.dk/aarskort samt på e-mail til de kortholdere, der har tilmeldt sig denne service.

11a. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse kortholderens adgang til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter. Dette vil f.eks. være nødvendigt, når sikkerhedsmæssige årsager taler herfor, eller hvor arrangementer inden for, eller uden for Tivoli tilsiger begrænset adgang til Tivoli. Kortholder opnår ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse

12. Spørgsmål til Tivoli Årskort rettes enten skriftligt eller telefonisk til: Tivoli Årskort administration, Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01 og e-mail aarskort@tivoli.dk.

13. Kortet skal underskrives før brug, og underskrift medfører accept af ovenstående betingelser.

Markedsføring og nyhedsbreve
Ved køb af et Tivoli årskort bliver man tilbudt at modtage emails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Medlemmerne kan til enhver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/erhverv/sponsorer. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnere. Hvis medlemmet ikke ønsker at modtage disse emails og nyhedsbreve, kan medlemmet framelde sig ved at rette henvendelse pr. mail på aarskort@tivoli.dk eller ved at benytte knappen "Afmeld Tivoli Tæt På" i bunden af nyhedsbrevet. Mailadressen kan også anvendes hvis man ønsker at framelde sig emails og nyhedsbreve i forbindelse med ophør af medlemskab, eller ved senere lejlighed.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


E. Køb af bamser i Tivolis webshop

1. Fortrydelsesret: Du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjemand fik varerne i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Vores kontaktdata er i så fald (Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V, ATT: Spil-Websalg-Bamser eller info@tivoli.dk)
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

2. Følger af fortrydelse: Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi tilbagebetaler til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os på følgende adresse: Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Returneringen af varerne skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. 60 DKK.

3. Reklamationer og spørgsmål: Tivolis Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V, 3315 1001, eller info@tivoli.dk
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@tivoli.dk

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


F.  Parkering hos APCOA PARKING

Billetten skal bruges til at få adgang til P-kælderen.

Hvis du parkerer under det antal timer, du har betalt for, udbetales restbeløbet ikke. Billetten refunderes eller ombyttes ikke. Billetten er gyldig i 12 måneder fra købsdato og kan kun bruges én gang.

Prisen er allerede inkluderet en rabat og kan ikke kombineres med øvrige rabatter - herunder Tivoli årskort.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


G. Billet til Strömma

Billetten skal indløses ved relevant billetteringsstander. Online køb betales med kreditkort ved bestilling og er derefter bindende.

Rabatter:
Et barn mellem 0 til 5 år rejser gratis i følgeskab med en betalende voksen
Børn mellem 6 - 15 år betaler halv pris
En gruppe på 10 personer eller derover modtager 10 % grupperabat. Grupperabat kan udelukkende opnås ved bestilling via Strömma Customer Service på info@stromma.dk eller på telefon 0045 32 96 30 00.

Eventuelle klager skal meddeles under turen eller straks efter afslutning. Klager modtages på e-mail: eller telefon 0045 32 96 30 00.
Såfremt gæsten og Strömma Danmark A/S ikke kan komme til enighed i forbindelse med drøftelse af sagen, kan sagen anlægges hos Forbrugerklagenævnet eller den ansvarlige danske domstolsmyndighed.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.


H. Gavekort

1. Gavekortet er gyldigt i 3 år fra købstidspunktet.

2. Gavekortet kan indløses ved Tivolis indgange samt i de fleste restauranter og øvrige butikker i Haven. En liste over hvor gavekortet kan anvendes, kan findes her: www.tivoli.dk/praktisk/gavekort

3. Det er muligt at returnere et købt gavekort mod et gebyr på 50 kr.

4. Ved tilbagebetaling i perioden fra gavekortets udløb og op til et år efter, bortfalder gebyret på 50 kr.

5. Efter fire år fra købsdatoen bortfalder muligheden for tilbagebetaling

6. Reklamationer og spørgsmål: Tivolis Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V, telefon 33 15 10 01 eller info@tivoli.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@tivoli.dk.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Du finder vores Persondatapolitik her.