Behandling af personoplysninger

Sikkerhed

Når du handler i Tivolis webshop, beder vi om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Tivoli forbeholder sig retten til at kontakte årskortkunder via e-mail én gang med henblik på at modtage nyhedsmailen, TivoliMail. TivoliMail er en gratis nyhedsservice, der udsendes ca. hver 14. dag med nyheder og tilbud fra Tivoli. Det er til hver en tid muligt at afmelde TivoliMail igen. Det sker ved hjælp af et link i mailen.

Tivoli videregiver ikke oplysninger om vores kunder til tredjepart.

Sådan behandler Tivoli personoplysninger

A. Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli sker der en behandling af oplysninger om vore medlemmer og gæster. Det er Tivolis politik, at der skal være åbenhed om denne behandling.

B. Tivoli indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, foto, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato på medlemmer af Tivoli Årskort samt oplysninger om disse medlemmers foretrukne brug af Haven og dens aktiviteter, samt brug af Årskortets betalingsfunktion.

C. Tivoli registrerer derudover oplysninger om medlemmers besøg i Haven i indeværende sæson til brug for inddeling i kategorier og for at sikre mod et eventuelt misbrug af årskortene.

D. Oplysningerne anvender Tivoli til at give medlemmer af Tivoli Årskort den bedst mulige information om aktiviteter og tilbud i Haven samt til at tilpasse Haven og dens tilbud til medlemmerne og vores øvrige gæster.

E. I forbindelse med at et årskort tages i brug, tager Tivoli et portrætfoto af kortholderen. Fotoet, der alene vil blive brugt af Tivoli i forbindelse med adgangskontrol, vil blive gemt i en database. Ved besøg i Haven kan fotoet blive vist på en skærm, der kun er synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholdere, der ikke har ønsket et foto registreret, er forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli og kan få noteret i tilknytning til deres personlige data, at de ønsker at anvende billedlegitimation.
F. Tivoli lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysningerne tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

G. Som medlem af Tivoli Årskort vil man modtage en række gode tilbud og fordele fra Tivolis samarbejdspartnere via Tivoli. Tivoli samarbejder primært med virksomheder inden for forlystelses-, restaurations-, legetøjs-, finansierings-, og underholdningsbranchen. Medlemmerne kan til en hver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/aarskort. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af vores samarbejdspartnere. Hvis ikke medlemmet ønsker at modtage information om tilbud og fordele udsendt af Tivoli på vegne af samarbejdsvirksomhederne, kan medlemmet framelde sig dette ved at rette henvendelse til Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V pr. brev eller pr. mail
på aarskort@tivoli.dk.

H. Tivoli forbeholder sig ret til at foretage brevfletning af data på personer, som bor på samme adresse. På den måde undgås, at man i en familie, hvor alle har årskort, modtager fx fire breve, et til mor, et til far og et til hvert af børnene og i stedet modtager kun ét brev, hvor alle oplysninger er samlet.

I. Tivoli sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Ved ophør af et medlemskab vil alle det pågældende medlems personoplysninger blive sat i bero.
Senest 18 måneder efter at medlemskabet er ophørt, vil medlemmets personoplysninger blive slettet.

J. Medlemmer af Tivoli Årskort har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli behandler om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Medlemmerne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Medlemmer, der
ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.