Din kurv er tom

Faglige dage for 7.-10. klasse

Fra 7. august - 22. september, 2017

Hvad sker der med vandet i det glas, du har med i Det gyldne Tårn, når du suser nedad, og vejer man altid det samme under en tur i Ballongyngen? Skærp elevernes appetit på de naturvidenskabelige fag og ryk fysikundervisningen ind i Danmarks største klasseværelse for en dag. Til Faglige Dage skal du selv sørge for at printe opgaver til eleverne, og der er ikke tilknyttet en underviser fra Tivoli. 

Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

Billetter kan kun købes i Tivolis webshop.

Praktiske øvelser

Under Faglige Dage udfører eleverne forsøg og målinger i Haven, hvorefter opgaverne efterbehandles i klasselokalerne. Faglige Dage i Tivoli bliver til i samarbejde med Skoletjenesten.tivoligarde_370x472

Om opgaverne

I lærerarkene finder I en kort introduktion til opgaverne og eventuelle facit. Her informerer vi også om eventuelle særlige forhold samt om hvilke rekvisitter, der er brug for til netop disse opgaver.

I opgavearkene finder I opgaverne til turen i Tivoli samt efterbehandlingsark til forløbet i klassen efter Tivoli-turen.

Vi skønner, at eleverne får det største udbytte og minimerer ventetiden ved at gå i grupper af tre - fire elever. Afhængig af hvor lang ventetid der er den pågældende dag, forventer vi, at det tager 1½ - 2 timer at lave observationerne.
HCAndersen_tern_370x472
Download opgaver og vejledning

Opgaverne

Vi anbefaler, at du sætter dig ind i opgaverne og udvælger 4-5 af dem, da det kan være svært for eleverne at nå igennem alle 7. Du skal printe opgaverne og instruere eleverne inden Tivoli-turen. Til Faglige Dage er der ikke tilknyttet en underviser fra Tivoli.

Bemærk at alle opgaver indeholder både observationsark, der skal laves i Tivoli, og efterbehandlingsark der skal laves i klassen. Du finder dem herunder.

LADDA NED UPPGIFTER OCH HANDLEDNING

Uppgifterna

Faglige Dage på Tivoli har fokus på de naturvetenskapliga ämnena, och eleverna ska utföra försök och mätningar i nöjesparken som de sedan ska arbeta vidare med hemma i klassrummet.

Det är INTE kopplat någon undervisningspersonal från Tivoli till Faglige Dage, och du ska själv se till skriva ut uppgifterna till eleverna.

Om uppgifterna:
I lärarbladen hittar du en kort introduktion till uppgifterna och eventuella facit. Där får du också information om särskilda förhållanden och vilka saker eller mätredskap som behövs till uppgifterna.

I uppgiftsbladen/elevbladen finns uppgifterna som ska genomföras under besöket på Tivoli samt uppföljningsblad för arbetet i klassrummet efter besöket på Tivoli. Till alla uppgifterna hör observationsblad för Tivolibesöket och uppföljningsblad för efterarbetet.

Vår erfarenhet är att utbytet blir som störst och väntetiden kortast om eleverna går i grupper om 3–4 elever. Beroende på hur lång väntetiden är vid attraktionerna den aktuella dagen räknar vi med att det tar 1,5–2 timmar att göra observationerna.

LADDA NED UPPGIFTER OCH HANDLEDNING
Vi rekommenderar dig att gå igenom uppgifterna och eventuellt välja bort några av dem, då det kan bli svårt för eleverna att göra alla. Du ska skriva ut uppgifterna och instruera eleverna före Tivoli-besöket. Du hittar uppgifterna och ytterligare information nedan.

Köp biljetter här