Vis
Vis

Mads Lebech

Næstformand

Født i 1967
Cand. jur.

Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen 2010, uafhængig.
Genvalgt til bestyrelsen i 2016. Valgperiode udløber 2017.

Adm. direktør for Industriens Fond.

Næstformand for By & Havn

Bestyrelsesmedlem i bl.a. KAB, Privathospitalet Hamlet A/S og Gavdi A/S.

Kontaktdetaljer:
Industriens Fond, Esplanaden 34 A, 1., 1263 København K

Særlige kompetencer:
Bestyrelseserfaring fra bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Kommunekemi.
Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti.
Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
Turismefremme og hovedstadens udvikling.

Aktiebeholdning:
Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2016: 10
Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0
Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2016: 0