TV- og filmhold

Tv- eller filmoptagelser og professionelle fotoopgaver i Tivoli kræver skriftlig tilladelse

Du begynder processen ved at udfylde nedenstående skema og sende det til os. Vi kigger på dine ønsker og laver de fornødne aftaler (evt. efter at have snakket optagelserne igennem med dig). 

På dagen for optagelserne underskriver du tilladelsen i to eksemplarer - et til dig og et til os.

ballon_370x472

Vilkår for optagelserne

Når du skriver under, accepterer du samtidig standardvilkårene for optagelserne:

  1. Tilladelser gives kun af Tivolis Kommunikationsafdeling.
  2. Optagelserne må kun bruges til det på forsiden angivne og under alle omstændigheder kun til drama, film eller redaktionelle formål.
  3. Film-/TV-selskabet/mediet refunderer Tivoli  alle udgifter til lønninger til kontrollører, arbejdsmænd, elektrikere etc. og til strøm, afspærringer, rengøring m.m., som efter Tivolis skøn er foranlediget af optagelserne.
  4. Film-/TV-selskabet/mediet forpligter sig til at overholde Tivolis almindelige ordensreglement og rette sig efter alle anvisninger fra Tivolis repræsentanter. Tivoli forbeholder sig ret til når som helst at afbryde optagelserne, herunder hvis de er til større gene for publikum end påregnet, eller hvis særarrangementer eller andre forhold efter Tivolis skøn gør det nødvendigt. I tilfælde af at Tivoli afbryder optagelserne, kan Film-/TV-selskabet/mediet ikke gøre noget ansvar gældende over for Tivoli eller værgre sig ved at refundere de indtil da påløbne udgifter.
  5. Film-/TV-selskabet/mediet påtager sig ubetinget ansvar for alle skader, der direkte eller indirekte skyldes optagelserne, og Film-/TV-selskabet/mediet forpligter sig til fuldt ud at friholde Tivoli for ethvert tab og ethvert krav, der i anledning af optagelserne måtte blive rejst mod Tivoli, herunder af Tivolis publikum, personale, lejere og kunstnere. Tivoli henviser til nuværende og fremtidig lovgivning om kunstner – og ophavsret. Eventuelle krav fra kunstnere m.fl. skal betales af Film-/TV-selskabet/mediet, selvom dette ikke selv har engageret de pågældende til medvirken i filmoptagelsen.
  6. Nærværende tilladelse skal fremvises på forlangende.
  7. Tilladelsen fritager IKKE Film-/TV-selskabet/mediet for at træffe fornødne særaftaler med lejere, musikere etc.

Skema til tv- og filmoptagelser

Skema til fotooptagelser

Udfyldte skemaer kan med fordel sendes til press@tivoli.dk

 

Kontakt - Tivolis kommunikationsafdeling

K1P7157dcweb
Tivolis pressevagt

Telefon: 33750738

Torben Plank
Pressechef Torben Plank


Telefon: 22237440

Charlotte Kany
Pressemedarbejder Charlotte Kany

Telefon: 22237432

Ellen Dahl
Kommunikationskonsulent Ellen Dahl

Telefon: 33750600

Line_Breuning_230x230
Presse, Klassisk musik Line Breuning

Telefon: 22237445
libr@tivoli.dk

Mette_230x230
Kommunikationskonsulent Mette Rou Lund

Telefon: 22237213 
melu@tivoli.dk